Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w swoim zarządzeniu z dn. 18 stycznia 2010 r.  zakazał urzędnikom, oprócz osób wyznaczonych, udzielania informacji dziennikarzom. Centrum zajęło się tą sprawą, gdyż z prośbą o interwencję zwrócili się do nas dziennikarze „Gazety Regionelnej Powiat”. Zgodnie z ekspertyzą naszego prawnika zarządzenie burmistrza „stanowiło formę ograniczenia zarówno wolności prasy, jak i wolności obywateli do wyrażania swoich poglądów i udzielania informacji prasie”, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 3 pr. prasowego „kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji i opinii”.

Podobną zdanie w sprawie miał wojewoda kujawsko-pomorski, który rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza gminy Nakło n. Notecią, zgłaszając podobne zastrzeżenia, jak CMWP. Burmistrz jednak złożył skargę na powyższe rozstrzygnięcie.

Skarga została odrzucona, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który powołał się właśnie na art. 11 ust. 3 pr. prasowego. Zdaniem sądu jakiekolwiek próby uniemożliwienia kontaktu pracowników z dziennikarzami są sprzeczne z prawem i mogą być traktowane jako przejaw tłumienia krytyki prasowej.

źródło: Rzeczpospolita