Koleżanki i Koledzy !

Końcówka roku to gwałtowny wzrost  zachorowań na covid 19  i dla wielu z nas zapewne zupełnie nowe dylematy i powody do refleksji zawodowej, jak i co pisać, skąd czerpać informacje, jak swoimi publikacjami pomagać, a nie szkodzić.  Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję jednak w tym miejscu działania CMWP w grudniu  2020 r dotyczące innych tematów. One też są istotne i warto, by je zauważyć. Najpierw o naprawdę chamskiej prowokacji Gazety Wyborczej, która tuż przed świętami Bożego Narodzenia opublikowała wizerunek Matki Bożej jako zwolenniczki aborcji, przeciwko czemu CMWP SDP jednoznacznie zaprotestowało – to nadużywanie wolności słowa.  Te tak ważne święta dla wszystkich, którzy są wychowani w kulturze chrześcijańskiej są symbolem afirmacji życia od poczęcia. Z jednej strony jest to zlekceważenie i naruszenie prawa, bo grafika narusza  art. 196 Kodeksu karnego, ale z drugiej strony jest śmianiem się prosto w nos wszystkim katolikom, także tym którzy pracują w mediach i przestrzegają zasad etyki zawodowej. Grudzień to także zaskakująca chyba dla większości z nas i oczekiwana przez wielu  decyzja o zakupie gazet i portali spółki Polska Press  będącej własnością Verlagsgruppe Passau przez PKN Orlen. W mojej ocenie jest to szansa na przełamanie dominacji wydawnictw zagranicznych na rynku regionalnej prasy drukowanej i regionalnych portali w Polsce, choć przecież patrząc na tę transakcję obiektywnie, ma ona charakter biznesowy i generalnie jako taka musi być traktowana. Trudno jednak nie dostrzegać patologii tego segmentu mediów w naszym kraju, wykupywanie regionalnych gazet przez zagraniczne wydawnictwa trwało latami, a polskie podmioty nie miały żadnych szans na wygraną rywalizację w starciu z bogatszymi i nowocześniejszymi koncernami zagranicznymi. Zarząd Główny SDP zaapelował do PKN Orlen o stworzenie przejrzystych mechanizmów gwarantujących respektowanie zasady wolności słowa, pluralizmu poglądów i niezależności dziennikarskiej, a ja mam ogromną nadzieję, że obecna zmiana właścicielska nie będzie tylko zmianą w KRS-ie dla tych regionalnych wydawnictw i okaże się korzystną zmianą jakościową. Czego nam wszystkim życzę w pierwszych dniach tego Nowego 2021 Roku.

Z pozdrowieniami
dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W GRUDNIU 2020

1 grudnia 2020

Media cytują stanowisko CMWP SDP na temat odmowy udzielania informacji niektórym redakcjom przez Strajk Kobiet

Dziennik Gazeta Prawna, TVP Info, Radio Maryja, Telewizja Republika, telewizja wPolsce.pl, portal wpolityce.plniezależna.plwprost.plwirtualnemedia.pl i press.pl –  te m.in. media cytowały protest CMWP SDP przeciwko odmowie udzielania informacji  redakcjom TVP S.A , TV Republika, TV Trwam, Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie i Naszego Dziennika przez organizację „Strajk Kobiet”, które zostało opublikowane 25 listopada br. Media zwracały uwagę  na stanowisko CMWP SDP oraz  to , iż szczególnie bulwersująca była w tym wypadku  forma wyrażania tej odmowy  przez Strajk Kobiet – przepychanki z dziennikarzami, ich szarpanie oraz określanie ich słowami uważanymi powszechnie za obelżywe to nieakceptowalne formy .

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/media-cytuja-stanowisko-cmwp-sdp-na-temat-odmowy-udzielania-informacji-niektorym-redakcjom-przez-strajk-kobiet/

 

3 grudnia 2020

Jolanta Hajdasz w Radiu Maryja o infodemii i najnowszym raporcie fundacji Reduta Dobrego Imienia na ten temat 

 W czasie trwającej pandemii koronawirusa  pojawiło się nowe zjawisko określane słowem  infodemia. Autorka felietonu wyjaśniła, że jest to „zalew informacji fałszywych i manipulatorskich dotyczących pandemii”.  Aby móc zrozumieć to zjawisko, należy  uświadomić sobie, że przez wszystkie miesiące tego roku zalewają nas informacje dotyczące koronawirusa.  Znalezione informacje są często sprzeczne. Wiele osób nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu, kłamstwa i manipulacji od rzetelnego opisu i dobrej rady. Niestety wszyscy jesteśmy bezbronni wobec zalewu fake newsów. Jedynym lekarstwem jest prawda i obnażanie publicznie głoszonych kłamstw i manipulacji – zaznaczyła. Dr Jolanta Hajdasz zachęciła, by zwrócić uwagę na analizy Fundacji Reduta Dobrego Imienia, która opublikowała w pierwszych dniach grudnia  raport na temat fake newsów w Polsce w czasie pandemii. W raporcie przedstawiono szereg przykładów fałszywych informacji pojawiających się od początku koronawirusa w naszym kraju. Najwięcej fake newsów było na Twitterze. Najbardziej szokuje fakt, że monitorowane treści w większości okazały się zwykłymi kłamstwami, które lawinowo rozprzestrzeniały się w opinii publicznej. Jak piszą autorzy raportu, większość fake newsów o koronawirusie była propagowana i uwiarygadniana przez polityków opozycji i sprzyjających im dziennikarzy – podkreśliła dr Jolanta Hajdasz.

Więcej : https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-infodemii-jedyna-skuteczna-bronia-przeciwstawiajaca-sie-fake-newsom-jest-ich-obnazanie/

 

 7 grudnia 2020

CMWP SDP w obronie dziennikarzy pozywanych przez mec. Romana Giertycha z art. 212 kodeksu karnego

 Roman Giertych oskarża red. Cezarego Gmyza, red. Samuela Pereirę i red. Piotra Nisztora z art. 212 kodeksu karnego o zniesławienie, zapowiedział także skierowanie takiego pozwu przeciwko red. Michałowi Adamczykowi w odpowiedzi na ich publikacje dotyczące jego zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na początku grudnia. Według przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Roman Giertych miał działać na szkodę spółki, z którą był związany, a z której miało dojść do wyprowadzenia ponad 90 mln złotych. Adwokat zasłabł podczas zatrzymania i trafił na krótko do szpitala, co było przedmiotem szeregu publikacji medialnych w listopadzie. W ocenie CMWP SDP wnoszone akty oskarżenia stanowią tzw. SLAPP (strategic lawsuit against public participation), tzn. akcję procesową nakierowaną na faktyczne ograniczenie niezależności dziennikarskiej oraz ograniczenie praw obywatelskich w zakresie wolności słowa, poprzez zniechęcenie zarówno red. Cezarego Gmyza, red. Samuela Pereiry, red. Piotra Nisztora i red. Michała Adamczyka, jak i innych dziennikarzy, do podejmowania tematyki zarzutów wobec Romana Giertycha. CMWP SDP wspiera dziennikarzy w tym sporze.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-dziennikarzy-pozywanych-przez-mec-romana-giertycha-z-art-212-kodeksu-karnego/

 

8 grudnia 2020

Uchwała Zarządu Głównego SDP w sprawie zakupu wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wielokrotnie wskazywało niebezpieczeństwa związane z nadmierną obecnością kapitału zagranicznego na polskim rynku medialnym, w tym praktycznie monopolistyczną pozycją na rynku prasy regionalnej wydawnictwa Polska Press. Na to zjawisko zwróciliśmy uwagę już podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP w kwietniu 2015 r. Stwierdziliśmy wówczas, iż media regionalne po 26 latach od czasu transformacji ustrojowej znalazły się w bardzo trudnej, a pod niektórymi względami wręcz katastrofalnej sytuacji. Dlatego obecnie, SDP z nadzieją przyjmuje decyzje PKN Orlen o zakupie spółki Polska Press od medialnego koncernu Verlagsgruppe Passau. Dla SDP jest to szansa na przełamanie dominacji wydawnictw zagranicznych na rynku regionalnej prasy drukowanej i regionalnych portali w Polsce. Jednocześnie ZG SDP zaapelował do PKN Orlen o stworzenie przejrzystych mechanizmów gwarantujących respektowanie zasady wolności słowa, pluralizmu poglądów i niezależności dziennikarskiej.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/uchwala-zarzadu-glownego-sdp-w-sprawie-zakupu-wydawnictwa-polska-press-przez-pkn-orlen/

 

15 grudnia 2020

Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? – premiera książki o prześladowaniu dziennikarzy na Białorusi pod patronatem CMWP SDP

Wydana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich publikacja jest wyrazem solidarności z białoruskimi dziennikarzami, którzy relacjonując protesty odbywające się w ich kraju, poddawani są represjom, mimo iż tylko wypełniają swój obowiązek informowania społeczeństwa. Książka powstała przy współpracy z dziennikarzami ukraińskimi.

Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP, podczas konferencji podzieliła się swoimi pierwszymi refleksjami po przeczytaniu książki.  – Lektura jest wstrząsająca. Właściwe zamiast pytania w tytule „Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?”, powinno być stwierdzenie: „Jestem dziennikarzem dlatego mnie bijecie”. To bycie dziennikarzem jest właśnie powodem represji – zauważyła Jolanta Hajdasz. Jej zdaniem książka jest ważną publikacją dokumentującą naruszenia zasady wolności słowa na Białorusi. – To wspaniały materiał i źródło, także dla późniejszych badań historycznych – dodała dyrektor CMWP SDP. – Wielkie podziękowania dla dziennikarzy, którzy pomimo realnego zagrożenia, nie bali się opowiedzieć tych historii, podać imię i nazwisko.

 Więcej: https://cmwp.sdp.pl/jestem-dziennikarzem-dlaczego-mnie-bijecie-premiera-ksiazki-o-przesladowaniu-dziennikarzy-na-bialorusi-pod-patronatem-cmwp-sdp/

  

21 grudnia 2020

CMWP SDP przeciwko nadużywaniu wolności słowa poprzez profanację wizerunku Matki Bożej na łamach Gazety Wyborczej

CMWP SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko nadużywaniu zasady wolności słowa i wolności mediów czego wyjątkowo jaskrawym przykładem jest   opublikowanie w weekendowym wydaniu „Wysokich Obcasów”, dodatku do „Gazety Wyborczej” (19/20.12.20), grafiki przedstawiającej wizerunek Matki Bożej jako zwolenniczki aborcji. Na tym wizerunku ma ona twarz zasłoniętą maseczką z błyskawicą – symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, oraz trzyma czarną parasolkę, która była symbolem demonstracji przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. W ocenie CMWP SDP publikacja ta jest prowokacją, narusza prawo do wolności i poszanowania uczuć religijnych innych osób oraz jest publikacją łamiącą podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, jaką jest zasada szacunku i tolerancji oraz poszanowania ludzkiej godności oraz praw i nie mieści się w standardach zachowań obowiązujących media.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-przeciwko-naduzywaniu-wolnosci-slowa-poprzez-profanacje%cc%a8-wizerunku-matki-bozej/

 

22 grudnia 2020 r.

CMWP SDP o prowokacji Gazety Wyborczej w TV Trwam

Jesteśmy w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Tak ważnych świąt dla wszystkich, którzy są wychowani, którzy żyją w kulturze chrześcijańskiej. Święta są dla nas symbolem afirmacji życia od poczęcia. Publikowanie wizerunku Matki Bożej jako zwolenniczki aborcji jest napluciem wszystkim katolikom w twarz. Używam mocnych słów, ponieważ specjalnie tego typu media robią prowokacje, żebyśmy oniemiali z oburzenia i nie umieli tego nazwać po imieniu – mówiła dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w  programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam 21 grudnia 2020 r. Rozmowę prowadził red. Dariusz Pogorzelski.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/publikowanie-wizerunku-matki-bozej-jako-zwolenniczki-aborcji-jest-napluciem-wszystkim-katolikom-w-twarz-cmwp-sdp-o-najnowszej-prowokacji-gazety-wyborczej/

 

31 grudnia 2020

Podsumowanie 2020 roku w Radiu Poznań z udziałem CMWP SDP

Pandemia koronawirusa to bezapelacyjnie najważniejsze wydarzenie mijającego roku – w ten sposób ostatnie 12 miesięcy podsumowali na antenie  Radia Poznań  dziennikarze Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i red. Krzysztof Kaźmierczak z TVP w rozmowie z red. Łukaszem Kaźmierczakiem.

Jolanta Hajdasz zwróciła uwagę na to, w jaki sposób epidemia była relacjonowana przez część mediów. To jest zjawisko już tak powszechne, że zostało ono zdefiniowane jako infodemia,  czyli połącznie pandemii i zalewu informacji. Także informacji fejkowych. Pierwsze raporty się pokazały na ten temat. I np. w Polsce przygotowała taki raport Reduta Dobrego Imienia. Ilość informacji, które z twittera przeanalizowano bardzo dużo. No to zwykłych kłamstw na temat pandemii jest naprawdę bardzo wiele. Jako przykład Jolanta Hajdasz podała wymyśloną historię kobiety w Poznaniu, która miała rzekomo otrzymać mandat w wysokości 500 złotych za odwiedzenie jednego z poznańskich cmentarzy.Zdaniem Krzysztofa Kaźmierczaka powinniśmy zwracać szczególną uwagę na źródła, z których pochodzą dziś informacje. Źródła tego wszystkiego są bardzo często w różnego rodzaju instytucjach związanych zarówno z rosyjskimi czy chińskimi służbami. Teraz niedawno było badanie, które wskazało, że 93 proc. informacji dotyczących sprzeciwu wobec szczepionek, ma źródła właśnie w związku ze służbami specjalnymi Rosji. W opinii komentatorów pandemia koronawirusa pokazała jak bardzo nasz świat jest podatny na różnego rodzaju manipulacje. Tym większa zatem rola i wyzwanie dla rzetelnego, uczciwego dziennikarstwa.

Cała rozmowa: https://cmwp.sdp.pl/pandemia-koronawirusa-to-bezapelacyjnie-najwazniejsze-wydarzenie-mijajacego-roku-podsumowanie-2020-roku-w-radiu-poznan-z-udzialem-cmwp-sdp/

 

MEDIA O NAS wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w grudniu 2020 r.