Wiktor Świetlik spotkał się dzisiaj z litewską młodzieżą, która przyjechała do Warszawy w ramach Młodzieżowego Obozu Dziennikarskiego, organizowanego przez Fundację Nowe Media. Rozmawiano przede wszystkim o realiach pracy dziennikarskiej w perspektywie działalności CMWP SDP.

Obóz jest elementem dużego projektu o nazwie „Polsko-Litewskie Forum Młodych Dziennikarzy”, którego realizacja możliwa jest dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.