Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 wraz z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW

zapraszają na wykład otwarty
 

Prowokacja dziennikarska – balansowanie na granicy prawa

 

Czy dziennikarz może nagrywać ukrytą kamerą albo posługiwać się zmienioną tożsamością przygotowując materiał prasowy? Co mu za to grozi? Prowokacja dziennikarska jest niezwykle kontrowersyjnym zagadnieniem. Dotychczas nie została uregulowana przez ustawodawcę. Co więcej, także wśród przedstawicieli doktryny prawa nie na zgody co do tego, czy powinno traktować się ją jako przesłankę wyłączającą odpowiedzialność karną. Z tego względu, sądy nierzadko mają problem z rozstrzyganiem spraw, w których dziennikarz uciekł się do tej techniki zdobywania informacji. Przykładem jest sprawa dziennikarza Telewizji Polskiej S.A., który został skazany w listopadzie 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, w związku z przeprowadzoną prowokacją (dziennikarz podając się za uchodźcę z Kuby wszedł dla ośrodka dla cudzoziemców m. in. z ukrytą kamerą), której celem było udokumentowanie fatalnej, jego zdaniem, sytuacji umieszczanych tam uchodźców. O znaczeniu i problemach prawnych związanych z funkcjonowaniem prowokacji dziennikarskiej podyskutujemy na wykładzie.

Zapraszamy!

Wykład wygłosi:

Marek Palczewski – doktor nauk humanistycznych. Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem. Adiunkt w katedrze dziennikarstwa SWPS. Członek Zarządu Głównego SDP. Autor książki pt. „Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych”

Komentarz do wykładu przedstawią:

Hanna Gajewska-Kraczkowska – doktor nauk prawnych. Pracownik naukowy WPiA UW. Adwokat, of counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Tomasz Sekielski – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny. Twórca autorskiego programu publicystyczno-reporterskiego „Po prostu” w TVP

Po wykładzie i komentarzach zaplanowana jest dyskusja z publicznością.

6 marca 2014 r. (czwartek), w godz. 17.00-20.00,

Wydział Prawa i Administracji UW, ul Lipowa 4, sala 1.3.

Wykład jest organizowany w ramach projektu: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerami w projekcie są Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Zakład Praw Człowieka WP UMCS.