Rozprawa odbyła się 22 sierpnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Oleśnie. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest obserwatorem tej sprawy. Na rozprawie CMWP SDP reprezentuje p. Halina Żwirska.

Sprawa (sygn. akt: IIK 19/18) dotyczy zniesławienia zastępcy wójta gminy Zębowice pana Zdzisława Szuby przez red. Daniela Możwiłło poprzez zamieszczenie na w sierpniu ub. roku na prowadzonej przez oskarżonego dziennikarza stronie „Zębowice Informacje” rzekomo nieprawdziwych informacji w tekście pt. „Skandal!!”nt. okoliczności przetargu na wiatę w Zębowicach na cele PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) za 400 tys. zł.Zdaniem pełnomocnika Skarżącego, adwokata mec. Klaudiusza Małka, te informacje mogły narazić Zdzisława Szubę na utratę zaufania potrzebnego przy wykonywaniu swoich obowiązków na stanowisku zastępcy wójta. Oskarżony Daniel Możwiłło nie przyznaje się do zniesławienia, gdyż nie ono było jego zamiarem, zwłaszcza w stosunku do pana Szuby Zdzisława, który funkcję zastępcy wójta pełnił dopiero od 11 dni. Na swoim portalu zamieścił przeprosiny przyznając, że 25 sierpnia 2017 r. mógł użyć niewłaściwych sformułowań. Celem nie było piętnowanie kogokolwiek z władz Urzędu Gminy Zębowice lecz zwrócenie uwagi na postępowanie, które budziło Jego wątpliwości co do transparentności działania przy przetargach w Zębowicach na cele PSZOK.Budżet na budowę wiaty z 220 tys. zł na 400 tys. zł został zmieniony w trakcie postępowania przetargowego. Ujawnienie tej kwoty mogło mieć wpływ na ilość i wysokość kwot składanych ofert przetargowych. W związku ze zbliżającym się terminem posiedzenia Rady Gminy 29.08.17 red D. Możwiłło chciał sprawę nagłośnić, ponieważ działania przy tym przetargu nie były transparentne. Tego typu zmiany w budżecie, budzące kontrowersje były przedstawiane radnym w ostatniej chwili.

W tej sprawie Sąd postanowił :

  • Dopuścić do przesłuchania panią Marię Batkowską na okoliczność przebiegu postępowania przetargowego i realizacji wykonania oraz czynności podejmowanych w tej sprawie przez pracowników Urzędu Gminy a w szczególności oskarżyciela prywatnego Zdzisława Szubę
  • Na podstawie art. 217 § 1 KPK zwrócić się do Wójta Gminy Zębowice o przesłanie całości dokumentacji dot. zamówienia publicznego, wykonania wiaty w Zębowicach, ogłoszonego w Biuletynie pod nr 565359-N-2017 z dnia 8.08.2017 r.
  • Na podstawie art. 394 § 1 KPK dołączyć dokument do wniosku dowodowego Oskarżonego, karta 38-116, bez oczekiwania na decyzję do przeprowadzenia dowodów na następnej rozprawie
  • Termin rozprawy odroczyć do 29.10.2018, godz. 11:00 w sali nr 1
  • Wezwać świadka Marię Batkowską