Demokratyczne zmiany mające na celu zaradzenie trwającemu kryzysowi w mediach publicznych w Polsce są możliwe, ale muszą być wprowadzane z powściągliwością i najwyższym poszanowaniem praworządności i demokracji” – napisano w rekomendacjach Media Freedom Rapid Response (MFRR).Zalecenia dotyczące mediów w Polsce zostały opracowane w związku z misją MFRR w Warszawie, która miała miejsce przed wyborami parlamentarnymi, we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas delegacja partnerów MFRR spotkała się m.in. z przedstawicielami Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. 

Media Freedom Rapid Response to współfinansowany przez Komisję Europejską ogólnoeuropejski mechanizm, który śledzi, monitoruje i reaguje na naruszenia wolności prasy i mediów w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Jego partnerami są ARTICLE 19 Europe, Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF), Międzynarodowy Instytut Prasy (IPI) oraz Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Zalecenia dotyczące mediów w Polsce zostały opracowane w związku z misją MFRR w Warszawie, która miała miejsce przed wyborami parlamentarnymi, we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas delegacja partnerów MFRR spotkała się m.in. z przedstawicielami Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Media Freedom Rapid Response  ponowiła swoje wezwanie do demokratycznej i kompleksowej reformy polskich nadawców publicznych, która stworzyłaby systemowe zabezpieczenia ograniczające możliwości wszystkich rządów, przyszłych i obecnych, wtrącania się w niezależność redakcyjną lub instytucjonalną mediów publicznych. „Wzywamy przywódców politycznych, aby wszystkie reformy przestrzeni medialnej w Polsce – zarówno realizowane, jak i planowane – były zgodne z wartościami demokratycznymi i rządami prawa” – czytamy w dokumencie MFRR. Podkreślono, że apel ten następuje w kontekście trwającej batalii o przyszłość nadawców publicznych w Polsce.

„Nowy rząd po dojściu do władzy gwałtownie odwołał organy nadzorcze TVP i PAP oraz postawił w stan likwidacji media publiczne, co jest posunięciem bezprecedensowym, wykorzystującym lukę prawną, pozwalającą rządowi na dalsze finansowanie nadawcy przy jednoczesnym wprowadzaniu zmian wewnętrznych” – podkreślono.

„Choć MFRR w dalszym ciągu wspiera bardzo potrzebne reformy nowego rządu koalicyjnego mające na celu przywrócenie bezstronności, wiarygodności i profesjonalizmu mediów publicznych w Polsce, środki użyte w tym celu muszą być demokratyczne, legalne i rzeczywiście ukierunkowane na zwiększenie pluralistycznych i zrównoważonych relacji, traktując priorytetowo interes publiczny ponad jakimkolwiek interesem politycznym” – zwrócono uwagę w apelu MFRR.

​Organizacje tworzące MFRR, wezwały partie koalicyjne, aby przy tworzeniu nowej ustawy o mediach publicznych przeprowadziły dokładny proces konsultacyjny oraz uwzględniły obawy społeczności medialnej.