28 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił powództwo gminy Konopiska reprezentowanej przez radcę prawnego Rafała Hanusiaka przeciwko Pawłowi Gąsiorskiemu, redaktorowi naczelnemu lokalnych portali internetowych (prasy) www.gminablachownia.pl i www.gminakonopiska.pl i zasądził na jego rzecz zwrot kosztów sądowych (180 zł). Sąd Apelacyjny podtrzymał tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, który również oddalił powództwo gminy Konopiska i również zasądził na rzecz red. Pawła Gąsiorskiego zwrot kosztów sądowych (377 zł) . Gmina Konopiska skarżyła red. Pawła Gąsiorskiego o nieopublikowanie sprostowania na portalu gminakonopiska.pl. CMWP SDP udzielało red. Gąsiorskiemu nieodpłatnej pomocy prawnej ( m.in. publikacja stanowiska http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=729). Na portalach www.gminablachownia.pl. i www.gminakonopiska.pl publikowane są materiały prasowe poświęcone tematyce lokalnej, w tym krytyczne wobec działalności organów gminy. Więcej na: http://gminakonopiska.pl/wiadomosci/wygralem-z-gmina-konopiska-w-sadzie-okregowym/