Trwa wizyta studyjna dziennikarzy ukraińskich w Warszawie. Sześciu uczestników projektu „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego – wizyta studyjna i stypendia dla dziennikarzy ukraińskich” spotyka się od poniedziałku z polskimi dziennikarzami.

Wojciech Surmacz – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, długoletni dziennikarz śledczy,  autor m.in. głośnego tekstu „Kadisz za milion dolarów” o nieprawidłowościach w restytucji mienia żydowskiego, przedstawił dziennikarzom ukraińskim aktualną kondycję ekonomicznego dziennikarstwa śledczego w Polsce, omówił trudności, na które natrafia dziennikarz śledczy zajmujący się tematyką ekonomiczną, a także przyszłość dziennikarstwa ekonomicznego.

O ciemnych kartach w polskiej historii najnowszej mówił Tadeusz M. Płużański – autor m.in. książki „Bestie” zawierającej zapis reporterskiego śledztwa dotyczącego funkcjonariuszy stalinowskich. Opowiedział o swoich spotkaniach z „bestiami” – czyli o zdobywaniu informacji bezpośrednio od oprawców. Porównał rozliczanie funkcjonariuszy stalinowskich i hitlerowskich.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w warsztatach „Etyka dziennikarska – standardy etyczne w pracy dziennikarza” prowadzonych przez Wiktora Świetlika – dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Pracując metodą case study – zmierzyli się z sytuacjami bez dobrego rozwiązania i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie czy obiektywizm i rzetelność to na pewno zawsze to samo. Mówili o przyszłości dziennikarstwa, poznawali słowa klucze i pojęcia nadużywane dla oceny materiałów dziennikarskich. Omawiając najgłośniejsze dylematy przed jakimi stawali polscy dziennikarze musieli zastanowić się co sami zrobiliby w podobnej sytuacji.

Realizowany przez SDP projekt „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego – wizyta studyjna i stypendia dla dziennikarzy ukraińskich” jest finansowany w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”.