Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, podobnie jak w przypadku red. Hanny Dobrowolskiej, oddalił zażalenie dziennikarza NiepoprawnegoRadia.pl Witolda Zielińskiego  na działania policji podczas protestów w siedzibie PKW w nocy 20/21 listopada 2014. W uzasadnieniu sąd uznał, że zatrzymanie dziennikarza było zasadne, legalne i prawidłowe, pomimo, że ten sprawował w siedzibie swe obowiazki zawodowe.

W opinii CMWP SDP wysoce kontrowersyjny jest fakt, że na salę rozpraw nie wpuszczono przedstawicieli mediów. Centrum zabierało głos w podobnej sprawie red. Hanny Dobrowolskiej w zeszłym tygodniu – http://sdp.pl/informacje/10746,protestujemy-przeciwko-dzieleniu-przez-sad-dziennikarzy-na-lepszych-i-gorszych-oswiadczenie-cmwp-sdp,1421234092

CMWP SDP wyda osobne stanowisko w sprawie red. Zielińskiego po szczegółowym zapoznaniu się z orzeczeniem sądu.