Rada Konsultacyjna CMWP SDP protestuje przeciwko dyskryminacji i wykluczaniu z obiegu gospodarczego  polskich, prywatnych, niezależnych  mediów ze względu na poglądy i postawę ideową przez niektóre lewicowo – liberalne środowiska medialne i polityczne poprzez zastraszanie ich reklamodawców. Narusza to zasadę wolnej konkurencji, czyli podstawową zasadę, na której opiera się każde demokratyczne państwo.

Ostrzegamy, że takie wywieranie presji jest przejawem nieuczciwej walki rynkowej i może prowadzić do upadłości gospodarczej tych podmiotów, a w konsekwencji  do ograniczania wolności słowa , dostępu do informacji i likwidacji pluralizmu i dyskryminacji obywateli.

Jolanta Hajdasz – przewodnicząca Rady Konsultacyjnej CMWP SDP
Michał Karnowski
Janusz Kawecki
Paweł Lisicki
Tomasz Sakiewicz
Krzysztof Skowroński
Leszek Sosnowski
Wojciech Surmacz
Warszawa , 13 lutego 2024 r.