Na przełomie roku 2023 i 2024  ukazały się specjalne wydania czasopisma SDP Forum Dziennikarzy w polskiej i angielskiej wersji językowej poświęcone problematyce wolności słowa w krajach Europy Środkowej. Wydawnictwo jest podsumowaniem konferencji CMWP SDP i Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. W. Felczaka, jaka odbyła się w Warszawie 27 września ub. roku. Wzięło w niej udział kilkunastu dziennikarzy i medioznawców z Polski, Węgier, Czech i Chorwacji.

To była ważna i bardzo ciekawa konferencja, choć na początku tego przedsięwzięcia nikt nie mógł przewidzieć aż tak poruszających wystąpień ani tego, jak bardzo zgodni w swoich ocenach będą dziennikarze i analitycy mediów z tak różnych krajów jak Polska, Węgry, Czechy i Chorwacja. Chcieliśmy tylko zastanowić się nad tym, dlaczego obraz sytuacji w naszych krajach przedstawiany w mediach na Zachodzie różni się tak bardzo od tego, co znamy z rzeczywistości. W Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie, szczególnie wtedy, gdy spotykaliśmy się z nieprawdziwymi informacjami o sytuacji w Polsce, tak często powielanymi w mediach różnych państw Unii Europejskiej – napisała Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP  we wstępie do czasopisma . Znajdziemy w nim także wywiad red. Krzysztofa Skowrońskiego z Maciejem Szymanowskim, dyrektorem Instytutu Polsko Węgierskiej im. W. Felczaka  będący podsumowaniem 5 lat istnienia Instytutu oraz wypowiedzi dziennikarzy i szefów mediów : Wojciecha Surmacza, Tomasza Sakiewicza, Michała Karnowskiego, Rafała Ziemkiewicza, Dominiki Ćosić,  Jana Bogatko, Béla Bauera (Węgry), Ondřeja Šmigola (Czechy), Gorana Andrijanića (Chorwacja), Jana Hroudny’ego (Czechy), Borisa Kálnoky’ego (Węgry), Elżbiety Królikowskiej-Avis, Krzysztofa Marii Załuskiego, Oliviera Bault (Francja), Sławomira Wróbla (Wielka Brytania) i Luka Tripalo (Chorwacja).

Forum Dziennikarzy 3/2023  w języku polskim – Forum 150 – FINAL INTERNET

Forum Dziennikarzy 3/2023  w języku angielskim – Forum 150 – EN WEB