Dziś w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich gościliśmy przedstawicieli The Egyptian Association for Community Participation Enhancement EACPE. Przebywali oni w Warszawie z wizytą studyjną w dniach 7-10.05. br., którą na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizowała Polska Agencja Prasowa.

Celem wizyty było zapoznanie uczestników EACPE m.in. z polskimi doświadczeniami związanymi z transformacją ustrojową, rozwiązaniami ustrojowymi wynikającymi z zapisów konstytucji, sposobem i poziomem zaangażowania społeczeństwa w debatę publiczną nt. nowej konstytucji, rolą mediów w procesie kształtowania się ustawy zasadniczej, zagadnieniami praw człowieka oraz procesem decentralizacji. Pozyskana w Polsce wiedza dot. w/w zagadnień będzie zastosowana przez uczestników wizyty podczas realizacji zadań w ramach budowania społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie. EACPE planuje ustanowić kanały komunikacji z mającą powstać komisją konstytucyjną w celu lobbowania na rzecz rozwiązań zastosowanych i sprawdzonych w nowopowstałych ustrojach.

Podczas spotkania na Foksal uczestnicy delegacji egipskiej mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda praca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, sytuacja mediów w Polsce oraz zapoznać się z historią polskiej transformacji. Nie zabrakło pytań odnoszących się do powyższych zagadnień, na które odpowiadali Piotr Wolniewicz z CMWP SDP oraz Jakub Biernat – dziennikarz Telewizji Biełsat.

 

PW