Najważniejsze działania w styczniu 2018 r. to wydanie naszego stanowiska w sprawie kary, jaką w grudniu KRRiT nałożyła na telewizję TVN24, oświadczenie w sprawie walki z mową nienawiści w Niemczech oraz pozytywne opinia CMWP SDP w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Ponadto informuję, iż trwają prace nad przebudową strony internetowej CMWP SDP. Praca już trwa, stąd częste problemy techniczne z umieszczaniem bieżących informacji na naszej stronie www.archiwum.freepress.org.pl. Nowa będzie miała inny adres, wiążący nas bardziej z SDP – www.cmwp.sdp.pl

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Działania CMWP SDP 1.01.18 – 31.01.18

5.01.18

Uczestnictwo  CMWP SDP w  spotkaniu w KRRiT nt. kary dla TVN 24

5 stycznia 2018 r. Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP  uczestniczyła  w zorganizowanym przez Przewodniczącego KRRiT spotkaniu z przedstawicielami środowisk dziennikarskich na temat kary nałożonej na TVN 24 przez KRRiT . W trakcie spotkania Jolanta Hajdasz przedstawiła stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w tej sprawie podtrzymując zdanie wyrażone w oświadczeniu z 12 grudnia ub. roku

CMWP SDP wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie nałożenia kary finansowej na TVN 24 za sposób relacjonowania wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z grudnia 2016 ponieważ nie znając pełnej treści analizy, która posłużyła KRRiT jako główne opracowanie uzasadniające podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie i nie mając narzędzi do samodzielnego opracowania tego tematu (przede wszystkim dostępu do telewizyjnych materiałów źródłowych z emitowanych programów w dniach 16-18 grudnia ub. roku) nie mogło jednoznacznie wypowiedzieć się na temat zasadności karania telewizji TVN 24 tą karą. W obecnej sytuacji uzasadnione wydaje się zawieszenie wykonania tej kary w imię poszanowania zasady wolności słowa i bardzo szeroko rozumianego prawa wolności wyrażania swoich poglądów, choć przesłanki, które znajdują się w publikowanym przez KRRiT uzasadnieniu decyzji o karze dla TVN 24 budzą niepokój i obawy co do rzeczywistej roli, jaką ta stacja (być może nieświadomie) odegrała w czasie protestów w grudniu 2016 r.

W trakcie spotkania dyr. Jolanta Hajdasz wyraziła także wdzięczność KRRIT za podjęcie tematu odpowiedzialności nadawców telewizyjnych za formę i sposób przekazywanych treści. Od lat możemy bowiem obserwować w Polsce bardzo aktywną rolę mediów audiowizualnych w kreowaniu różnych wydarzeń publicznych z politycznymi na czele, rolę, która wykracza znacznie poza funkcje i zadania przypisane niezależnym mediom, a której nikt nawet nie próbuje analizować. Zapoczątkowana obecną sytuacją dyskusja na temat odpowiedzialności środków masowego komunikowania za przekazywane treści i granic wolności słowa w demokratycznym państwie powinna być kontynuowana, by w przyszłości można było uniknąć problemów związanych z karaniem kolejnego nadawcy telewizyjnego i z pożytkiem dla wszystkich odbiorców mediów.

 

10.01.18

Oświadczenie w sprawie walki z mową nienawiści w Niemczech

CMWP SDP  wyraża zaniepokojenie  wprowadzeniem w Niemczech przepisów, których celem jest walka z „mową nienawiści”, a których stosowanie może w bezpośredni sposób zagrażać realizacji w praktyce zasady wolności słowa.  Od 1. stycznia b.r. w Niemczech za  brak szybkiej reakcji na zgłoszone niewłaściwe treści publikowane w internecie  np. na portalu Facebook, Twitter, YouTube itd. grożą wysokie kary finansowe, w skrajnych przypadkach sięgające nawet 50 milionów euro. To jedne z najbardziej restrykcyjnych tego typu regulacji na świecie i jednocześnie najostrzejsza w UE.  O tym, co jest lub nie jest „mową nienawiści” decydują urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości, a czas reakcji na ewentualne niewłaściwe wpisy jest bardzo krótki. W ocenie CMWP SDP przepisy te w praktyce mogą stać się ukrytą cenzurą represyjną, szczególnie w sytuacji, gdyby rządy innych państw za przykładem Niemiec przyjęły takie same rozwiązania prawne. Nowe prawo dotyczy serwisów społecznościowych lub dyskusyjnych, które mają ponad 2 mln zarejestrowanych użytkowników. Ustawa nazywana w skrócie NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – Akt o poprawie egzekwowania prawa w sieciach społecznościowych) zobowiązuje tego typu firmy do usunięcia postów czy komentarzy, które zawierają mowę nienawiści lub nawoływanie do popełniania przestępstw w ciągu 24 godzin.

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1051

 

15.01.2018

Protest  CMWP SDP w sprawie red. Doroty Roman

CMWP SDP Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o odsunięciu od pracy  w Magazynie Ekspresu Reporterów  w TVP S.A. red. Doroty Roman, współautora tego programu od 17 lat, a obecnie szefa tego zespołu.

Dziennikarskie osiągnięcia i doświadczenie  p. Red. Doroty Roman są bardzo duże,  ale jej losy zawodowe są przykładem patologicznego traktowania dziennikarzy przez telewizję publiczną od wielu lat. Red. Dorota Roman związana jest z TVP od 1992 r,  pełniła w tej instytucji szereg odpowiedzialnych funkcji także wtedy, gdy została zwolniona z pracy etatowej i mogła ją kontynuować tylko za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ze wszystkimi negatywnymi dla pracownika konsekwencjami tego faktu. Obecnie wykorzystując uprzywilejowaną pozycję pracodawcy wobec tak zatrudnionego dziennikarza pozbawia się go pracy bez żadnego socjalnego zabezpieczenia i bez próby racjonalnego uzasadnienia tego działania.  Jest to szczególnie bulwersujące w sytuacji, gdy oceny kierowanego przez nią programu są bardzo wysokie, zarówno  merytoryczna, (wyrażona w ilości ogólnopolskich nagród dziennikarskich dla Magazynu  Ekspresu Reporterów) jak i komercyjna (wyniki oglądalności Magazynu  Ekspresu Reporterów).

Przedmiotowe traktowanie dziennikarzy oraz redaktorów decydujących o kształcie audycji i nieuzasadnione odsuwanie ich od pracy  zagraża wolności słowa i psuje debatę

publiczną w Polsce.  CMWP SDP apeluje do kierownictwa Telewizji Polskiej S.A.  o wyjaśnienie i polubowne zakończenie tej sprawy.

http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1043

 

15.01.2018

Udział przedstawiciela CMWP SDP  w programie publicystycznym „Lustra”  w TVP3 Poznań  p.t. “O wolności słowa i wolności wypowiedzi ” .

W emitowanym na żywo programie w TVP3 Poznań  uczestniczyła Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP, omawiano w nim m.in. kuriozalne postępowanie dyscyplinarne na UAM dotyczące ks. prof. hab. Pawła Bortkiewicza, jakie wszczęto po jego wypowiedzi w Radiu Maryja, w której skrytykował plany burmistrza Wadowic, zamierzającego usunąć papieskie krzyże z herbu miasta. W audycji sporą część rozmowy poświęcono także oświadczeniu CMWP SDP w sprawie karania za „mowę nienawiści” w Niemczech, gdzie za takie „przestępstwo” grożą obecnie wysokie, finansowe grzywny, a o tym, co jest, a co nie jest „mową nienawiści” decydują urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości RFN.

https://cmwp.sdp.pl/category/z-zycia-mediow/

Cała audycja : https://poznan.tvp.pl/35621762/15012018

 

30.01.18

Stanowisko CMWP SDP  w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie  międzynarodowej  i jest realizacją w praktyce  prawa państwa polskiego do obrony  prawdy historycznej. W ocenie CMWP SDP  ustawa nie ingeruje  w swobodę badań naukowych,  ani nie cenzuruje świadectw ofiar Holokaustu. Zgodnie z nowelizacją każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.  CMWP SDP  wyraża nadzieję, iż  w najbliższym czasie uda się wyjaśnić nieporozumienia i wątpliwości, które  pojawiły się przy okazji  zmiany ustawy o IPN w taki sposób, by  zostały zachowane  zasadnicze cele tej zmiany, jakim jest wyeliminowanie zachowań przypisujących Polsce odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę .

publikacja – http://www.archiwum.freepress.org.pl/show_news.php?id=1045

 

31.01.18

Komentarz CMWP SDP  dla tygodnika „Do Rzeczy”  w związku z b. wysoką karą finansową, jaką orzeczono w stosunku do  pisarza Jacka Piekary, który zamieścił wpis na twiterrze  nt.  red. Doroty Wellmann.

30 stycznia b.r. red. Agnieszka Niewińska  z tygodnika „Do Rzeczy” zwróciła się do dyr. CMWP SDP   Jolanty Hajdasz z prośbą o wypowiedź w związku z b. wysoką karą finansową, jaką orzeczono w stosunku do  pisarza Jacka Piekary, który zamieścił wpis na twiterrze  nt.  red. Doroty Wellman . Dziennikarka zapytała m.in. czy komentując głośną sprawę Jacek Piekara vs Dorota Wellman pisarz, który zamieścił na swoim Twitterze bardzo nieelegancki wpis – eufemistycznie to ujmując – na temat dziennikarki tłumaczył, że Twitter to jest medium, w którym się kpi i wyśmiewa, a osoby publiczne powinny mieć grubszą skórę. Czy Pani też tak widzi ten problem?

JH : W opisanym przez Panią przypadku w mojej ocenie największym problemem jest gigantyczna kara, jaką sąd zamierza ukarać p. Jacka Piekarę. Ma on zapłacić prawie pół miliona złotych  za  złośliwy wpis na Twitterze na temat  p. Welmann – ma zapłacić 435 tys zł. za wykupienie skierowanych do niej przeprosin w „Gazecie Wyborczej”, wpłacić  25 tys. zł na jedną z fundacji oraz zapłacić 6 tys. zł kosztów procesu. To jakiś absurd. Pewnie świat dowiedział się o tym co p. Piekara napisał o p. Welmann, wtedy gdy media piszące o dziennikarzach napisały o tej karze. Jeśli wyrok się uprawomocni, będzie naruszeniem zasady wolności słowa, nie mam co do tego wątpliwości. Kara jest nieadekwatna w stosunku do winy. Pragnę przy tym podkreślić, że ta moja ocena nie oznacza akceptacji dla formy, w jakiej wyraził p. Piekara swoje poglądy. Ale sprawa ta poprzez działania sądu wychodzi już poza indywidualny spór między dwoma osobami, w działaniu na forum publicznym, w mediach znaczenie ma i czas, w jakim doszło do publikacji tweeta, i mają znaczenie okoliczności, bo wpis ukazał się w czasie tzw. „czarnych protestów” zwolenników zabijania dzieci, do których należy p. Welmann, a  p. Piekara  opowiada się po stronie przeciwników aborcji. Spór między nimi staje się więc konfrontacją na polu ideowym, a nie tylko personalnym .

Artykuł w „Do Rzeczy” – https://dorzeczy.pl/kraj/55527/Ile-kosztuje-tweet.html

Wypowiedź JH – https://cmwp.sdp.pl/komentarz-cmwp-sdp-dla-tygodnika-do-rzeczy-w-zwiazku-z-b-wysoka-kara-finansowa-jaka-orzeczono-w-stosunku-do-pisarza-jacka-piekary/

 

WYBRANE MEDIA O NAS I NASZYM DZIAŁANIU :