Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze „”kto jest właścicielem mediów w Polsce?”. Dlatego podjęliśmy próbę znalezienia na nie odpowiedzi.

12 lutego 2018 r. o godz. 12.00
w Domu Dziennikarza SDP, ul. Foksal 3/5 w Warszawie
CMWP SDP organizuje konferencję p.t. „Własność mediów w Polsce. cz. I. Prasa, radio, telewizja ogólnopolska”.

Zaprezentowana na niej będzie opracowana przez CMWP SDP publikacja na ten temat. W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o przyczynach i skutkach istnienia obecnej struktury własności mediów w Polsce i spróbujemy zastanowić się, czy istnieje potrzeba jej zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby to przeprowadzić. Będziemy także postulować utworzenie ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Mediów, w którym byłyby zgromadzone i łatwo dostępne informacje na temat mediów i ich właścicieli. Nasze opracowanie mogłoby być wstępem do realizacji w przyszłości przez CMWP SDP tej idei.

Konferencja składać się będzie z prezentacji naszego opracowania na temat własności mediów w Polsce oraz dyskusji panelowej, w której wezmą udział zaproszeni goście – m.in. Barbara Bubula, poseł PiS i Teresa Bochwic, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z prezesem Krzysztofem Skowrońskim.
Autorzy publikacji p.t. : „Struktura własności mediów w Polsce”

  • dr Monika Szetela – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • mgr Karolina Piech – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • mgr Maciej Piech – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • opieka naukowo – redakcyjna – dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP, absolwentka i dr nauk humanistycznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Zaproszenia na konferencję zostały wysłane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelarii Prezydenta RP.

Konferencja ma charakter otwarty, publikacja „Struktura własności mediów w Polsce” w wersji papierowej będzie jej uczestnikom nieodpłatnie.