W czwartek 25 lipca CMWP SDP gościło uczestników projektu Instytutu Innowacji „Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2013.

Projekt skierowany jest do młodych działaczy polskich organizacji na Białorusi, którzy w lipcu br. przyjechali na dziesięć dni do Warszawy. W tym czasie biorą udział w warsztatach dziennikarskich, treningach umiejętności miękkich oraz licznych spotkaniach z przedstawicielami polskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

W ramach tego ostatniego punktu programu młodzi Białorusini spotkali się dziś z Wiktorem Świetlikiem z CMWP SDP oraz Jakubem Biernatem z Telewizji Biełsat, którzy opowiadali o pracy Centrum oraz o problemach z jakimi muszą zmagać się dziennikarze w naszym kraju. Dodatkowo wspólnie omówiono kilka przykładów case study, obrazujących problemy z pogranicza wolności słowa i etyki mediów.