Najistotniejszą sprawą, w której zabraliśmy głos publicznie w marcu jest oświadczenie w sprawie zabójstwa dziennikarza na Słowacji i nasze dołączenie się do apelu międzynarodowych organizacji dziennikarskich do władz na Słowacji o przeprowadzenie wnikliwego śledztwa, które dokładnie wyjaśni okoliczności śmierci Jana Kuciaka i jego partnerki.

Z radością pragnę Was także poinformować, iż  od 1 kwietnia 2018 r. pracę w biurze CMWP SDP rozpoczęła p. Agnieszka Kaczorowska, świetna dziewczyna, do której w pierwszej kolejności będą trafiać Wasze prośby i pytania. Dzięki temu biuro CMWP SDP w Warszawie przy ulicy Foksal 3/5 czynne jest już w stałych porach, codziennie od 10.00 – 14.00, nasz tel. to 22 8275896, adres mailowy: cmwp@sdp.pl.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

cmwp.sdp.pl

 

2 marca 2018 r.

Wypowiedź dyr. J. Hajdasz dla TVP 1, w programie Alarm

– komentarz do opublikowanego w programie Alarm reportażu na temat kulis warszawskiej reprywatyzacji; odpowiedź m.in. na pytanie, czy dziennikarze Alarmu mogli i powinni
ujawnić nazwiska celebrytów i rozpoznawalnych dziennikarzy mieszkających w reprywatyzowanych kamienicach. W ocenie CMWP SDP ze względu na rangę społeczną tematu oraz skalę ujawnianych nadużyć dotyczących reprywatyzacji dziennikarze TVP mieli prawo to zrobić, działali w interesie społecznym.

link do audycji: https://vod.tvp.pl/video/alarm,06032018,36132983

 

3 marca 2018 r.

Oświadczenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego na Słowacji

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z wielkim bólem i poruszeniem przyjmuje informacje o zabójstwie słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerki Martiny Kusznirovej. Oboje zostali zastrzeleni między 22- 25 lutego 2018 r

Według policji doszło do zaplanowanej zbrodni, którą można uznać za egzekucję. Jan Kuciak  był dziennikarzem śledczym, pisał m.in.  o działalności włoskiej mafii na Słowacji i jej powiązaniach ze światem polityki i biznesu w jego kraju.  CMWP SDP solidaryzuje się z apelami  międzynarodowych organizacji dziennikarskich do władz na Słowacji o przeprowadzenie wnikliwego śledztwa, które dokładnie wyjaśni okoliczności śmierci Jana Kuciaka i jego partnerki.  CMWP SDP przypomina, iż jest to drugie zabójstwo dziennikarza w kraju Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach. 16 października ub.r. samochód dziennikarki Daphne Caruany Galizii  z Malty został wysadzony w powietrze, w wyniku czego zginęła ona na miejscu. Dziennikarka opisywała przypadki korupcji wśród miejscowych polityków. CMWP SDP wyraża nadzieję, iż sprawcy i osoby odpowiedzialne za zabójstwa tych dziennikarzy zostaną odnalezieni, osądzeni i  surowo ukarani.

 

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-cmwp-sdp-w-sprawie-zabojstwa-dziennikarza-sledczego-na-slowacji/

 

 

5 marca 2018 r.

Protest CMWP SDP przeciwko uniemożliwianiu pracy dziennikarzom w zw. z atakiem na fotoreportera Gazety Krakowskiej

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko uniemożliwianiu pracy dziennikarzom, czego skandalicznym przykładem jest atak na fotoreportera redakcji „Gazety Krakowskiej” Bogumiła Storcha, jaki miał miejsce 1 marca 2018 r.  na placu budowy placu budowy parku rozrywki Energylandia w miejscowości Zator koło Krakowa. Gdy fotoreporter szedł wzdłuż ogrodzonego placu budowy,  zaatakował go zza płotu mężczyzna w kurtce z logo tej firmy i zażądał oddania aparatu fotograficznego, gdy fotoreporter wyjaśnił, kim jest, i nie chciał oddać sprzętu, został kilka razy uderzony w głowę. Pobity fotoreporter noc spędził na obserwacji w szpitalu, a jego aparat fotograficzny został uszkodzony. CMWP przypomina, że fizyczne ataki na dziennikarzy i osoby wykonujące ich obowiązki są naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca. Bezpieczeństwo pracy dziennikarzy  i swoboda wykonywania przez nich zawodu powinny być zawsze przedmiotem troski  wszystkich obywateli i zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązani są oni do zapewnienia dziennikarzom warunków pracy, które nie zagrażają ich życiu i zdrowiu .

 

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-pobiciu-fotoreportera-gazety-krakowskiej/

 

 

6 marca 2018 r.

Protest CMWP  SDP przeciwko karze finansowej dla Gazety Polskiej Codziennie

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, zgodnie z którym  wydawca „Gazety Polskiej Codziennie” ma zapłacić odszkodowanie  za opisanie przestępczej działalności jednej z osób dokonujących ataków na modlących się przy krzyżu postawionym przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w okresie żałoby po katastrofie smoleńskiej w 2010 r.  GPC  działała w interesie społecznym, ujawniała bowiem ważne elementy dotyczące biografii osób zaangażowanych po jednej stronie konfliktu społecznego, mając uzasadnione przesłanki do tego, by sądzić, iż ujawnione przez dziennikarzy elementy życiorysu tej osoby mogą mieć wpływ na jej sposób działania w opisywanej sytuacji.  Czytelnicy zarówno  Gazety Polskiej Codziennie, jak i innych mediów mieli prawo wiedzieć, iż  jeden z mężczyzn najbardziej aktywnie występujących przeciw modlącym się ludziom oraz przeciw wartościom religijnym, które symbolizował krzyż ustawiony przed Pałacem Prezydenckim, skazany został prawomocnym wyrokiem w tak kontrowersyjnych sprawach jak szantażowanie senatora Krzysztofa Piesiewicza oraz za gwałt i napad z bronią w ręku. Ujawnienie tych faktów, których zresztą Sąd nie kwestionuje, jest z całą pewnością zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej. Zgodnie z nimi dziennikarz ma obowiązek pracować stawiając  na pierwszym miejscu dobro swoich odbiorców, w tym wypadku – czytelników. Mają oni prawo do informacji o tym, kim są osoby odgrywające znaczące role w ważnych wydarzeniach, a takimi są na pewno konflikty społeczne.

Publikacja: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-karze-finansowej-dla-gazety-polskiej-codziennie/

 

14 marca 2018 r.

Wywiad  dyr. J. Hajdasz dla studentki z Holandii p. Camilii Bennink piszącej końcową pracę na studiach dziennikarskich w School voor Journalistiek w Utrechcie na temat  aktualnej sytuacji mediów w Polsce.

 

19 marca 2018 r.

Udział dyr. J. Hajdasz w poniedziałkowej audycji w PR 1 Polskiego Radia pt. Debata. Jej autorem jest red. Witold Gadowski. Program był poświęcony przyczynom kryzysu politycznego na Słowacji, czyli morderstwu dziennikarza Jana Kuciaka oraz niewyjaśnionemu od ponad 25 lat  zabójstwu poznańskiego dziennikarza  Jarosława Ziętary.

 

22 marca 2018 r.

Protest CMWP  SDP w sprawie skazania Józefa Wieczorka z Krakowa

 

W związku ze skazaniem p. Józefa Wieczorka wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stoi na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie. Orzeczenie wydane przez sąd I instancji powinno zostać niezwłocznie uchylone, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w niniejszej sprawie może być wyrok uniewinniający p. Józefa Wieczorka od postawionego mu zarzutu. CMWP SDP przyłącza się do stanowiska obrońcy p. Józefa Wieczorka wyrażonego w apelacji wniesionej od powyższego orzeczenia. Stanowisko nasze zostało przesłane do Sądu pismem z dnia 22 marca 2018 r. Skazując p. Józefa Wieczorka Sąd Rejonowy uznał, że rozpowszechnił On publicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności, zamieszczając na portalu internetowym YouTube nagranie filmowe utrwalające przebieg rozprawy. W naszej ocenie sąd I instancji popełnił błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść orzeczenia, który polegał na dowolnym przyjęciu, jakoby oskarżony został skutecznie pouczony o wyłączeniu jawności rozprawy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prowadzi bowiem do wniosku przeciwnego. Należy przy tym zauważyć, iż żaden organ państwowy (prokuratura ani sąd) nie zażądał usunięcia inkryminowanego materiału z sieci internetowej – czy to bezpośrednio od p. Józefa Wieczorka, czy od administratora platformy YouTube. Podważa to dokonaną przez sąd I instancji kwalifikację czynu jako szkodliwego społecznie.  Zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Dlatego CMWP stoi na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w niniejszej sprawie może być wyrok uniewinniający p. Józefa Wieczorka od postawionego mu zarzutu

 

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-w-sprawie-skazania-jozefa-wieczorka-z-krakowa/

 

 

22 marca 2018 r.

 

Protest CMWP  SDP w sprawie karnej p. Sławomira Matusza

 

W związku z postępowaniem karnym w sprawie Sławomira Matusza z Sosnowca osk. z art. 212 § 1 k.k. w zw. z art. 191 § 1 kk oraz zapadłym wyrokiem nakazowym, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, działając w niniejszej sprawie jako amicus curiae, protestuje przeciwko zarzutom oskarżenia i wnosi o uniewinnienie wyżej wymienionego. Zapadłe orzeczenie (nieprawomocne) spotkało się z oburzeniem opinii publicznej, szczególnie w środowisku dziennikarskim i artystycznym, i to właśnie ono (a nie działania samego oskarżonego) najmocniej przyczyniło się do upublicznienia okoliczności sprawy, co m.in. miało naruszyć dobra osobiste urzędników i pracowników instytucji kultury.

Panu Sławomirowi Matuszowi zarzucono zniesławienie urzędników samorządowych, jak również stosowanie groźby bezprawnej w celu zmuszenia do określonego działania i skazano wyrokiem nakazowym (nieprawomocnym). Tymczasem p. Matusz zarzucał występowanie nieprawidłowości w instytucjach podlegających organom samorządu terytorialnego. Tego rodzaju działania leżą w interesie społecznym, do Sądu należy zatem zweryfikowanie zasadności argumentacji oskarżonego, jako społecznika zainteresowanego w prawidłowym działaniu jednostek organizacyjnych finansowanych ze środków publicznych. Wg jego twierdzeń, we wrześniu 2017 r. prokuratura wszczęła na podstawie jego zawiadomienia dochodzenie w sprawie korupcji w sosnowieckich instytucjach kultury. Jest to istotna okoliczność, która bezwzględnie powinna była zostać zbadana przez Sąd (a nie została), podobnie jak inne kwestie podnoszone przez p. S. Matusza. Sądowi wydającemu wyrok nakazowy umknęły również inne okoliczności stanu faktycznego, jak choćby to, że p. S. Matusz nie przekazał wysłanych przezeń wiadomości e-mailowych szerokiej opinii publicznej, ale skierował je bezpośrednio do osób których dotyczyły, w tym do organów nadzorczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ustawowego kontratypu – wyłączenia odpowiedzialności karnej za zniesławienie w przypadku podniesienia prawdziwego zarzutu dotyczącego postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służącego obronie społecznie uzasadnionego interesu (art. 213 § 2 kk).

Nie można również abstrahować od kwalifikacji stopnia szkodliwości społecznej czynu oraz winy oskarżonego. Według CMWP, w przypadku prawidłowej oceny przesłanek odpowiedzialności karnej przez Sąd, wynik procesu mógł być odmienny.

CMWP SDP wnosi zatem o rzetelne rozpoznanie sprawy p. Sławomira Matusza, z poszanowaniem przysługujących Mu swobód obywatelskich i gwarancji procesowych, szczególnie uwzględniając prawo do wolności słowa wynikające z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz z art. 54 Konstytucji RP.

 

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-w-sprawie-karnej-p-slawomira-matusza/

 

30 marca 2018 r.

Wypowiedź dyr. J. Hajdasz dla Radia Wnet na temat m.in. konferencji organizowanej przez CMWP SDP 4.04.18 o udziale dziennikarzy w wyjaśnianiu Katastrofy Smoleńskiej .

 

Publikacja : http://wnet.fm/broadcast/pawel-lisicki-piotr-semka-o-stanislaw-narcyz-klimas-lidia-cielecka-poranek-wnet-w-wielki-piatek-30-marca-2018-r/

 

 

31 marca 2018 r.

Odpowiedź dyr. CMWP SDP J. Hajdasz na zapytanie dziennikarki Tygodnika Siedleckiego dotyczącego promocji samorządów na antenie Katolickiego Radia Podlasia

 

Dziennikarka zwróciła się z pytaniem dot. finansowania przez władze samorządowe pracy dziennikarzy lokalnej rozgłośni katolickiej. Nasza odpowiedź: Opisane zachowanie nie jest zgodne z etyką dziennikarską, bezpośrednie finansowanie dziennikarzy jakichkolwiek mediów przez przedstawicieli jakiejkolwiek władzy czy firm prywatnych narusza podstawową zasadę etyki zawodowej dziennikarzy ją jest ich niezależność. Z pkt 18 Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP wynika, że dziennikarzowi nie wolno zajmować się działalnością w zakresie reklamy ani public relations (wyjątkiem mogą być jedynie akcje społeczne i charytatywne),
a materiały redakcyjne muszą być czytelnie oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych. Tyle teoria. Niestety w praktyce jaka wykształciła się w Polsce po 1989 r. na styku dziennikarz – samorząd, często można spotkać sytuację podobną do opisanej, choć muszę zastrzec, iż w tym konkretnym przypadku znam ją tylko z Pani relacji, a nie znam zdania drugiej strony.  Ale nie jest to problem odosobniony. W wielu przypadkach władze samorządowe finansują nie tylko pojedyncze materiały dziennikarzy, ale wręcz całe gazety, lub są tak znaczącym ich reklamodawcą, iż zachowują się w redakcjach jak bezpośredni właściciele. To sprawia, iż kontrolna funkcja mediów, jaką środki masowego komunikowania  powinny pełnić w społeczeństwie demokratycznym staje się fikcją. Z mojej obserwacji funkcjonowania  mediów w Polsce wynika iż skala tego zjawiska jest bardzo duża, a większość mediów lokalnych uzależnia się od funduszy przekazywanych im od władz samorządowych bardzo łatwo i w niczym nieograniczony sposób.  Pragnę jednak zaznaczyć, iż opisana sytuacja nie stanowi naruszenia przepisów Prawa prasowego, gdyż nie zawiera ono uregulowań dotyczących zasad finansowania redakcji, w tym promocji / reklamy, a w zakresie etyki zawodowej określa jedynie ogólnie wymóg jej przestrzegania, co oznacza odesłanie do zasad etyki poszczególnych organizacji, a to sprzyja nadużyciom. Wielokrotnie takie przypadki opisywali członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich np. na naszych zjazdach i konferencjach, ale nasz postulat doprecyzowania Prawa Prasowego w tym zakresie nie był realizowany, ani przy obecnej, ani przy każdej poprzedniej władzy.

 

Wybrane porady prawne :

 

5 marca br. doradca prawny SDP M. Jaszewski udzielił konsultacji prawnej p. J.Kąckiemu, redaktorowi naczelnemu portalu codziennikmlawski.pl, w związku z żądaniem sprostowania, tym samym oczekiwanie poszukującego pomocy zostało zaspokojone.

 

15 marca br  doradca prawny SDP M.Jaszewski udzielił konsultacji prawnej p. Anecie Urbanowicz z Tygodnika Zamojskiego nt. możliwości wniesienia kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego

 

Marzec 2018 – media o nas (wybrane przykłady)

 

TVP 1

https://vod.tvp.pl/video/alarm,06032018,36132983

 

Polskie Radio

https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2067058,Sposoby-zastraszania-dziennikarzy

 

http://www.blogmedia24.pl/node/44491

 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-protestuje-przeciwko-atakom-dziennikarke-tvp/

 

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kary/cmwp-sdp-12.12-2017.pdf

 

https://wnet.fm/kurier/wystapienie-barbary-bubuli-konferencji-cmwp-sdp-nt-wlasnosci-mediow-polsce-wielkopolski-kurier-wnet-45-2018/

 

https://wnet.fm/kurier/o-wlasnosci-mediow-polsce-konferencja-cmwp-sdp-jolanta-hajdasz-wielkopolski-kurier-wnet-45-2018/

 

http://wnet.fm/broadcast/pawel-lisicki-piotr-semka-o-stanislaw-narcyz-klimas-lidia-cielecka-poranek-wnet-w-wielki-piatek-30-marca-2018-r/