Blisko 40. Dziennikarzy – członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – zostało  uhonorowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeniami różnego stopnia za „walkę o wolność słowa i pluralizm mediów”. Szef SDP, Krzysztof Skowroński, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a wśród odznaczonych Srebrnym Krzyżem Zasługi jest także Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP . Gala wręczenia odznaczeń państwowych  zasłużonym członkom Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbyła się 8 września w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.  „Pozycja i autorytet SDP ufundowane są na dekadach starań o wolność słowa, o demokratyczny i pluralistyczny kształt środków społecznego przekazu” – napisał Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości.

Odznaczenia w  imieniu Andrzeja Dudy wręczył  Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Odczytał on również list, który Prezydent skierował do uczestników uroczystości.„Roli mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym nie sposób przecenić. Nazywane czwartą władzą, nie tylko wyznaczają standardy kultury wypowiedzi, nie tylko współorganizują i moderują debatę publiczną, ale też biorą w niej aktywny udział. Zakreślenie kręgu tematycznego poruszanych zagadnień, niezbędna selekcja wiadomości, fachowy komentarz specjalistyczny oraz analizy publicystów to skuteczne narzędzia wpływu na rzeczywistość. Wiąże się z tym olbrzymia odpowiedzialność – a jednocześnie potrzeba zagwarantowania mediom wolności, możliwości swobodnego reprezentowania postaw i poglądów wielu różnych grup i środowisk” – napisał Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich położyło w tej dziedzinie znaczące, trwałe zasługi”. „Państwa głos w sprawach istotnych dla dziennikarzy oraz w kwestiach prawno-instytucjonalnego otoczenia mediów jest wysłuchiwany ze szczególną uwagą. Pozycja i autorytet SDP ufundowane są na dekadach starań o wolność słowa, o demokratyczny i pluralistyczny kształt środków społecznego przekazu”.

Wśród najcenniejszych inicjatyw stowarzyszenia Andrzej Duda wymienił m.in. powstanie Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz „podtrzymywanie szerokich kontaktów z podzielającymi ideały SDP dziennikarzami zagranicznymi – zarówno w wolnym świecie, jak i w krajach, w których trwa opór przeciwko rządom niedemokratycznym”. Srebrnym Krzyżem Zasługi został także odznaczony Wiktor Świetlik , dyrektor CMWP SDP w latach 2009 -2017 .

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele  Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy  (NUJU) . Jako wyraz wdzięczności za pomoc okazywaną przez SDP ukraińskim dziennikarzom w  trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę, Mykola Semena, sekretarz Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy wręczył Krzysztofowi Skowrońskiemu pamiątkowy medal. Za pomoc uchodźcom oraz rozwijanie współpracy dziennikarskiej między Polską, a Ukrainą uhonorowano również wiceprezes SDP, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Jolantę Hajdasz.