„Polska jest kreowana na głównego wroga Białorusi. Dlatego spodziewam się, że Andrzej Poczobut otrzyma surowy wyrok, bo to będzie także kara dla Polski” – powiedział analityk Pavel Usov (Szkoła Nauk Społecznych PAN) na konferencji poświęconej wolności słowa na Białorusi, zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Konferencja podsumowała warsztaty dla młodych dziennikarzy białoruskich, które Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Telewizja Biełsat przeprowadziły w ramach Programu RITA – Przemiany w Regionie, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Uczestnicy dyskusji – Pavel Usov, Maria Stepan (TVP), Jakub Biernat (TV Biełsat) oraz Wiktor Świetlik (CMWP SDP) zwrócili uwagę na konieczność większego wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej dla niezależnych mediów na Białorusi.