Przedstawienie informacji CMWP SDP na temat działań niektórych podmiotów medialnych (w tym stacji TVN) mających na celu ograniczenia wolności słowa i zastraszenie dziennikarzy  przez nękanie ich procesami za odwagę głoszenia własnych opinii na temat m.in. stacji TVN będzie tematem obrad sejmowej Komisji  Kultury i Środków Przekazu.  W posiedzeniu wezmą udział m.in.  dziennikarze  TVP i Gazety Polskiej pozwani przez TVN – red. Tomasz Sakiewicz, red. Samuel Pereira i red. Grzegorz Wierzchołowski.  Posiedzenie komisji odbędzie się we wtorek 7 lutego w gmachu Sejmu RP w Warszawie w sali im. Bronisława Geremka, rozpoczęcie obrad zaplanowano na godzinę 17.00.  W porządku obrad jest także przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat możliwości monitorowania przez KRRiT działań związanych z próbami blokowania rozwoju pluralizmu w Polsce prowadzonych przez działające na rynku podmioty medialne.

W imieniu CMWP SDP w obradach Komisji weźmie udział dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP oraz Michał Jaszewski, doradca prawny SDP.

136 Komisja Kultury i Środków Przekazu P 7.02.2023 g.17.00 (1)