Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na wykład otwarty organizowany w ramach programu „Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce” pt. 

Billingi kontrolowane. Obywatel-dziennikarz w sporze z CBA

Wykład wygłosi red. Bogdan Wróblewski, dziennikarz i sprawozdawca sądowy „Gazety Wyborczej”. W kwietniu 2013 r. B. Wróblewski wygrał precedensowy proces o ochronę dóbr osobistych przeciwko Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Sąd uznał, że CBA bezprawnie pozyskiwało billingi i inne dane telekomunikacyjne dziennikarza w latach 2006 – 2007.

Komentarz do wyroku przedstawią mec. Maciej Ślusarek oraz mec. Milena Bogdanowicz z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, którzy z sukcesem reprezentowali dziennikarza pro bono w tej sprawie przed sądem.  

Wykład będzie okazją do przedstawienia oraz analizy wydanego wyroku. W szczególności skupimy się na określonych w nim granicach ingerencji państwa w prywatność obywateli i w tajemnicę dziennikarską na gruncie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących gromadzenia danych telekomunikacyjnych przez służby specjalne. Po wystąpieniach prelegentów planujemy dyskusję z udziałem publiczności.

Wykład odbędzie się 5 czerwca 2013 r. o godzinie 17.30 
w sali konferencyjnej HFPC, ul. Zgoda 11 (VI piętro).


HFPC wstąpiła do procesu red. Wróblewskiego jako organizacja społeczna i złożyła przed sądem pisemne stanowisko w sprawie. Ze stanowiskiem HFPC można zapoznać się.

Wykład jest organizowany w ramach projektu: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerami HFPC w projekcie jest Zakład Praw Człowieka UW oraz Zakład Praw Człowieka UMC.