Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaprasza na wykład otwarty pt. „Aresztowane słowa. O zabezpieczeniu powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych”.

Wykład wygłosi Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Prawa Obywatelskich. W 2010 r. reprezentował RPO przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zabezpieczenia powództwa w procesach o ochronę dóbr osobistych.

Komentarz do wykładu przedstawią:

Cezary Łazarewicz – dziennikarz i publicysta tygodnika Wprost. Autor artykułu pt. Zakazane książki (Wprost, Październik 2013).

Jacek Tyszka – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista orzekający w sprawach dotyczących mediów.

Zabezpieczenie powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych polega często na zablokowaniu publikacji bądź wycofaniu utworu, który zdaniem powoda narusza jego reputację czy prywatność. Utwór taki znika faktycznie z obrotu zanim sąd wyda wyrok co do istoty sprawy, dlatego też nadużywanie instytucji zabezpieczenia budzi często wątpliwości z punktu widzenia swobody wypowiedzi i bywa porównywane do stosowania tzw. cenzury prewencyjnej. Zabezpieczenie powództwa w sprawach przeciwko mediom było przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 9 listopada 2010 r., uznał, że nieodkreślenie przez art. 755 § 2 k.p.c. ram czasowych jego stosowania narusza konstytucyjną wolność słowa. W związku z tym wyrokiem Sejm znowelizował przepisy o zabezpieczeniu powództwa. Na pytanie jak funkcjonuje obecna regulacja i czy w pełni realizuje wartości konstytucyjne – odpowiedź poznamy na wykładzie. Zapraszamy!

Po wystąpieniach prelegentów planujemy dyskusję z udziałem publiczności.

Wykład odbędzie się 6 grudnia 2013 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w sali A3 Collegium Iuridicum II WPiA UW, ul. Lipowa 4.

 
Więcej na temat wykładu: http://www.obserwatorium.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4545:wykad-otwarty-aresztowane-sowa-o-zabezpieczeniu-powodztwa-w-sprawach-o-ochron-dobr-osobistych&catid=47:aktualnosciprog&Itemid=66