Wczoraj w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich gościliśmy grupę polonijnych dziennikarzy ze Wschodu. Spotkali się oni z pracownikami Centrum Monitoringu Wolności Prasy, którzy opowiadali o swojej pracy, jak i o funkcjonowaniu SDP. Dyskusja dotyczyła również problemów, z jakimi stykają się polscy dziennikarze w codziennej pracy oraz ogólnej sytuacji mediów w Polsce. 

Wizyta odbyła się w ramach programu „Nowa Europa Wschodnia. Staże i pobyty studyjne w Polsce dla dziennikarzy mediów na Wschodzie”, organizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział polonijni dziennikarze z Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Białorusi, Rosji, Litwy i Armenii.

PW