Koleżanki i Koledzy !

Jeden miesiąc i kilka bardzo istotnych spraw z punktu widzenia przestrzegania zasady wolności słowa w Polsce. Jedna z nich ma szansę trafić do podręczników współczesnego PR pod tytułem „Jak przegrać w walce z mediami? ” Ta sprawa to chęć zablokowania przez Zbigniewa Bońka pisania na jego temat, którego w tej akcji wsparł Sąd Okręgowy w Warszawie wydając kuriozalny zakaz publikacji na temat związków obecnego Prezesa PZPN z aparatem komunistycznym i niejasności finansowych związanych ze sprawowaniem przez niego tej funkcji. Taki zakaz przed publikacją to po prostu cenzura prewencyjna, zakazana przez Konstytucję RP, o czym sąd pewnie wiedział, ale nie przeszkodziło mu to wydać postanowienia sprzecznego z nadrzędnym aktem prawnym, co samo w sobie jest skandalem. Ale działanie Sądu w obronie pana Bońka było całkowicie przeciw skuteczne

O jego związkach  z aparatem komunistycznym i  zarzutach finansowych wobec niego pisała tylko Gazeta Polska, o tym że sąd zakazał pisania na ten temat napisały  chyba wszystkie gazety, rozgłośnie, telewizje i internetowe portale.  Taka darmowa, potężna reklama tematu, który miał zniknąć z przestrzeni publicznej. Do błędu przyznał się pośrednio sam prezes PZPN, który osobiście na twitterze obwieścił, iż  wycofuje się z żądania tego zakazu publikacji, a sąd pod koniec miesiąca zgodnie z jego wolą  cofnął ten zakaz w postępowaniu odwoławczym. Kuriozalne było także to, że prezes Boniek wystąpił o zakaz publikacji dla trzech podmiotów: dla  red. Piotra Nisztora, dla wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie” i dla tygodnika „Gazeta Polska” i w dwóch pierwszych sprawach Sąd wydał identyczne postanowienie o zakazie, a w tej trzeciej dotyczącej „Gazety Polskiej” zakaz oddalił, choć sprawa dotyczyła dokładnie tych samych tematów i tego samego autora. Taka sądowa maszyna losująca, raz na tak, raz na nie. CMWP SDP od pierwszego dnia sądowego zakazu publicznie wspierało dziennikarza i te redakcje, które udostępniły mu swoje łamy na pisanie o nieprawidłowościach w PZPN-ie. Cieszymy się, że udało się w tej sprawie obronić prawo dziennikarza do wolności słowa, czyli w tym wypadku do wolności wybrania tematu, o którym chce pisać.

dr Jolanta Hajdasz,
dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP WE WRZEŚNIU 2020 R.

1 września 2020
28 rocznica śmierci zamordowanego dziennikarza Jarosława Ziętary

1 września jak co roku został upamiętniony Jarosław Ziętara, zamordowany przed 28 laty dziennikarz śledczy z Poznania. Przy tablicy znajdującej się na murze kamienicy przy ul. Kolejowej 49 w Poznaniu, gdzie mieszkał, dziennikarze i jego przyjaciele oraz bliscy złożyli kwiaty i zapalili znicze.  Zamordowany w 1992 r. dziennikarz nie ma grobu, do dziś nie odnaleziono jego ciała. Napis na tablicy głosi: zginął dlatego, że był dziennikarzem. W imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich kwiaty złożyła Aleksandra Tabaczyńska z Wielkopolskiego Oddziału SDP.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/28-rocznica-smierci-zamordowanego-dziennikarza-jaroslawa-zietary/

2 września 2020
Protest CMWP  SDP przeciwko decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie zakazującej publikacji na temat Prezesa PZPN

 Stanowczy protest CMWP SDP przeciwko postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie, który 27 sierpnia 2020 r. zakazał red. Piotrowi Nisztorowi z Gazety Polskiej publikowania artykułów na temat zarzutów wobec Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka oraz nakazał zablokować dostęp do już opublikowanych materiałów na portalu Youtube i Twitter na ten temat . W ocenie CMWP SDP jest to cenzura prewencyjna, ponieważ Sąd uniemożliwił dotarcie do odbiorców z przekazem zawierającym istotne i wymagające publicznego wyjaśnienia treści, które dotyczą osób i instytucji publicznych, a do nich należy zarówno Polski Związek Piłki Nożnej, jak i Prezes tej instytucji. Narusza to zasadę wolności słowa demokratycznego państwa.

CMWP SDP zwróciło przy tym uwagę, iż działanie Sądu w rzeczywistości może okazać się przeciw skuteczne. Nagłośnienie sprawy poprzez kontrowersyjną decyzję przez tak ważną w demokratycznym ustroju politycznym instytucję, jaką jest sąd, powoduje, iż informacja prasowa na ten temat zamienia się w dodatkową reklamę poruszanego przez publicystę tematu, który Sąd chciałby usunąć z przestrzeni publicznej.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-%e2%80%a8centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp%e2%80%a8-przeciwko-decyzji-sadu-okregowego-w-warszawie-zakazujacej-red-piotrowi-nisztorowi-publikacji-na-temat-prezesa-pzpn-i-zablokowania-wcze/

 

2 września 2020
Mamy do czynienia z cenzurą prewencyjną. CMWP SDP o zakazie pisania o zarzutach wobec prezesa PZPN w Telewizji Republika

Jolanta Hajdasz była gościem specjalnego wydania programu „Wolne głosy” red. Marcina Bąka  w Telewizji Republika, program poświęcony był  decyzji Sądu zakazującej Gazecie Polskiej i red. Piotrowi Nisztorowi publikacji na temat Prezesa PZPN i nieprawidłowości finansowych w związku.  – Nie mam wątpliwości, że protestujemy przeciwko temu wyrokowi, przeciw zakazaniu pisania o osobach publicznych, o zarzutach, które muszą być wyjaśnione – powiedziała wiceprezes SDP o  wyroku sądu na temat zablokowania publikacji „Gazety Polskiej”. Postanowienie sądu jest zdumiewające i budzi stanowczy sprzeciw dziennikarzy, to po prostu cenzura prewencyjna  – podkreśliła Hajdasz.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/mamy-do-czynienia-z-cenzura-prewencyjna-cmwp-sdp-o-zakazie-sadowym-dla-red-piotra-nisztora-poruszania-w-mediach-zarzutow-wobec-pzpn-i-jego-prezesa/

 

4 września 2020
Publikacja opinii CMWP SDP przesłanej do obserwatorów zagranicznych OBWE  na temat kampanii prezydenckiej w mediach

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przekazało swoje uwagi do „Stanowiska w sprawie wstępnych wniosków i ustaleń Misji Specjalnej Oceny Wyborów ODIHR, Rzeczpospolita Polska – Wybory prezydenckie, druga tura, 12 lipca 2020 r.”  w zakresie dotyczącym roli mediów. W swoim stanowisku CMWP SDP podkreśliło, iż w opublikowanych stanowiskach ODHIR przedstawiono zastrzeżenia  jedynie w odniesieniu do nadawców publicznych, nie przedstawiając oceny działań prywatnych instytucji medialnych w Polsce relacjonujących kampanię prezydencką. Tymczasem jest to bardzo ważny aspekt oceny przebiegu kampanii prezydenckiej w mediach w naszym kraju ponieważ na rynku mediów we wszystkich ich sektorach w Polsce, dominują media prywatne, w tym media o zagranicznej rezydencji podatkowej, więc ich działania mają ogromny wpływ na decyzje wyborcze Polaków. Sprowadzając ocenę kampanii prezydenckiej w mediach jedynie do powierzchownej oceny działań jednego z nadawców publicznych, jakim jest publiczna telewizja TVP S.A., wypacza się rzeczywisty przebieg kampanii prezydenckiej. CMWP SDP zwraca uwagę, iż prowadzić to może do nieobiektywnej i w konsekwencji błędnej oceny przebiegu wyborów w Polsce, także na arenie międzynarodowej.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/opinia-cmwp-sdp-dla-misji-specjalnej-oceny-wyborow-odihr-na-temat-kampanii-prezydenckiej-w-mediach/

4 września 2020
“Cenzura prewencyjna”. Wiceprezes SDP i dyrektor CMWP SDP o decyzji sądu ws. Piotra Nisztora w PR 24

 W przypadku Piotra Nisztora mamy sądowy dokument, który jest sprzeczny z polską konstytucją. Ustawa zasadnicza zakazuje cenzury prewencyjnej – mówiła w audycji “Temat dnia” prowadzonej przez red. Ryszarda Gromadzkiego w Polskim Radiu 24 Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy i wiceprezes SDP. Chodzi o decyzję sądu ws. publikacji materiałów śledztwa dziennikarskiego prowadzonego przez Piotra Nisztora na temat szefa PZPN Zbigniewa Bońka. Zbigniew Boniek chce od “Gazety Polskiej”, “Gazety Polskiej Codziennie” i Piotra Nisztora przeprosin i wpłat na cel społeczny za serię publikacji sugerujących m.in. jego związki ze służbami komunistycznymi i nieprawidłowości w PZPN. Sąd w ramach zabezpieczenia powództwa zakazał pozwanym publikacji przez rok na ten temat.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cenzura-prewencyjna-wiceprezes-sdp-i-dyrektor-cmwp-sdp-o-decyzji-sadu-ws-piotra-nisztora/

6 września 2020
Zakaz publikacji przed samą publikacją jest cenzurą prewencyjną . CMWP SDP w audycji „Polityczna kawa” red. Tomasza Sakiewicza w telewizji Republika

6 września 2020 r. gośćmi „Politycznej Kawy” red. Tomasza Sakiewicza była m.in. Jolanta Hajdasz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Tomasz Sakiewicz w swoim programie podjął temat naruszania wolności słowa w obliczu wyroku sędziego Rafała Wagnera zakazującego publikacji „Gazety Polskiej”, w której znalazł się artykuł Piotra Nisztora. – Zakaz publikacji przed samą publikacją jest zwyczajnie cenzurą prewencyjną. Jest ona zakazana konstytucyjnie, to już jest naruszenie wolności słowa. Mówimy o osobie publicznej, która tym bardziej zobligowana jest do wyjaśnień. Absurdalne jest w takim momencie zakazywania czegokolwiek – powiedziała red. Jolanta HajdaszTomasz Sakiewicz w rozmowie z Hajdasz powiedział, że zamierza odmówić wykonania wyroku: – Sąd nie widział nawet tekstu – zaznaczył. Wyraził także niepokój o to, że bardzo mało dziennikarzy zareagowało na taką decyzję sądu. – Publikujemy oświadczenia tam, gdzie to możliwe. Taka obojętność jest już jednak dla nas codziennością – odpowiedziała Jolanta Hajdasz.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/zakaz-publikacji-przed-sama-publikacja-jest-cenzura-prewencyjna-cmwp-sdp-w-audycji-polityczna-kawa-red-tomasza-sakiewicza-w-telewizji-republika/

7 września 2020
Protest CMWP SDP przeciwko kolejnemu sądowemu zakazowi publikacji o Prezesie PZPN dla Gazety Polskiej Codziennie

Stanowczy CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko kolejnej (drugiej) decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 sierpnia 2020 r. zakazującej spółce FORUM S.A., wydawcy Gazety Polskiej Codziennie, publikować artykuły o prezesie PZPN Zbigniewie Bońku, w których zawarte będą zarzuty i twierdzenia dotyczące: powiązania (w przeszłości lub obecnie) z władzami komunistycznej Polski, Służbą Bezpieczeństwa, pełnienia w PZPN roli gwaranta i rzecznika systemu komunistycznego, sprawowania funkcji prezesa PZPN w sposób nieetyczny, naruszający prawo i nietransparentny, popełnienia przestępstwa karnoskarbowego poprzez nieujawnienie przed urzędem skarbowym 1 100 000 euro dochodu i nieodprowadzenie podatku od tej kwoty. W swoim stanowisku  CMWP SDP podkreśliło, iż decyzja Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Warszawie to cenzura prewencyjna, ponieważ Sąd zakazuje publikacji materiałów dziennikarskich na konkretny temat przed ich powstaniem, przed ich redakcją i przed ich oddaniem do druku. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że to druga decyzja tego samego sędziego Rafała Wagnera w tej sprawie, w pierwszym przypadku sędzia zakazał publikacji na temat prezesa PZPN Zbigniewa Bońka personalnie red. Piotrowi Nisztorowi, przeciwko czemu CMWP SDP protestowało 2 września b.r. Należy przy tym zwrócić uwagę,  iż ten sam w treści wniosek dotyczący z kolei zakazu publikacji dla tygodnika „Gazeta Polska” , który wylosował inny sędzia z Sądu Okręgowego w Warszawie,  został po prostu oddalony – czytamy w stanowisku CMWP .

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-%e2%80%a8cmwp-sdp%e2%80%a8przeciwko-sadowemu-zakazowi-publikacji-o-prezesie-pzpn-dla-gazety-polskiej-codziennie/

7 września 2020

Czy dziennikarze boją się cenzury ? “Gorące pytania” w telewizji wpolsce.pl z udziałem CMWP SDP

Czy dziennikarze boją się cenzury ? Gośćmi  red. Wojciecha Biedronia w audycji  “Gorące pytania” 7 września b.r. w telewizji wpolsce.pl  byli  Jolanta Hajdasz  i Marcin Wikło, tygodnik „Sieci”. Tematem audycji  były przyczyny i konsekwencje  uchylenia przez Sąd Najwyższy  wyroku wymierzającego grzywnę dziennikarzowi portalu wpolityce.pl Wojciechowi Biedroniowi w związku z jego artykułem na temat ówczesnego sędziego Wojciecha Łączewskiego.  Dyskutowano przede wszystkim o art. 212 kk , aktualnie głównym  zagrożeniu niezależności dziennikarskiej w Polsce dziennikarzy. W swojej wypowiedzi dyr. Jolanta Hajdasz zwróciła uwagę, iż w ostatnich latach radykalnie wzrosła liczba spraw wytaczanych dziennikarzom z art. 212 kk, w roku 2015 było ich około 80, a w 2019 – ponad 220 i podkreśliła, iż jest pilna konieczność analizy tego zjawiska i podjęcia działań na rzecz likwidacji tego artykułu z kodeksu karnego.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/czy-dziennikarze-boja-sie-cenzury-gorace-pytania-w-telewizji-wpolsce-pl-z-udzialem-cmwp-sdp/

13 września 2020

O wolności słowa w Kurierze Wnet (wersja drukowana)

 Czy łatwo zabić polityka gazetą ? Bardzo łatwo. Każdy dziennikarz i każdy polityk łapie tę dwuznaczność słów błyskawicznie, choć dzisiaj jeszcze łatwiej niż gazetą niszczy się ludzi (i idee) przez Internet. Dlatego warto demaskować wszelkie mechanizmy, które służą manipulacjom, co stara się robić Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Co więc się działo w mediach podczas tegorocznego lata? O tym jest tzw. rozkładówka we wrześniowym numerze Kuriera Wnet (75/09/2020).

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/o-wolnosci-slowa-w-kurierze-wnet-podsumowanie-wakacji-2020/

14 września 2020

Wsparcie CMWP dla inicjatywy  Reduty Dobrego Imienia nowelizacji Prawa prasowego

24 sierpnia b.r. fundacja RDI przedstawiła publicznie na swojej stronie internetowej (TUTAJ) obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe. Nowelizacja ta ma na celu powstrzymanie fali tzw. fake newsów, oraz ma zapobiec nagonkom medialnym i niszczeniu wizerunku Polski za pomocą publikacji wypaczających prawdę o polskiej historii. Projekt zakłada także wykreślenie z Kodeksu karnego art. 212, zgodnie z którym za zniesławienie grozi dziennikarzowi nawet rok bezwzględnego więzienia.

CMWP SDP wspiera RDI w zakresie projektu nowelizacji Prawa prasowego ze względu na konieczność eliminacji z medialnej przestrzeni publicznej negatywnych zjawisk, które RDI wskazuje jako przyczynę zainicjowania społecznej akcji opracowania tego projektu. Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP podpisała 14 września b.r. internetową petycję z poparciem dla skierowania tego projektu do prac legislacyjnych.  Niezależnie od tego CMWP SDP  poinformowało, iż na etapie procedowania tego projektu w parlamencie, przedstawi szczegółową ekspertyzę projektu ze wskazaniem tych elementów, które – mimo zasługujących na poparcie intencji projektodawcy – wymagają niezbędnych korekt i uzupełnień, tak aby nowelizacja nie spowodowała ograniczenia wolności słowa i niezależności dziennikarskiej.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/poparcie-cmwp-sdp-dla-inicjatywy-reduty-dobrego-imienia-nowelizacji-prawa-prasowego/

14 września 2020

CMWP SDP w Radiu Poznań

 Geneza i dzień dzisiejszy na rynku mediów, dlaczego potrzebna jest dekoncentracja środków masowego komunikowania i czy jest na nią szansa w tej kadencji sejmu, na czym polegają problemy z międzynarodowymi  rankingami wolności słowa i w jaki sposób przeciwstawiać się  ich manipulatorskiej wymowie  – to niektóre tematy blisko półgodzinnej audycji w Radiu Poznań pt. „Kierunek Europa” , której gospodarzem  jest  red. Maciej Mazurek, prezes Radia Poznań S.A. Audycja była emitowana w sobotę 12 września, jej gościem była Jolanta Hajdasz, dyr, CMWP SDP .

Szczegóły: https://cmwp.sdp.pl/6039-2/

15 września

W Poznaniu wznowienie procesu o pomoc w zabójstwie Jarosława Ziętary po przerwie spowodowanej pandemią

Po przerwie spowodowanej pandemią w Sądzie Okręgowym w Poznaniu  wznowiono tzw. „proces ochroniarzy” w sprawie o pomoc w zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary.  Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest obserwatorem tego procesu, w imieniu CMWP SDP w rozprawach uczestniczy red. Aleksandra Tabaczyńska. Proces trwa od stycznia 2019 roku. Oskarżeni to Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala, prokuratura zarzuca im uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie 24. letniego dziennikarza Jarosława Ziętary w 1992 r. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy. Na rozprawie 15-go września b.r. miało zeznawać 10 świadków. Zgłosiło się czworo.  Wśród zeznających był m.in. były redaktor naczelny nieistniejącej obecnie Gazety Poznańskiej, Przemysław N. , który zatrudnił Jarosława Ziętarę i to podczas jego kadencji doszło do tragicznych wydarzeń związanych ze zniknięciem i w konsekwencji śmiercią reportera.

Więcej:     https://cmwp.sdp.pl/w-poznaniu-wznowienie-procesu-o-pomoc-w-zabojstwie-jaroslawa-zietary-po-przerwie-spowodowanej-pandemia/

 

21 września

List otwarty prof. Janusza Kaweckiego, członka KRRiT w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję

21 września CMWP SDP otrzymało list otwarty prof. Janusza Kaweckiego, członka KRRiT do Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu i Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczy obrony podstawowych wartości, o których zdaniem Autora listu powinni wiedzieć obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a których rozwiązanie jest w gestii instytucji, którymi kierują Adresaci listu. Ze względu na wagę poruszanej problematyki oraz rangę jego Autora list został opublikowany na stronie  internetowej CMWP SDP.  Zdecydowałem się na publiczne wystąpienie do Państwa w formie listu otwartego, gdyż sprawa w nim poruszona dotyczy obrony podstawowych wartości i dlatego powinni o niej wiedzieć obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Jej rozwiązanie zaś jest w gestii instytucji, którymi Państwo kierujecie – pisze prof. Janusz Kawecki. Sprawa dotyczy usunięcia w ustawie z 7 stycznia 1993 r. zapisu dopuszczającego tzw. aborcję eugeniczną czyli zabijanie dziecka rozwijającego się w łonie matki w przypadku wskazującym „na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Wyniki badań świadczą dobitnie o tym, jak bardzo rozciągliwe stają się pojęcia podane w powyższym zapisie. Środowiska pro-life wsparte poparciem setek tysięcy obywateli podjęły więc działania w kierunku przywrócenia stanu prawnego, zgodnego z zapisami Konstytucji RP. W niniejszym wystąpieniu przedstawiam odczuwalne przeze mnie blokowanie działań naprawczych w tym stosunkowo wąskim obszarze przez instytucje kierowane przez Adresatów tego listu. Czynię to z nadzieją, że w ten sposób wrażliwi na warunki życia zwierząt wykażą się podobną wrażliwością na życie człowieka od chwili poczęcia – czytamy w liście otwartym prof. Janusza Kaweckiego .

Więcej:  https://cmwp.sdp.pl/list-otwarty-prof-janusza-kaweckiego-czlonka-krrit-do-julii-przylebskiej-prezes-trybunalu-konstytucyjnego-elzbiety-witek-marszalek-sejmu-i-jaroslawa-kaczynskiego-prezesa-prawa-i-sprawiedliw/

22 września

Ringier Axel Springer przeciwko red. Witoldowi Gadowskiemu. CMWP SDP wspiera dziennikarza w tym procesie

Pierwsza po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozprawa z powództwa wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. przeciwko  red. Witoldowi Gadowskiemu. Na 21 października Sąd zapowiedział ogłoszenie wyroku w tej sprawie. CMWP SDP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy i wspiera w tym procesie dziennikarza. Niemiecko -szwajcarski  koncern medialny uznał, że dziennikarz naruszył jego dobra osobiste w felietonie, który we wrześniu 2017 r. ukazał się na portalu wPolityce.pl. Koncern domaga się przeprosin i 50 tysięcy zł grzywny. W felietonie dziennikarz podkreślił, że ważne jest, by na świecie więcej mówiło się o domaganiu się przez Polskę reparacji wojennych. Odniósł się również do niemieckich mediów. “To Niemcy robili mydło z ludzkiego tłuszczu. To Niemcy robili abażury z ludzkiej skóry. To Niemcy robili maskotki z ludzkich kości. To Niemcy rozsiewali po polach popioły zwęglonych ludzi jako nawóz. To wszystko robili «kulturalni» Niemcy. Dziś, kiedy słyszę, że m.in. w ZDF, «Fakcie», Axel Springer zasiadali wermachtowcy, SS-mani – to rozumiem skąd ta agresja na Polskę” – pisał m.in. W. Gadowski. Redakcja portalu wPolityce.pl felieton Witolda Gadowskiego pt. “Gadowski: Im głośniej będzie o naszym domaganiu się o reparacje, tym bardziej pogrążona zostanie niemiecka polityka historyczna” usunęła. W jego miejsce zamieściła oświadczenie, w którym informuje, iż  “ Wydawca i Redakcja nie identyfikują się i nie zgadzają między innymi z fragmentem wskazanej wyżej wypowiedzi sugerującym bezpodstawnie związki między innymi «Faktu» jako tytułu prasowego wydawanego przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z przedstawicielami niemieckiego reżimu nazistowskiego. Dlatego powyższy materiał prasowy został usunięty z naszego serwisu (…)” – czytamy w oświadczeniu.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/ringier-axel-springer-przeciwko-red-witoldowi-gadowskiemu-cmwp-sdp-wspiera-dziennikarza-w-tym-procesie/

29 września 2020

Protest CMWP SDP przeciwko usunięciu artykułu o manipulacji działacza LGBT z portalu Wyborcza.pl

CMWP SDP protestuje przeciwko usunięciu ze strony Wyborcza.pl. felietonu red. Piotra Głuchowskiego, który napisał, że nie ma w Polsce stref wolnych od LGBT, a Karty Praw Rodzin nie wspominają o osobach LGBT. Wg informacji medialnych w redakcji Wyborcza.pl obowiązuje nieformalny zakaz komentowania i opisywania w mediach społecznościowych sytuacji związanej z usunięciem felietonu na ten temat. CMWP SDP szanuje prawo każdej redakcji do usuwania ze swoich łamów materiałów dziennikarskich sprzecznych z jej linią programową, ze względu jednak na upowszechnienie fałszywych informacji na temat akcji działacza LGBT na forum międzynarodowym, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko manipulacji i wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, także na forum międzynarodowym,  przez Wyborcza.pl na temat nieistniejących w Polsce „stref wolnych od LGBT” .

Więcej:   https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-usunieciu-artykulu-o-manipulacji-dzialacza-lgbt-z-portalu-wyborcza-pl/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP  we wrześniu 2020 r.