Poseł Iwona Arent pozwała dziennikarza olsztyńskiej „Debaty” za naruszenie dóbr osobistych. Żąda przeprosin i wpłaty 5 tys. złotych na rzecz Arki.

Posłanka twierdzi, iż w tekście pt. „Wojna o przywództwo w olsztyńskim PiS-ie” Socha podał nieprawdziwe informacje i nieuzasadnione oceny przekraczające granice dozwolonej krytyki, a mianowicie, że pozycję w polityce zawdzięcza swoim wdziękom, walorom zewnętrznym, a jej aktywność polityczna ograniczała się do stwarzania ładnego tła dla polityków-mężczyzn działających w tej samej partii politycznej.

Sąd oddalił wniosek posłanki o tzw. zabezpieczenie powództwa, tzn. zakaza pisania o poseł do czasu wydania wyroku.

Więcej: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/4875-posel-iwona-arent-pozywa-adama-soche-najnowsze-slajd-kafelek.html#prettyPhoto  

CMWP SDP zamierza monitorować sprawę.