Komitet Społeczny „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary”
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznań
 
 
 
 
 
Apel do p. Krzysztofa Kwiatkowskiego,
ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego
 
 
 
W tym roku minie 18 lat, odkąd w drodze z domu do redakcji „Gazety Poznańskiej” zaginął Jarosław Ziętara. Był pierwszym dziennikarzem w demokratycznej Polsce, który stracił życie
w związku z wykonywanym zawodem. I jedynym, którego losu do tej pory nie wyjaśniono.
 
Śledztwo w sprawie uprowadzenia J. Ziętary wszczęto dopiero po roku od jego zniknięcia. Umarzano je dwukrotnie, po raz ostatni w 1999 roku – uznając, że dziennikarza zamordowano
na zlecenie, ale nie można odnaleźć jego zwłok. W sprawie doszło na przestrzeni lat do wielu zaniedbań i nieprawidłowości w działaniach organów ścigania.
 
W odpowiedzi na list otwarty poznańskich dziennikarzy z 2008 roku dwaj Pańscy poprzednicy kolejno deklarowali podjęcie działań zmierzające do wyjaśnienia zabójstwa Jarosława Ziętary. Także spotkanie z przedstawicielem ministra oraz korespondencja i rozmowy telefoniczne wskazywały na to, że sprawę potraktowano poważnie. Teraz odnosimy wrażenie, że optymizm ten był przedwczesny.
 
Działania organów ścigania były przez lata zorientowane głównie na podważanie okoliczności związanych z zaginięciem redaktora przedstawianych w mediach, a nie na faktyczne szukanie sprawców i zleceniodawców zabójstwa. Niestety, ostatnie kilkanaście miesięcy nie daje podstaw do uznania, że sprawę rzeczywiście potraktowano poważniej. Opieszałość w uzyskiwaniu przez poznańską prokuraturę raportu z analizy sprawy Ziętary przygotowanego przez Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP, odwlekanie decyzji o podjęciu śledztwa (mimo uzasadnionych do tego przesłanek wynikających ze wspomnianego raportu) oraz lekceważące traktowanie osób zabiegających o ustalenie losu Jarosława Ziętary budzą nasz niepokój, że prawdopodobnie ostatnia szansa wyjaśnienia zbrodni zostanie zaprzepaszczona.
 
W nawiązaniu do deklaracji poprzednich ministrów sprawiedliwości, jako Komitet Społeczny „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” prosimy Pana o spowodowanie przekazania sprawy zabójstwa dziennikarza do prokuratury spoza Wielkopolski nie obciążonej porażkami dotychczasowego śledztwa.