Polska Agencja Prasowa SA na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizuje wizytę studyjną dla dziennikarzy z Kirgistanu w Polsce. Dzisiaj odwiedzili oni siedzibę SDP, gdzie spotkali się z pracownikami CMWP SDP.

Celem wizyty było zaznajomienie się z działalnością mediów w Polsce – zarówno w sferze teoretycznej i formalnej (ramy prawne, regulacje dotyczące funkcjonowanie prasy i mediów elektronicznych), jak i praktycznej (kształt rynku medialnego, kontakty między mediami a światem polityki, funkcjonowanie redakcji mediów w Polsce).