Koleżanki i Koledzy!

Niezwykle dynamiczna kampania prezydencka zawładnęła mediami w stopniu o wiele większym niż miało to miejsce w przeszłości. Zaangażowanie tzw. mainstreamowych mediów w ataki na urzędującego Prezydenta były i są obliczone na rozhuśtanie emocji odbiorców, by sami  w końcu przestali być pewni na kogo i dlaczego chcą głosować.  Już pierwsza tura wyborów ilustrowała to zjawisko aż nazbyt dobitnie. Dlatego CMWP SDP jednoznacznie zareagowało na  w najwyższym stopniu niepokojące informacje obserwatorów OBWE na temat przebiegu pierwszej tury wyborów,  ponieważ wg OBWE  kampania cechowała się retoryką nietolerancji, a nadawca publiczny chociaż zapewnił wszystkim kandydatom prawnie ustanowiony bezpłatny czas antenowy i zorganizował jedyną wspólną debatę telewizyjną przeprowadzoną podczas kampanii, to nie pozwoliło to na żadną poważną dyskusję, która pomogłaby wyborcom w dokonaniu świadomego osądu. Wg CMWP SDP  wyborcy w Polsce dokonują świadomych osądów, gdy głosują i dlatego  CMWP SDP w swoim stanowisku zwróciło  uwagę obserwatorom z OBWE, by podczas oceny przebiegu naszych wyborów nie analizowali jedynie przekazów publicznego nadawcy, lecz wzięli także pod uwagę działania prywatnych instytucji medialnych w Polsce, także tych o zagranicznej rezydencji podatkowej. One mają największy wpływ na decyzje wyborców  biorąc pod uwagę wielkości ich audytorium, a dopiero wtedy ocena kampanii wyborczej w mediach będzie bliższa rzeczywistości.

A  poza tym to ogromnie się cieszymy, iż w czerwcu została umorzona sprawa przeciwko  niepełnosprawnemu obrońcy życia dra Bawerowi Aondo-Aaka za publikacje bilbordów w obronie nienarodzonych. CMWP SDP wspierało go czynnie w tym postępowaniu sądowym. Cieszymy się także, że PAD  ułaskawił Jana Śpiewaka z kary grzywny i wysokiej nawiązki za nagłaśnianie sprawy wyrzucanych z mieszkań obywateli Warszawy, o co apelowało CMWP SDP po jego wyrokach skazujących. Grzywny to skandal, bo gdyby nie to ułaskawienie,  to działacz społeczny i publicysta Jan Śpiewak byłby chyba jedynym skazanym w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej.

dr Jolanta  Hajdasz, dyr. CMWP SDP 

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W CZERWCU 2020 R.

4 czerwca 2020
CMWP SDP w obronie dra Bawera Aondo-Akaa, działacza pro-life

W związku wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeciwko p. Bawerowi Aondo-Akaa, działaczowi  pro-life oraz w związku z postępowaniem prowadzonym obecnie w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło tę sprawę monitoringiem. Dr Bawer miał się rzekomo dopuścić zgorszenia publicznego, wywieszając w sierpniu 2017 r. bilbordy przedstawiającego zakrwawione płody ludzkie CMWP SDP stwierdziło w zawiadomieniu, że w sprawie tej zachodzi podejrzenie naruszenia praw obywatelskich dra Bawera Aondo-Akaa i zapowiedziało, że wypowie się jako amicus curie, wysyłając swoje stanowisko w trakcie trwania procesu sądowego.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-dra-bawera-aondo-akaa-dzialacza-pro-life/

 

5 czerwca 2020
Prezydent Andrzej Duda  ułaskawił miejskiego aktywistę i dziennikarza obywatelskiego Jana Śpiewaka! CMWP SDP broniło go w procesach sądowych

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dn. 4.06.2020 ułaskawił miejskiego aktywistę i dziennikarza obywatelskiego Jana Śpiewaka. Prezydent zdecydował się na skorzystanie z prawa łaski w sprawie zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej.

CMWP SDP zajmowało w tej sprawie stanowisko wysyłając je do sądów i publikując na stronie cmwp.sdp.pl.  Po ostatnim wyroku z 13 grudnia 2019 r., skazującym Jana Śpiewaka na karę grzywny i wysokiej nawiązki za zniesławienie mecenas Bogumiły Górnikowskiej, córki b. ministra sprawiedliwości, CMWP SDP apelowało publicznie w swoich stanowiskach  do Prezydenta RP o jego ułaskawienie. 

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/prezydent-andrzej-duda-ulaskawil-miejskiego-aktywiste-i-dziennikarza-obywatelskiego-jana-spiewaka-cmwp-sdp-bronilo-go-w-procesach-sadowych/

 

8 czerwca 2020
Apel CMWP SDP o uniewinnienie  dr. Bawera Aondo-Akaa, działacza społecznego i publicysty mediów społecznościowych

W związku z toczącym się procesem i mającym zapaść wyrokiem, CMWP zaapelowało o uniewinnienie dr. Bawera Aondo-Akaa, a w ostateczności o umorzenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania. W ocenie CMWP SDP stan faktyczny sprawy jednoznacznie wskazuje na to, iż celem działania dra Bawera Aondo-Akaa nie było wywołanie zgorszenia, lecz przeciwnie – mobilizowanie społeczeństwa w obronie wartości konstytucyjnych, a sama inicjatywa polegająca na wyeksponowaniu bilboardu była jedynie środkiem do celu, nie zaś celem samym  w sobie. W społeczeństwach demokratycznych, w tym w Polsce, stosunkowo często dochodzi do różnego rodzaju akcji mających prowokacyjny lub obrazoburczy charakter, są one powszechnie nagłaśniane i komentowane w mediach. Ich uczestnicy cieszą się statusem „artystów”, powołując się na wolność słowa i w zasadzie są bezkarni. W tej sytuacji stosowanie sankcji karnych wobec obywatela, którego celem nie było godzenie w powszechnie uznawane wartości, ale właśnie ich obrona, byłoby zaprzeczeniem istoty sprawiedliwości i praworządności, bowiem okoliczności wyraźnie wskazują na motyw działania, jakim była w tym przypadku obrona ludzkiego życia.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-uniewinnienie-dr-bawera-aondo-akaa-dzialacza-spolecznego-i-publicysty-mediow-spolecznosciowych/

 

9 czerwca 2020
Dlaczego „Gazeta Wyborcza” drukuje karty wyborcze kandydatowi Koalicji Obywatelskiej i czy to jest zgodne z etyką dziennikarską? CMWP SDP w telewizji wPolsce.pl

Dołączenie do papierowego wydania gazety kart do zbierania podpisów na konkretnego kandydata w wyborach prezydenckich mieści się w granicach obowiązującego w Polsce modelu wolnej prasy, w którym  redakcja gazety może publicznie zadeklarować wsparcie jednej strony sceny politycznej, tak jak zrobiła to w ubiegłym tygodniu „Gazeta Wyborcza” dołączając karty do zbierania podpisów na kandydata Koalicji Obywatelskiej. Szkoda tyko, że korzystając z tego prawa, tak często odmawia go innym, deprecjonując np. media prawicowe i ich publicystów –  powiedziała dr Jolanta Hajdasz w audycji „Gorące pytania”  w telewizji wPolsce.pl, emitowanej 9 czerwca br. Gospodarzem audycji był red. Jarosław Maciejewski.

Audycja: http://wpolsce.pl/magazyn/11570-dlaczego-wyborcza-drukuje-trzaskowskiemu-karty-wyborcze

Całość: https://cmwp.sdp.pl/dlaczego-gazeta-wyborcza-drukuje-karty-wyborcze-kandydatowi-koalicji-obywatelskiej-i-czy-to-jest-zgodne-z-etyka-dziennikarska-cmwp-sdp-w-telewizji-wpolsce-pl/

 

10 czerwca 2020
Bawer Aondo-Akaa uniewinniony w sprawie o „wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym”. Decyzja Sądu zbieżna z opinią CMWP SDP

Działacz Pro Life i publicysta mediów społecznościowych, dr teologii Bawer Aondo-Akaa, został uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Sąd ogłosił wyrok 8 czerwca 2020 r. Sprawa dotyczyła „wywołania zgorszenia w miejscu publicznym” poprzez organizację wystawy antyaborcyjnej.  Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wspierało dra Bawera Aondo-Akaa w tym procesie. Apel o uniewinnienie dr. Bawera Aondo-Akaa, a w ostateczności umorzenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania, został przesłany do Sądu Rejonowego w Zakopanem.   

Według  CMWP SDP celem działania dra Bawera Aondo-Akaa nie było wywołanie zgorszenia, lecz przeciwnie – mobilizowanie społeczeństwa w obronie wartości konstytucyjnych, jakimi jest prawo do życia, a sama inicjatywa polegająca na wyeksponowaniu bilboardu była jedynie środkiem do celu, nie zaś celem samym  w sobie. stosowanie sankcji karnych wobec obywatela, którego celem nie było godzenie w powszechnie uznawane wartości, ale właśnie ich obrona, byłoby zaprzeczeniem istoty sprawiedliwości i praworządności, bowiem okoliczności wyraźnie wskazują na motyw działania, jakim była w tym przypadku obrona ludzkiego życia.  W swojej opinii CMWP SDP podkreśliło, iż doktor Aondo-Akaa zajął stanowisko w sporze o najistotniejsze prawo człowieka jakim jest prawo do życia. Co więcej, cierpiąc na Zespół Turnera, będąc osobą sparaliżowaną, stanął w obronie osób takich jak on, których życie w okresie prenatalnym jest chronione w znacznie mniejszym zakresie niż osób zdrowych.

Opinię CMWP SDP w tej sprawie przygotowała dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP i Michał Jaszewski, doradca prawny SDP.  Bawera Aondo-Akaa reprezentował mecenas Paweł Szafraniec z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/bawer-aondo-akaa-uniewinniony-w-sprawie-o-wywolanie-zgorszenia-w-miejscu-publicznym-decyzja-sadu-zbiezna-z-opinia-cmwp-sdp/

 

29  czerwca 2020
Warunkowe umorzenie postępowania z 212 kk przeciwko dziennikarzowi z portalu www.nizanskie.info.pl . CMWP SDP jest obserwatorem procesu w obronie dziennikarza

W trybie niejawnym, bez udziału publiczności, 26 czerwca br. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, odbyła się rozprawa apelacyjna sprawy karnej z oskarżenia prywatnego Piotra Nawrockiego i Grzegorza Nawrockiego przeciwko dziennikarzowi Piotrowi Kani z portalu www.nizanskie.info.pl. Redaktor Piotr Kania oskarżony jest z art. 212 par. 2 kk. Obserwatorem tego postępowania z ramienia CMWP jest red. Marek Jakubowicz.

Oskarżenie dotyczyło artykułu jaki redaktor Piotr Kania opublikował na portalu nizanskie.info.pl pod tytułem „Afera korupcyjna w niżańskim ARiMR?”. Podjął się w nim ważnego społecznie tematu, jakim jest wyłudzanie środków pieniężnych z budżetu państwa i funduszy europejskich. Sąd Rejonowy w Nisku sprawę umorzył, dlatego oskarżyciele odwołali się. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu apelację odrzucił i podtrzymał wcześniejszy wyrok w mocy. Pozostawił również warunkowe umorzenie i opłaty m.in. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego. Sąd zwrócił uwagę na to, że dziennikarz podejmując ważne społecznie tematy powinien także brać pod uwagę dobro jednostek. W tej konkretnej sprawie, także w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, nikomu nie postawiono zarzutów zatem sugerowanie komuś nieprawidłowości nie powinno mieć miejsca. Piotr Kania jest obecnie osobą bezrobotną, a czeka go jeszcze rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, w której oskarżyciele żądają od niego zadośćuczynienia finansowego.

CMWP SDP  jest obserwatorem procesów red. Kani, wspiera i będzie wspierać dziennikarza w tych sprawach.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/warunkowe-umorzenie-postepowania-z-212-kk-przeciwko-dziennikarzowi-z-portalu-www-nizanskie-info-pl-cmwp-sdp-jest-obserwatorem-procesu-w-obronie-dziennikarza/

 

30 czerwca 2020
CMWP SDP: wstępna ocena OBWE nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu kampanii prezydenckiej w Polsce

 CMWP SDP z niepokojem przyjmuje wstępną ocenę OBWE kampanii prezydenckiej z Polsce, w której stwierdzono, iż cechowała ją retoryka nietolerancji, nadawca publiczny nie wywiązał się ze swojego obowiązku zapewnienia zrównoważonego i niestronniczego przekazu medialnego, a w jego programach obecne były materiały homofobiczne i ksenofobiczne. W ocenie CMWP SDP tak negatywna ocena nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu wolnych i demokratycznych wyborów prezydenckich w Polsce i jego medialnego obrazu. Dlatego CMWP SDP apeluje do obserwatorów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) o rzetelność i obiektywizm podczas oceny przebiegu kampanii prezydenckiej w naszym kraju.

29 czerwca 2020 r. Obserwatorzy z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OSCE ODIHR) przedstawili na konferencji prasowej wstępną ocenę wyborów prezydenckich w Polsce.  Wg OBWE mimo pandemii COVID-19 wybory prezydenckie w Polsce były przeprowadzone w sposób profesjonalny. W opublikowanym stanowisku  stwierdzono jednak, że „kampania cechowała się retoryką nietolerancji, a nadawca publiczny nie wywiązał się ze swojego obowiązku zapewnienia zrównoważonego i niestronniczego przekazu medialnego”. Chociaż nadawca publiczny zapewnił wszystkim kandydatom prawnie ustanowiony bezpłatny czas antenowy i zorganizował jedyną wspólną debatę telewizyjną przeprowadzoną podczas kampanii, to nie pozwoliło to na żadną poważną dyskusję, która pomogłaby wyborcom w dokonaniu świadomego osądu. W okresie poprzedzającym wybory publiczny nadawca stał się narzędziem kampanii dla prezydenta ubiegającego się o reelekcję, a niektóre doniesienia miały wyraźny ksenofobiczny i antysemicki charakter – oświadczył Thomas Boserup. Podczas prezentacji stanowiska przedstawiono zastrzeżenia jedynie w odniesieniu do publicznego nadawcy, nie omawiając żadnych informacji ani nie przedstawiając oceny działań prywatnych instytucji medialnych w Polsce relacjonujących kampanię prezydencką.

Eksperci OBWE ocenili także, że media publiczne „nie zapewniły zrównoważonego przekazu i służyły jako narzędzie do promowania urzędującego prezydenta” . Skrytykowali także brak monitoringu kampanii prezydenckiej prowadzonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (która zapowiedziała, że nie będzie monitorować kampanii prezydenckiej, ponieważ jest to zbyt drogie przedsięwzięcie). ODiHR przyznało, iż KRRiT nie ma obowiązku prowadzenia takiego monitoringu , ale w ich ocenie to bierne zachowanie jest postawą „zbyt pasywną”.

CMWP SDP zwraca uwagę, iż tak negatywna ocena nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu wolnych i demokratycznych wyborów prezydenckich w Polsce ponieważ pomija rzeczywisty obraz działań wszystkich mediów publicznych ( TVP, PR i PAP) oraz pomija istotną rolę i wpływ mediów prywatnych na decyzje wyborcze Polaków. Tymczasem jest to bardzo ważny aspekt oceny przebiegu kampanii prezydenckiej w mediach w naszym kraju ponieważ na rynku mediów we wszystkich ich sektorach w Polsce dominują media prywatne, w tym media o zagranicznej rezydencji podatkowej, więc ich działania mają ogromny wpływ na decyzje wyborcze Polaków. Sprowadzając ocenę kampanii prezydenckiej w mediach jedynie do powierzchownej oceny działań jednego z nadawców publicznych jakim jest publiczna telewizja TVP wypacza się rzeczywisty przebieg kampanii prezydenckiej. CMWP SDP zwraca uwagę, iż prowadzić to może do nieobiektywnej i w konsekwencji błędnej oceny przebiegu wyborów w Polsce, także na arenie międzynarodowej. Dlatego CMWP SDP apeluje do obserwatorów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) o rzetelność i obiektywizm podczas oceny przebiegu kampanii prezydenckiej z Polsce.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-ocena-obwe-nie-odzwierciedla-rzeczywistego-przebiegu-kampanii-prezydenckiej-w-polsce/

 

 30 czerwca 2020
CMWP SDP o kampanii prezydenckiej w telewizji wpolsce.pl 

 Dlaczego Rafał Trzaskowski nie odpowiada na pytania dziennikarzy i czy media wybiorą  nam prezydenta? – to tematy audycji “Gorące pytania w telewizji wpolsce.pl 30 czerwca b.r. Gośćmi red. Aleksandry Jakubowskiej była dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP oraz mec. Marek Markiewicz

całość : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-kampanii-prezydenckiej-w-telewizji-wpolsce-pl/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP