Red. Paweł Gąsiorski został uznany winnym zniesławienia gminy Rędziny, ale sąd  warunkowo umorzył postępowanie. Zasądził także grzywnę  w wysokości 500 zł na rzecz gminy,  zapłacenie przez dziennikarza kosztów sądowych  i adwokackich oraz przeprosiny. Red. Paweł Gąsiorski zapowiedział apelację. CMWP SDP wspiera dziennikarza w tym procesie. 

23 listopada 2021 w Sądzie Rejonowym w XVI Wydziale Karnym w Częstochowie odbyła się już szósta rozprawa  przeciwko dziennikarzowi Pawłowi Gąsiorskiemu. Rozprawę prowadził SSR Marek Garlik. Paweł Gąsiorski został oskarżony za udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków i dochodów z odbioru, gospodarowania i transportu odpadów od mieszkańców gminy Rędziny za  lata 2017-2018. Według aktu oskarżenia  gmina Rędziny została zniesławiona oraz  utraciła zaufanie jej mieszkańców. Sprawa jest objęta monitoringiem CMWP SDP, jej obserwatorem jest red. Halina Żwirska.

Na rozprawę stawili się: oskarżony red. Gąsiorski Paweł wraz z pełnomocnikiem mec.  Tomaszem Bieda oraz pełnomocnik oskarżyciela mec. Hubert Giłka. Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski  nie stawił się na rozprawę.

Oskarżony redaktor Paweł Gąsiorski został uznany winnym zarzuconego mu czynu z warunkowym umorzeniem na okres 2 lat., to jest zniesławienia i utratę zaufania mieszkańców do gminy Rędziny. Sąd zasądził :  nawiązkę dla gminy Rędziny – 500 zł,  zamieścić na stronie www i FB przez 30 dni przeprosiny Gminy, zwrot kosztów adwokackich -1496 zł oraz zwrot kosztów sądowych – 300 zł .

Uzasadnienie wyroku jest mało zrozumiałe i zagmatwane. W uzasadnieniu Sędzia stwierdził, że jeden artykuł  prasowy autorstwa red. Pawła Gąsiorskiego zniesławia gminę,  a drugi nie i gdyby  „odwrócić numerację artykułów ” wszystko byłoby w porządku, tzn nie doszłoby w ogóle do zniesławienia. Poza tym Sędzia mówił, że oskarżony nie powinien udowadniać w czasie rozprawy swoich racji ,tylko powinien wcześniej umieścić je w artykułach. A więc z tego wynika, że nie powinien się bronić na rozprawie, co w sytuacji prowadzonego przewodu sądowego jest twierdzeniem budzącym co najmniej zdziwienie.  CMWP SDP publikuje nagranie uzasadnienia tego wyroku.

Red. Paweł Gąsiorski został oskarżony o zniesławienie gminy Rędziny poprzez  opublikowanie w 2019 r. na prowadzonym przez siebie  portalu www.gminaredziny.pl dwóch artykułów na temat wydatków i dochodów związanych z odbiorem, gospodarowaniem i transportem śmieci w Gminie Rędziny. Teksty te zostały także opublikowane na profilu gminy na portalu Facebook.  Według aktu oskarżenia, gmina została zniesławiona  m.in. sformułowaniem “gmina nieźle zarabia na Waszych odpadach”,  “mieszkańcy za dużo płacą za śmieci”, co  rzekomo spowodowało utratę zaufania do gminy Rędziny przez mieszkańców. Gmina nie zwróciła się do portalu o sprostowanie treści artykułu ani w części, ani w całości.

CMWP SDP w obronie dziennikarza przesłało do Sądu opinię „amicus curiae” .