Witam!

W październiku  b.r. wszyscy żyliśmy wyborami samorządowymi, które dla mediów i dziennikarzy są czasem sprawdzianu poziomu profesjonalizmu i zawodowej rzetelności. CMWP SDP póki co nie dysponuje narzędziami, mogącymi w obiektywny sposób odpowiedzieć na pytanie, czy  media w Polsce zdały ten swoisty egzamin i relacjonowały przebieg kampanii wyborczej zgodnie z zasadami uczciwego dziennikarstwa,  ogromna liczba spraw, artykułów, programów i audycji oraz związanych z nimi konfliktów, ocen i kontrowersji sprawia, iż każde podsumowanie i uogólnienie jest  niejako „z automatu” obarczone błędem subiektywizmu. Generalnie jednak informacji o charakterze politycznym jest tak  wiele, że odbiorca może narzekać raczej na ich nadmiar (prowadzący zresztą do informacyjnego szumu i chaosu) niż ich brak. Zupełnie nowym zjawiskiem w tych wyborach okazały się w mojej ocenie fałszywe informacje i fałszywe portale, których autorzy są jeszcze znani opinii publicznej, a które wykorzystując narzędzia charakterystyczne dla PR i  tzw.  marketingu wpływu mogły mieć spory wpływ na wynik wyborów w różnych miastach, sejmikach czy nawet gminach.  Może w przyszłości uda nam się zorganizować konferencję na ten temat? Chętnie poznam Wasze opinie o tym pomyśle …

dr Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

  

WYBRANE SPRAWY Z BIEŻĄCEJ DZIAŁANOŚCI CMWP SDP W PAŹDZIERNIKU  2018

 

1 października 2018

CMWP SDP o projekcie nowelizacji kodeksu karnego

 

CMWP SDP obserwowało działania wokół nowelizacji kodeksu karnego przygotowywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (aktualnie MS wycofało procedowanie tego projektu), szczególnie w zakresie dotyczącym dziennikarzy i zmiany procedury zwalniania z zachowania tajemnicy zawodowej. W prezentacji naszego stanowiska podkreślaliśmy, iż ważne dla środowiska dziennikarskiego jest to, by nowe, proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania, nadal mogły skutecznie chronić dziennikarzy i ich informatorów, gdyż media bardzo często ujawniają różnego rodzaju patologie dotyczące władzy, finansów, czy przestępczych procederów, przez co osoby zajmujące się tymi sprawami narażone są na niebezpieczeństwo w stopniu o wiele większym niż jakakolwiek inna grupa zawodowa. Zwracaliśmy uwagę, iż bezpieczeństwo dziennikarzy i osób, które im zaufały, jest fundamentem funkcjonowania wolnych i niezależnych mediów i ma ogromne znaczenie dla życia publicznego w całym kraju. Jednym z elementów projektu Ministerstwa Sprawiedliwości miało być przyznanie prokuratorom uprawnień do zwalniania świadków z tajemnicy zawodowej dla potrzeb postępowań karnych. (dotyczyłoby m.in. dziennikarzy i przedstawicieli innych wolnych zawodów, ustawowo zobowiązanych do zachowania tajemnicy, w tym radców prawnych i adwokatów). Zwolnienie z tajemnicy nie wymagałoby już zgody sądu. W swoim stanowisku CMWP SDP zaznaczyło, że „ograniczenie tajemnicy dziennikarza, lekarza, adwokata czy radcy prawnego przyczyniłoby się, wg oceny CMWP, do deprecjacji tych zawodów, a także polskiego systemu prawa karnego procesowego. Relacja między dziennikarzem a informatorem, podobnie jak relacja między fachowym pełnomocnikiem a klientem, opiera się na zaufaniu. Nadmierna ingerencja organów państwowych w postaci jednostronnej decyzji prokuratora w zaufanie to godzi. (…) CMWP SDP oceniało, iż opisywany jedynie w publikacjach medialnych projekt nie powinien zostać przyjęty w zakresie, w jakim przewidywałby ograniczenie tajemnicy dziennikarskiej lub innych tajemnic zawodowych, ponieważ byłoby to nie do pogodzenia z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz z art. 2, 7, 49 i 54 ust. 1 Konstytucji RP.”

Całość:

https://cmwp.sdp.pl/czy-zagrozona-jest-ochrona-tajemnicy-dziennikarskiej-cmwp-sdp-o-projekcie-nowelizacji-kodeksu-karnego/

https://cmwp.sdp.pl/stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-informacji-nt-projektu-nowelizacji-kodeksu-karnego-w-zakresie-ochrony-tajemnicy-dziennikarskiej/

 

10 października 2018

CMWP SDP obserwatorem sprawy  red. Dominika Szcześniaka z Lublina

 

CMWP SDP  objęło monitoringiem sprawę red. Dominika Szcześniaka pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy.Pan Dominik Szcześniak jest redaktorem naczelnym lokalnego czasopisma „Dzielnicówka Starobronowicka”. W styczniu 2017 r. na łamach tego czasopisma poruszono aktualny, ważny dla społeczności lokalnej temat dotyczący tzw. czyszczenia kamienic, tj. pozbywania się lokatorów (zwłaszcza osób życiowo nieporadnych). Powyższy artykuł  stał się przyczyną postawienia wyżej wym. w stan oskarżenia.  Sprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych, na razie więc nie publikujemy na jej temat żadnych szczegółów, ani naszego stanowiska.

 

11 października 2018

Przedstawiciele Komisji Wyborczej Izby Poselskiej Parlamentu Czeskiego, która nadzoruje środki społecznego przekazu u naszych południowych sąsiadów, z wizytą w SDP

 

W dyskusji ze strony SDP wzięli udział przewodniczący Krzysztof Skowroński, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Jolanta Hajdasz i koordynator współpracy z zagranicą SDP Dorota Zielińska. Goście pytali o wolność słowa w Polsce. J. Hajdasz zapewniła, że media w Polsce od dawna nie były tak wolne, jak są obecnie. I dodała, że nie ma instytucjonalnych ograniczeń swobody wypowiedzi. Do debaty publicznej są dopuszczane głosy, która kiedyś były pomijane. Zauważyła również, że na fałszywy obraz na świecie sytuacji mediów w Polsce wpływają ostatnie raporty takich organizacji jak Freedom House i Reporterzy bez Granic. Jolanta Hajdasz tłumaczyła gościom, że są one robione nierzetelnie, przeciwko czemu protestowało CMWP SDP. Krzysztof Skowroński przytoczył wypowiedzianą w trakcie konferencji „Media jako służba publiczna zgodną opinię dziennikarzy różnych opcji, że nie ma w naszym kraju problemów z wolnością słowa i cenzurą. A także zauważył, że co prawda wolność słowa w Polsce nie jest zagrożona, ale nie oznacza to, iż środowisko dziennikarskie w naszym kraju nie ma problemów. – Są to problemy ekonomiczne mediów, problemy z dziennikarstwem śledczym, sytuacja w mediach lokalnych, które czasami muszą walczyć z różnymi, miejscowymi naciskami – zauważył. Przedstawiciele SDP pytali czeskich gości o sytuację w mediach w ich kraju, o reklamy, ich ograniczenia, o abonament – jego wysokość i ściągalność. Czescy goście byli bardzo zadowoleni ze spotkania w SDP. – Zależy nam na zacieśnieniu współpracy między naszymi krajami. W Czechach obraz polskich mediów bywa różnie przedstawiany. Chcieliśmy poznać jak to wygląda naprawdę.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/goscie-z-pragi-pytaja-o-polskie-media-relacja-z-wizyty-czeskich-parlamentarzystow-w-siedzibie-sdp/

 

16 października 2018

Wypowiedź dyr. Jolanty Hajdasz dla Polskiego Radia Szczecin  –  komentarz do kontrowersyjnej  roli Gazety Wyborczej w Szczecinie  przy wspieraniu inwestorów dla rozbudowy Galerii Handlowej Galaxy .

 

23 października 2018

udział dyr. Jolanty Hajdasz w konferencji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udział w uroczystym ogłoszeniu wyników II edycji Konkursu NFOŚiGW „Eko Dziennikarz”  na targach Targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

 

23 października 2018

Apel o wyjaśnienie zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggi

CMWP SDP solidaryzuje się ze stanowiskiem  Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej (IFJ) w sprawie makabrycznego zabójstwa korespondenta „Washington Post” Jamala Khashoggi, do którego doszło na terenie konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. CMWP SDP wyraża nadzieję, iż sprawcy i osoby odpowiedzialne za zabójstwo dziennikarza zostaną odnalezieni, osądzeni i surowo ukarani. W 2018 roku zamordowano już 72 dziennikarzy.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/apel-o-wyjasnienie-zabojstwa-dziennikarza-jamala-khashoggi/

 

18 października 2018

CMWP SDP o wolności słowa w internecie dla portalu polskieradio.pl

16 października b.r. Karolina Bobryk, dziennikarka portalu  polskieradio.pl zwróciła się do CMWP SDP z pytaniami dotyczącymi ograniczeń wolności słowa w internecie.  W swoich pytaniach m.in. dziennikarka podkreśliła, iż obecnie wolność słowa w internecie często jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób, a zarówno osoby prywatne, jak też publiczne, padają ofiarą oszczerstw, pomówień np. na profilach społecznościowych. Jak możemy się przed tym uchronić? Czy takie naruszenie jest traktowane jako naruszenie dóbr osobistych? Co w przypadku, gdy jest to osoba publiczna?  Na stronie cmwp.sdp.pl publikujemy nasze odpowiedzi na te i pozostałe pytania na ten temat, link jest poniżej .

całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-wolnosci-slowa-w-internecie-dla-portalu-polskieradio-pl/

 

19 października 2018

wsparcie dla red. Kuriera Rzeszowskiego w sprawie utrudniania działalności lokalnej prasy przez Urząd Głogowa Małopolskiego (sprawa w trybie wyborczym, pismo CMWP SDP wysłane do Burmistrza Głogowa Małopolskiego i redaktora naczelnego Kuriera Rzeszowskiego).

 

24 października 2018

CMWP SDP na V Warsaw Security Forum

Warsaw Security Forum (WSF) to dyskusje o obronie, bezpieczeństwie i zagrożeniach w Europie i w świecie, i – jak zapewniają organizatorzy – gromadzi decydentów, liderów branży, a także ekspertów wojskowych i cywilnych z całego świata, którzy spotykają się w celu omówienia szans i wyzwań jakie czekają w najbliższej przyszłości Wspólnotę Transatlantycką. WSF jest także okazją do promocji NATO wśród jego krajów członkowskich. CMWP SDP na Forum reprezentowała dr Jolanta Hajdasz.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-na-v-warsaw-security-forum/

 

25 października 2018

Opole: sprawa z powództwa Instytut Badania Marki przeciwko dziennikarzom

Przed Sądem Rejonowym w Opolu toczy się sprawa przeciwko red. Tomaszowi  Kwiatkowi  i red. Wiktorowi  Sobierajskiemu objęta monitoringiem CMWP SDP w czerwcu b.r., 25 października odbyła się kolejna rozprawa . Przedmiotem sprawy sądowej jest rzekome naruszenie, jakiego mieli się dopuścić red. Tomasz Kwiatek i red. Wiktor Sobierajski  poprzez opublikowanie na łamach gazety internetowej www.ngopole.pl artykułów, w których opisali kontrowersyjne praktyki firmy występującej w obrocie jako Instytut Badań Marki Sp. z o.o. Sprawa ta budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia wolności słowa.  Obserwatorem CMWP SDP w/w procesu jest red. Halina Żwirska.

 

28 października 2018 r.

CMWP SDP  dla Polskiego Radia 24 o zabójstwach dziennikarzy

28 października 2018 r. Jolanta Hajdasz była gościem mec. Artura Wdowczyka w audycji „Jakim prawem” w Polskim Radiu24. Rozmowa dotyczyła współczesnych zagrożeń zycia i zdrowia dziennikarzy, punktem wyjścia do rozmowy było makabryczne zabójstwo dziennikarza z Washington Post na terenie konsulatu Arabii Saudyjskiej w Turcji. J. Hajdasz przypomniała, że w ostatnim czasie życie tracili dziennikarze także  w Europie. Do zabójstw doszło na Malcie i na Słowacji.  – Nie ma żadnego prawa, paragrafów, które zatrzymałyby ludzi, chcących w ten sposób uciszyć dziennikarzy. Dziennikarka z Malty opisywała praktyki korupcyjne w swoim państwie. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że podłożenie bomby w jej samochodzie w październiku ubiegłego roku miało związek z jej pracą, z ujawnianiem przez nią patologicznych sytuacji. To samo dotyczy Jana Kuciaka. On również opisywał związki polityków swojego kraju z mafią. Najwyższą cenę zapłacił za to on i jego życiowa partnerka. Nie da się zapewnić bezpieczeństwa takim osobom za pomocą paragrafów – podkreśliła Jolanta Hajdasz. Jak zaznaczyła, ryzyko utraty życia dziennikarza występuje zazwyczaj w innych okolicznościach. – Te sprawy są dla nas bardzo bulwersujące. Bo przyzwyczailiśmy się przez lata, że życie dziennikarza jest zagrożone, kiedy udaje się na teren objęty działaniami wojennymi, kiedy relacjonuje ostry konflikt zbrojny. Natomiast tutaj dziennikarze ponieśli śmierć za słowa, które pisali, a przecież nie byli w terenie dotkniętym konfliktem. Szczególnie nas może bulwersować to, że te dwa zabójstwa miały miejsce na terenie Unii Europejskiej – powiedziała.

https://www.polskieradio.pl/130/6380/Artykul/2208021,Jolanta-Hajdasz-poniesli-smierc-za-slowa-ktore-pisali

Wybrane porady prawne i  wybrane sprawy sądowe objęte monitoringiem CMWP SDP w październiku b.r. :

  • sprawy karnej redaktora Daniela Możwiłło (rozprawa  29 października 2018)
  • problem ograniczeń w wykonywaniu pracy  dla fotoreportera Karola Makurata z Trójmiasta (porada prawna)