„Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

zaprasza na spotkanie

z prof. Rosą Alberoni
autorką, wydanej przez Rosikon Press, książki „Wygnać Chrystusa”.
Książka to ostry i pełen werwy pamflet, który wpisuje się w toczącą się właśnie debatę na temat relatywizmu kulturowego i upadku moralności chrześcijańskiej. Autorka próbuje znaleźć odpowiedzi na wiele trudnych pytań i przypomina, że wypędzenie Chrystusa z myśli i z historii oznacza naruszenie koncepcji człowieczeństwa.

Spotkanie odbędzie się w piątek 18 maja 2007 roku o godzinie 11.00 w Centrum Prasowym FOKSAL w Domu Dziennikarza ul. Foksal 3/5, sala „B” na I piętrze

Serdecznie zapraszamy!!!