Dziś w siedzibie CMWP SDP odbyło się spotkanie z przedstawicielką misji obserwacji wyborów parlamentarnych ODIHR / OBWE, dr Jitką Adamcikovą odpowiedzialną za obserwację środowiska mediów w ramach Misji.

Wiktor Świetlik podczas rozmowy poruszał zagadnienia poświęcone sytuacji mediów w Polsce, a zwłaszcza problemom dotyczącym wolności słowa, np. funkcjonowanie art. 212 kodeksu karnego czy przepisu o obowiązku autoryzacji (art. 14 prawa prasowego).