Protest przeciwko zastraszaniu reklamodawców mediów prawicowych i wsparcie dla działań KRRiT. Podsumowanie posiedzenia Rady Konsultacyjnej CMWP

Protest w sprawie zastraszania reklamodawców niezależnych mediów i poparcie działań  KRRiT w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024 to najważniejsze  postanowienia Rady Konsultacyjnej CMWP SDP podjęte na posiedzeniu 13 lutego b.r.  Pod stanowiskami Rady podpisali się wszyscy jej członkowie  – Jolanta Hajdasz, Michał Karnowski, Janusz Kawecki, Paweł Lisicki, Krzysztof Skowroński, Leszek Sosnowski i Wojciech Surmacz.  Rada Konsultacyjna CMWP SDP zaprotestowała przeciwko  dyskryminacji i wykluczaniu z obiegu gospodarczego  polskich, prywatnych, niezależnych  mediów ze względu na poglądy i postawę ideową przez niektóre lewicowo – liberalne środowiska medialne i polityczne poprzez zastraszanie ich reklamodawców. Narusza to zasadę wolnej [...]

By |2024-02-15T07:41:28+01:0015 lutego 2024|Kategorie: Rada Konsultacyjna CMWP SDP 2024, CMWP SDP Consultative Council|

Poparcie Rady Konsultacyjnej CMWP SDP dla uchwały KRRiT w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024

Rada Konsultacyjna CMWP SDP popiera uchwałę KRRiT z 7.02.2024 w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024 i uznaje to za prawidłowe działanie organu konstytucyjnego, który dba o właściwe wykorzystanie wpływów  z tych opłat. Rada podziela stanowisko wyrażone w w/w uchwale, iż decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 grudnia 2023 i 29  grudnia 2023 r. zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa. Jolanta Hajdasz – przewodnicząca Rady Konsultacyjnej CMWP SDP Michał Karnowski Janusz Kawecki Paweł Lisicki Tomasz Sakiewicz Krzysztof Skowroński Leszek Sosnowski Wojciech Surmacz Warszawa , 13 lutego 2024 r.

By |2024-02-14T21:34:57+01:0014 lutego 2024|Kategorie: CMWP SDP Consultative Council, Rada Konsultacyjna CMWP SDP 2024|

Protest Rady Konsultacyjnej CMWP SDP przeciwko zastraszaniu reklamodawców niezależnych mediów

Rada Konsultacyjna CMWP SDP protestuje przeciwko dyskryminacji i wykluczaniu z obiegu gospodarczego  polskich, prywatnych, niezależnych  mediów ze względu na poglądy i postawę ideową przez niektóre lewicowo – liberalne środowiska medialne i polityczne poprzez zastraszanie ich reklamodawców. Narusza to zasadę wolnej konkurencji, czyli podstawową zasadę, na której opiera się każde demokratyczne państwo. Ostrzegamy, że takie wywieranie presji jest przejawem nieuczciwej walki rynkowej i może prowadzić do upadłości gospodarczej tych podmiotów, a w konsekwencji  do ograniczania wolności słowa , dostępu do informacji i likwidacji pluralizmu i dyskryminacji obywateli. Jolanta Hajdasz - przewodnicząca Rady Konsultacyjnej CMWP SDP Michał Karnowski Janusz Kawecki Paweł Lisicki [...]

By |2024-02-14T08:55:19+01:0014 lutego 2024|Kategorie: Rada Konsultacyjna CMWP SDP 2024, CMWP SDP Consultative Council|

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rady Konsultacyjnej CMWP i SDP

W związku z pozaprawnymi i brutalnymi próbami przejmowania  mediów publicznych przez obecny rząd Rada Konsultacyjna Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich  z formalnym wnioskiem o sprawdzenie czy działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza wobec mediów publicznych były i są zgodne z prawem. Pismo w tej sprawie zostało wysłane 5 stycznia 2024 r. Pod wnioskiem podpisali się  członkowie Prezydium Zarządu Głównego SDP: Krzysztof Skowroński, Jolanta Hajdasz , Mariusz Pilis, Aleksandra Tabaczyńska i Hubert Bekrycht oraz wszyscy członkowie Rady Konsultacyjnej  CMWP SDP - Michał Karnowski, Janusz Kawecki, Paweł Lisicki, Tomasz Sakiewicz, Leszek Sosnowski [...]

By |2024-01-06T00:24:02+01:006 stycznia 2024|Kategorie: Rada Konsultacyjna CMWP SDP 2024|

Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej CMWP SDP

Krytyczne stanowisko wobec pozaprawnego  i  brutalnego przejęcia mediów publicznych przez obecny rząd oraz zwrócenie uwagi na to, iż niesie ono potężne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego także dla mediowych przedsiębiorstw prywatnych, wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o sprawdzenie, czy działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego  Bartłomieja Sienkiewicza  wobec mediów publicznych były i są zgodne z prawem oraz wsparcie stanowisk Zarządu Głównego SDP w sprawie siłowego przejmowania ogólnopolskich i regionalnych mediów publicznych - to najważniejsze postanowienia  pierwszego zebrania członków Rady Konsultacyjnej CMWP SDP.  Posiedzenie odbyło się 4 stycznia b.r.  Pod stanowiskami Rady podpisali się wszyscy jej członkowie  [...]

By |2024-01-04T21:47:38+01:004 stycznia 2024|Kategorie: Rada Konsultacyjna CMWP SDP 2024|
Przejdź do góry