Od września Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej  rozpoczęła kolejną edycję projektu „Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji” adresowanego do 25 dziennikarzy z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. W ramach tego projektu dziś do siedziby Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zawitało siedmioro dziennikarzy z krajów Azji Środkowej. Spotkali się z pracownikami CMWP SDP, którzy opowiadał o swojej pracy i działalności SDP. Dyskutowano o kwestiach związanych z wolnością słowa, porównywano warunki pracy dziennikarzy w Polsce oraz krajach postsowieckich, wymieniano się doświadczeniami w zakresie problemów prawnych dziennikarzy.