Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich organizuje warsztaty dla młodych dziennikarzy, studentów dziennikarstwa lub kierunków pokrewnych w Rodowie, niedaleko Mrągowa. Odbędą się w dniach 4 – 10 września b.r. Celem jest polepszenie jakości dziennikarstwa na Białorusi i w Polsce poprzez poprawienie jego poziomu warsztatowego i etycznego i doprowadzenie do większej znajomości pomiędzy przyszłymi liderami opinii publicznej w obydwu krajach.Młodzi dziennikarze uczyć się będą między innymi: etyki dziennikarskiej, zasad warsztatu dziennikarskiego, nowych trendów w mediach, zasad bezpieczeństwa w pracy dziennikarza (także osób trzecich np. informatorów), dziennikarstwa internetowego i obywatelskiego. W ramach projektu przygotowywane są także zajęcia integracyjne, specjalne warsztaty kulturowe, spotkania z dziennikarzami ogólnopolskich i regionalnych mediów. Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected]. Projekt współfinansowany jest przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wspólne działania polsko-białoruskie 2011”.  Partnerem białoruskim jest białoruski Ruch „Za Swabodu”.

 

Projekt jest kontynuacją działań CMWP SDP zmierzających do umacniania standardów dziennikarskich i świadomości obywatelskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. W maju b.r. CMWP SDP przy współpracy z Telewizją Bielsat i Ruchem „Za Swabodu”  zakończyło kurs dla 9 dziennikarzy z Białorusi. Był on finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA „Przemiany w Regionie”. Młodzi dziennikarze odbywali zajęcia teoretyczne, jak też odbywali miesięczne staże w Telewizji Białsat.