Stowarzyszenie Wolnego Słowa
oraz
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

zapraszają na konferencję przygotowaną przez Janinę Jankowską

„Wolność słowa w praktyce polskiej demokracji”

Konferencja odbędzie się 8 maja (środa) 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie SWS przy ul. Marszałkowskiej 7 (wejście od ul. Emila Zoli).

Zdajemy sobie sprawę, że dziś , w Wolnej Polsce, w zmieniającym się świecie  pojawiają się nowe formy ograniczania wolności słowa, inne są też realia naruszania swobód demokratycznych.

Chcemy to przeanalizować na konkretnych przykładach. Gdzie, w jakich sytuacjach pojawia się  zagrożenie  wolnego słowa?  Jak to widzi  prawnik,  dziennikarz, badacz, odbiorca mediów?

Panel: „Raporty”. Zebranie faktów o łamaniu lub zawężaniu pola wolności słowa z różnych miejsc, doświadczeń  osobistych i organizacji , które monitorują lub mają kontakt z tym tematem.

Paneliści:

dr Dorota Głowacka – Helsińska Fundacja Praw Człowieka – aktualne zagrożenia wolności słowa  w praktyce najnowszych badań  helsińskiej fundacji.
Wiktor Świetlik – CMWP SDP- przegląd najważniejszych spraw monitorowanych przez CMWP SDP.
Mec. Artur Wdowczyk – obrońca  w procesach dziennikarzy.
Andrzej Stankiewicz  – autor zatrzymanej publikacji o dochodach A. Kwaśniewskiego.
Bronisław Wildstein – Telewizja Republika – Zagrożenia na linii:  dziennikarz – polityka-  ideologia. 
Roman Imielski –
  „Gazeta Wyborcza” – Zagrożenia na linii: dziennikarz – polityka –  ideologia.
Czesław Bielecki – Wolność słowa – odpowiedzialność – sądownictwo.

Dyskusja problemowa. Wnioski.

Kwestie do dyskusji. 

1.      Czy proces zawężania pola wolności słowa można zatrzymać?

2.      Czy istnieje już u nas, na wzór amerykański,  klasa medialno-polityczna, gdzie elita dziennikarska sprzyja obozowi władzy? (dziennikarz obsługuje polityka, polityk dziennikarza)?

3.      Czy antagonizm  polskich mediów sprzyja demokratycznej debacie publicznej?  

 

Dyskusję poprowadzą  Janina Jankowska oraz Jacek Szymanderski