„XIV edycja wyróżnień Raportu CSR”

 

 

„Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, przygotowywany przez tygodnik Gazeta Finansowa przy wsparciu partnerów: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, redakcji Super Biznes i portalu Kurier365.pl, wyróżnił dwie nowe inicjatywy. W 14. edycji Raportu spośród blisko 30 różnych projektów społecznych wyróżniono: Polski Związek Piłki Siatkowej za wspólny projekt z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie upowszechniania siatkówki wśród dzieci i młodzieży oraz redakcje Dziennika Gazety Prawnej i programu BIZON w Radiu PIN za promocję idei CSR, a w szczególności za współtworzony Ranking Odpowiedzialnych Firm 2012.

 

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji wyróżniane są dwa projekty, prowadzone przez firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują interesujące programy wsparcia ważnych społecznie obszarów. W publikacji zamieszczane są również artykuły ekspertów i liderów opinii publicznej, którzy radzą, jak poruszać się w obszarze działań CSR. Na tym polu ważne jest nie tylko samo zaangażowanie społeczne, ale przede wszystkim przemyślana i zgodna z misją firmy strategia CSR.

 

Laureaci „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”:

 

XIV Edycja Raportu

 

¨  Polski Związek Piłki Siatkowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki wyróżnione w XIV edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za zaangażowanie w promocję sportu wśród młodzieży i w szczególności za realizację „Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

 

Polski Związek Piłki Siatkowej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizacją „Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Wspólny program ma za zadanie szerzenia sportu wśród dzieci i młodzieży. Na ten cel Ministerstwo przeznaczyło 26 mln zł. Głównym założeniem projektu jest utworzenie w całym kraju Siatkarskich Ośrodków Szkolnych dla dziewcząt i chłopców. To doskonały krok, aby siatkówka stała się naszą narodową dyscypliną, zwłaszcza że w tym sporcie mamy się czym pochwalić.

 

¨  Dziennik Gazeta Prawna i program BIZON w Radiu PIN wyróżnione w XIV edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za poszerzanie wiedzy na temat idei CSR, a w szczególności za współtworzony Ranking Odpowiedzialnych Firm 2012 na łamach Dziennika Gazety Prawnej, który odbywa się pod patronatem audycji BIZON.

 

Dziennik Gazeta Prawna i program BIZON w Radiu PIN to media, które nie stronią od popularyzacji CSR w dobrym znaczeniu tej idei. Rola mediów w zakresie edukacji opinii publicznej i świata biznesu w jaki sposób realizować społeczną odpowiedzialność biznesu, nie myląc tego z działalnością charytatywną czy filantropią – jest niezwykle istotna. Z tego powodu redakcja Gazety Finansowej wyróżniła Dziennik Gazetę Prawną oraz audycję BIZON za poszerzanie wiedzy na temat idei CSR, a w szczególności za współtworzony Ranking Odpowiedzialnych Firm 2012 na łamach dziennika i pod patronatem tej audycji.

 

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, redakcji dodatku Super Biznes (dodatek dla przedsiębiorców wydawany przez Super Express) oraz portalowi Kurier365.pl.