Dział wydawnictw firmy Abrys poszukuje współpracowników, dziennikarzy w różnych częściach kraju. Chodzi głównie o obsługę wydarzeń na danym terenie (konferencje, zjazdy, konferencje prasowe, ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem firm z danej branży, nie wykluczone także publikowanie tekstów proponowanych przez autora). Tematyka związana jest z tytułami branżowymi oraz portalem, które Abrys wydaje:

  •  “Przegląd Komunalny”
  • “Wodociągi i Kanalizacja”
  • “Recykling”
  • “Czysta Energia”
  • “Zieleń Miejska”
  • “PortalKomunalny” http://portalkomunalny.pl/
Dział wydawnictw jest częścią firmy Abrys, która zajmuje się także organizacją konferencji branżowych oraz edukacją ekologiczną. Informacje na ten temat można przeczytać tu: http://www.abrys.pl/
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: p.talaga@abrys.pl