W trybie niejawnym, bez udziału publiczności, 26 czerwca br. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się rozprawa apelacyjna sprawy karnej z oskarżenia prywatnego Piotra Nawrockiego i Grzegorza Nawrockiego przeciwko dziennikarzowi Piotrowi Kani z portalu www.nizanskie.info.pl. Redaktor Piotr Kania oskarżony jest z art.212 paragraf 2 kk.

Redaktor Kania w tej sprawie oskarżany był również przez Janusza Nawrockiego, ale wobec jego absencji i jego pełnomocnika na rozprawie głównej, z mocy prawa, odstąpiono w tej części od oskarżenia i zastosowano umorzenie, jeszcze na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Nisku 9 października 2019 r.

Oskarżenie dotyczyło artykułu jaki redaktor Piotr Kania opublikował w dniu 12 grudnia 2016 r. na portalu internetowym www.nizanskie.info.pl pod tytułem „Afera korupcyjna w niżańskim ARiMR?”, pod dziennikarskim pseudonimem Tomasz Przesyt. Podjął się w nim ważnego społecznie tematu, jakim jest wyłudzanie środków pieniężnych z budżetu państwa i funduszy europejskich. Powołując się na anonimowego informatora podał przykład „papierowego rolnika”,  jakim miał być syn byłego kierownika niżańskiej ARiMR, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego. Podał również dane osobowe pięciu innych beneficjentów z tej rodziny i kwoty dopłat. Artykuł zawierał także treść pisma Prokuratury Krajowej o toczącym się śledztwie w sprawie wyłudzeń w Nisku i innych miejscowościach na Podkarpaciu.n Takie zestawienie informacji, a także zdanie zawarte w artykule: „Czy tata pilnował, żeby wszystko było w porządku?”, zdaniem oskarżycieli: Janusza Nawrockiego, Piotra Nawrockiego i Grzegorza Nawrockiego sugerowało, że pobrali oni dopłaty niezasadnie  i wytoczyli dziennikarzowi sprawy, cywilną i karną z powództwa prywatnego o zniesławienie.

Sąd Rejonowy w Nisku sprawę umorzył, dlatego oskarżyciele odwołali się. Sprawa ponownie trafiła do Sądu Rejonowego w Nisku, gdzie rozpatrywana była na rozprawach w dniach 25 września i 9 października 2019 r. przez sędzię Grażynę Pizoń. Sąd uznał, że red. Piotr Kania popełnił przestępstwo z art. 212, ale postępowanie karne przeciwko niemu umorzył warunkowo na okres 2 lat. Ponadto Sąd orzekł wobec niego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości tysiąca zł na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej. Sąd zarządził także na rzecz oskarżycieli Piotra Nawrockiego i Grzegorza Nawrockiego po 840 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego. Sąd zwolnił Piotra Kanię w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Od tego wyroku wniósł apelację red. Piotr Kania. Jednak Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu apelację odrzucił i podtrzymał wcześniejszy wyrok w mocy. Pozostawił również warunkowe umorzenie i opłaty m.in. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego. Sprawę rozpatrywał sędzia Tomasz Turbak. Sąd zwrócił uwagę na to, że dziennikarz podejmując ważne społecznie tematy powinien także brać pod uwagę dobro jednostek. W tej konkretnej sprawie, także w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, nikomu nie postawiono zarzutów zatem sugerowanie komuś nieprawidłowości nie powinno mieć miejsca.

Red. Piotr Kania próbował dojść do porozumienia z oskarżycielami proponując im publikację sprostowania na portalu www.nizanskie.info.pl. Oskarżycieli jednak nie interesowała żadna forma ugody. Piotr Kania jest obecnie osobą bezrobotną, a czeka go jeszcze rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, w której oskarżyciele żądają od niego zadośćuczynienia finansowego.

CMWP SDP  jest obserwatorem tych procesów, wspiera i będzie wspierać dziennikarza w tych sprawach.