Pluralizm mediów, wolność słowa oraz  specyfika polskich warunków pracy dziennikarzy  i funkcjonowania mediów były głównymi tematami rozmowy  Egora Tilpunowa, analityka ds. mediów  w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (Office for Democratic Institutions and Human Rights w OSCE/ODIHR) i Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP SDP. W spotkaniu uczestniczyła także Dorota Zielińska, koordynator SDP ds. zagranicznych  oraz Marcin Chałupka, asystent Egora Tilpunova.  Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE prowadzi czasową misję obserwacyjną  wyborów parlamentarnych w Polsce, a  jednym z badanych elementów kampanii i samych wyborów jest polski rynek medialny oraz pluralizm mediów i wolność słowa, a także specyfika polskich warunków pracy dziennikarzy czy funkcjonowania mediów.

Konferencja prasowa  na temat wstępnych ustaleń i wniosków  do Raportu  OBWE nt. wyborów parlamentarnych 2019 w Polsce odbędzie się  14 października b.r. czyli następnego dnia po wyborach parlamentarnych.

Poprzedni raport OBWE z Polski  (z 25.10.2015 r. ) dostępny jest tu :  https://www.osce.org/odihr/elections/poland/217961?download=true