Koleżanki i Koledzy!

Najważniejszym wydarzeniem dla Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w czerwcu 2019 r. było spotkanie dziennikarzy, których sprawy objęte były wsparciem CMWP.  Cieszę się bardzo, że zaproszenie na konferencję „W obronie dziennikarzy. CMWP SDP 2017-2019” przyjęło tak wiele osób z całej Polski. Wszyscy uczestniczący w konferencji dziennikarze doświadczyli negatywnych konsekwencji swoich publikacji, bez względu na to, iż działali w interesie swoich odbiorców – czytelników, widzów, czy internautów. Art. 212 kk to najczęstsza przyczyna kłopotów dziennikarzy. Wielomiesięczna, lub nawet wieloletnia procedura karna, konieczność wydatków na adwokata (bo jak bez prawniczego wsparcia iść do sądu)  oraz perspektywa znalezienia się w rejestrze karnym (co blokuje np. wzięcie kredytu, czy pracę w instytucjach publicznych), albo w skrajnym przypadku – nawet 1 rok więzienia, to sprawia ,iż pewnie niejeden z nas waha się i … rezygnuje nie tylko z publikacji, ale w ogóle  z podejmowania ważnego tematu, w którym miałby się narazić komukolwiek. SDP mówi o tym od lat.  Ale ta czerwcowa konferencja pokazała jeszcze jedno – mianowicie absurdalność i groteskowość wymiaru sprawiedliwości. Sprawy proste i banalne rozpatrywane są przez kolejne instancje na kolejnych rozprawach z tym samym ośmieszającym wręcz wymiar sprawiedliwości rozmachem w zamawianiu ekspertyz i opinii biegłych. Konkretne sprawy bardzo szczegółowo były przedstawiane na konferencji,  jest ona utrwalona na you tube , a  jej transkrypcja, jak wszystkie konferencje CMWP dostępna jest w zakładce „do pobrania”.

Ostatniego dnia czerwca włączyliśmy się w obronę pracownika koncernu IKEA wyrzuconego z pracy za wyrażone w firmowych mediach społecznościowych  poglądy. Ta sprawa jest bardzo ważna dla wolności słowa i pewnie nie raz jeszcze będziemy do niej wracać.

Z pozdrowieniami

Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

 

 WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W CZERWCU 2019 R.

 

 9 czerwca 2019

 Drugi proces w związku z porwaniem i zabójstwem poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary objęty monitoringiem CMWP SDP. Tym razem oskarżonym jest były senator Aleksander Gawronik.

CMWP obserwuje dwie sprawy toczące się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, a związane z porwaniem i zabójstwem Jarosława Ziętary. W jednym oskarża się Mirosława R., ps. „Ryba” i Dariusza L., ps. „Lala” o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Ziętary. „Ryba” i „Lala” to dwaj ochroniarze z firmy Elektromis, należącej do biznesmena Mariusza Ś., którzy przebrani za policjantów, mieli porwać dziennikarza spod jego mieszkania przy ul. Kolejowej w Poznaniu i przekazać zabójcom. W drugiej akt oskarżenia dotyczy Aleksandra Gawronika, byłego senatora, twórcę pierwszych kantorów i niegdyś najbogatszego Polaka, któremu zarzuca się podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Gawronik nie przyznaje się do winy. W piątek, 7. czerwca przed Sądem Okręgowym w Poznaniu stawili się biegły sądowy Marcin Siedlecki oraz dwóch świadków: były gangster Maciej B. pseudonim Baryła oraz dziennikarz Sylwester Latkowski, który zeznał m.in.  Wszyscy, którzy dotykali sprawy Ziętary, choćby pobieżnie, zdawali sobie sprawę, że w tle są służby. Środowisko dziennikarskie występowało, by w tej sprawie odtajnić materiały służb. Tak, jak zrobiono w sprawie śmierci gen. Papały, gdy grupie śledczej pozwolono zapoznać się z materiałami służb. Dopóki to samo nie będzie zrobione w sprawie Ziętary, będziemy opierać się jedynie na czyichś relacjach, że ktoś komuś coś powiedział.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/ostatnia-przed-wakacjami-rozprawa-w-procesie-o-podzeganie-do-zabojstwa-poznanskiego-dziennikarza-jaroslawa-zietary/

 

 

11 czerwca 2019

 Stanowisko ZG SDP w sprawie współpracy przez Polskie Radio PR 1 z red. Witoldem Gadowskim, wcześniej w jego obronie wystąpiło do PR CMWP SDP.

ZG SDP wyraził zdziwienie z powodu zerwania współpracy przez Polskie Radio PR 1 z red. Witoldem Gadowskim. W dniu 31 maja b.r. w dniu zawieszenia współpracy z red. Gadowskim CMWP w imieniu SDP zwróciło się do Prezesa Polskiego Radia z prośbą o wyjaśnienie i z apelem o przywrócenie do pracy w Polskim Radiu red. Witolda Gadowskiego, wybitnego polskiego publicysty, dziennikarza radiowego i telewizyjnego, na które do dziś nie otrzymało odpowiedzi. Dyrekcja PR 1 Polskiego Radia zawiesiła współpracę z red. Witoldem Gadowskim, który prowadził m.in. audycję „Debata Jedynki” i „Komentarz dnia”, z powodu „zmiany ramówki”, o czym red. Gadowski został poinformowany smsem, bez wyjaśnienia przyczyn tak radykalnego ruchu, jakim jest zawsze zdjęcie z anteny programów konkretnego autora. W ocenie ZG SDP sytuacja ta psuje debatę publiczną w Polsce i jest działaniem na szkodę mediów publicznych w Polsce.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/stanowisko-zg-sdp-w-sprawie-wspolpracy-przez-polskie-radio-pr-1-z-red-witoldem-gadowskim/

 

12 czerwca 2019

 Konferencja „W obronie dziennikarzy. CMWP SDP 2017-2019”

Konferencję na temat współczesnych zagrożeń wolności słowa, z jakimi w swojej pracy spotykają się dziś dziennikarze w Polsce odbyła się 12 czerwca w Domu Dziennikarza. Przedstawiliśmy kulisy najbardziej głośnych akcji w obronie dziennikarzy podejmowanych przez CMWP SDP w ostatnich 2 latach oraz przedyskutowaliśmy skuteczność podejmowanych przez nas działań. W konferencji udział wzięli m.in.: Wojciech Biedroń, Sławomir Matusz, Wojciech Reszczyński, Dorota Roman, Wiktor Majewski, Małgorzata Sienkiewicz, Wiktor Sobierajski, Wiktor Świetlik, Józef Wieczorek. Konferencję rozpoczęła dyskusja panelowa, z udziałem: red. Wojciech Biedroń – tygodnik Sieci, portal wpolityce.pl, skazany z art. 212 k.k.; red. Wiktor Świetlik – dyr. pr. III PR, dyrektor CMWP SDP w latach 2009-2017; red. Krzysztof Skowroński – red. nacz. Radia Wnet, prezes SDP; Michał Jaszewski – radca prawny SDP; red. Jolanta Hajdasz –  dyr. CMWP SDP od 2017, wiceprezes SDP.

Konferencja była transmitowana na stronie cmwp.sdp.pl i sdp.pl

Całość: https://cmwp.sdp.pl/zapraszamy-na-transmisje-w-obronie-dziennikarzy-12-czerwca-o-godz-1200/

 

12 czerwca 2019

 „Wolność mediów – generalnie nie mamy z tym problemów” – Jolanta Hajdasz w PR 24 w rozmowie z red. Ryszardem Gromadzkim

– Generalnie w Polsce nie mamy problemów z wolnością słowa. Mamy dobry system prasowy, który we wszystkich elementach zabezpiecza tę wolność. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I w wielu sytuacjach, szczególnie w przypadku dziennikarzy lokalnych mediów, jest poważny problem z tym, jak realizować swobodę wypowiedzi – powiedziała w PR24 dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Przytaczamy tę relację korzystając ze strony polskieradio24.pl .

Więcej w całej audycji: https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2323958

 

12 czerwca 2019

Raport o wolności mediów w krajach Inicjatywy Trójmorza jest już dostępny na stronie cmwp.sdp.pl

Wartość merytoryczna „Raportu” jest niepodważalna. Po raz pierwszy bowiem w SDP udało się zebrać w formie opracowania o charakterze materiału źródłowego ulotne i niedostrzegane często opinie i doświadczenia dziennikarzy spoza Polski nie reprezentujących jedynie tzw. media mainstreamowe, czyli te o największym audytorium (najwyższa sprzedaż w sektorze prasy drukowanej, najwyższa słuchalność w radiu, największa oglądalność wśród nadawców telewizyjnych, czy najwyższa tzw. klikalność w internecie) w danym kraju. Wśród krajów Inicjatywy Trójmorza (poza Austrią), wszystkie mają za sobą doświadczenie ustroju komunistycznego, co w znaczący sposób determinuje do dziś wszystkie etapy przekazywania każdego komunikatu „od nadawcy do odbiorcy”, od decyzji, które z wydarzeń dnia codziennego trafią do mediów, jaki to będzie przekaz, który z bohaterów tego przekazu będzie pozytywnym, a który negatywnym i jakie emocje całe zdarzenie powinno wywołać wśród odbiorców. Wbrew pozorom te swobodne dziennikarskie wypowiedzi i opinie zebrane w „Raporcie” mają ogromne znaczenie. Pokazują bowiem świat osób wykluczanych z debaty publicznej w sposób wręcz systemowy, nie można bowiem uznać za przypadkowe to, iż powtarzają się w rozmowach i w wypowiedziach dziennikarzy te same tematy, te same nierozwiązywalne na poziomie krajowym problemy. Nie powinniśmy tych opinii lekceważyć, bo wiele wskazuje na to, że właśnie ci pomijani w głównych mediach dziennikarze są blisko obywateli swoich państw, znają ich problemy i … nie mają tylko gdzie ich prezentować.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/wazne-i-ciekawe-dla-dziennikarzy-raport-o-wolnosci-mediow-w-krajach-inicjatywy-trojmorza-jest-juz-dostepny-na-stronie-cmwp-sdp-pl/

 

13 czerwca 2019

 „Raport o wolności mediów krajów inicjatywy Trójmorza” w Radiu Wnet

Podsumowanie kilkumiesięcznej pracy dziennikarzy na temat stanu wolności mediów w krajach Trójmorza oraz wypływające z tego podsumowania  wnioski na przyszłość  były tematem rozmowy w Poranku Wnet  prowadzonym przez red. Krzysztofa Skowrońskiego i dyr. CMWP SDP Jolanty Hajdasz 12 czerwca br. Raport powstał w ramach projektu „Debata Dziennikarzy – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi” realizowanego przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. W ocenie Jolanty Hajdasz, która opracowała ankiety i raporty uczestników 11 wizyt do stolic krajów Trójmorza m.in. Sofii, Budapesztu, Bukaresztu, Zagrzebia, Lubljany, Pragi, Bratysławy, Tallina, Rygi i Wilna, wartość Raportu  jest  niepodważalna.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/raport-o-wolnosci-mediow-krajow-inicjatywy-trojmorza-w-radiu-wnet/

 

 13 czerwca 2019

 W obronie dziennikarzy. Relacja z konferencji CMWP SDP

 Co najmniej piętnastu dziennikarzy z całej Polski, którzy w minionych 12 miesiącach mieli problemyz wymiarem sprawiedliwości lub swoimi pracodawcami wzięło udział w konferencji „W obronie dziennikarzy. CMWP 2017 -2019” organizowanej przez CMWP SDP, a której celem było zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy, z jakimi dzisiaj stykają się w swojej pracy dziennikarze. W konferencji uczestniczyli m.in. red. Wojciech Biedroń z tygodnika Sieci, red. Wojciech Reszczyński, red. Mariusz Pilis, red. Wiktor Sobierajski, red. Sławomir Matusz, red. Józef Wieczorek, red. Małgorzata Sienkiewicz, red. Dorota Roman, red. Wiktor Majewski, red. Antoni Szpak oraz były dyrektor CMWP SDP Wiktor Świetlik, Michał Jaszewski, doradca prawny CMWP i SDP. W dyskusji wzięli też udział uczestnicy konferencji m.in. Andrzej Kijowski, były dyrektor CMWP SDP oraz red. Elżbieta Królikowska – Avis i red. Andrzej Dramiński.  Mówiąc o współczesnych zagrożeniach wolności słowa uczestnicy konferencji wskazywali przede wszystkim na artykuł 212 kodeksu karnego, który jednoznacznie określono jako bat na dziennikarzy. Artykuł 212 Kodeksu karnego szkodzi wolności słowa w Polsce i powinien być zlikwidowany – podkreślali zgodnie uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w ramach cyklu „Maj na Foksal”.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/4289-2/

 

17 czerwca 2019

 CMWP SDP raz jeszcze o własności w polskich mediach w telewizji wPolsce.pl

Dlaczego polskie media są w obcych rękach? Publicystki Aleksandra Rybińska tygodnik Sieci i Aleksandra Jakubowska wPolsce.pl, a także Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP rozmawiały w programie red. Rafała Otoki-Frąckiewicza o strukturze własności mediów w Polsce – czy możliwa jest repolonizacja?

Cała audycja: https://wpolsce.pl/magazyn/8277-dlaczego-polskie-media-sa-w-obcych-rekach-rybinska-jakubowska-hajdasz-u-otoki-frackiewicza

 

 

25 czerwca 2019

Oświadczenie ZG SDP w sprawie „Rady Etyki Mediów”

Zarząd Główny SDP stanowczo protestuje przeciwko używaniu szyldu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przez obecnie działającą „Radę Etyki Mediów”, ponieważ Rada ta nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce, a głoszone przez nią „stanowiska” są prezentacją subiektywnych ocen wąskiej grupy osób związanych z Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP, utworzonym w 1982 w miejsce zlikwidowanego dekretem o stanie wojennym SDP oraz współpracujących z SDRP organizacji.

Tymczasem w komunikacie opublikowanym 25 czerwca 2019 r. przez  press.pl poinformowano, iż w składzie „Rady Etyki Mediów” wybranym na bieżącą kadencję znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ SDP nikogo nie delegowało i nie deleguje do pracy w tej „Radzie Etyki Mediów”.

Całość Oświadczenia: https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-zg-sdp-w-sprawie-rady-etyki-mediow/

 

28 czerwca 2019

O 25. rocznicy zamknięcia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz o fikcji obecnej „Rady Etyki Mediów” w Poranku Radia Wnet

25 rocznica zamknięcia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz szczegóły oświadczenia ZG SDP  na temat  „Rady Etyki Mediów” były tematem rozmowy  red. Krzysztofa Skowrońskiego i dyr. CMWP SDP Jolanty Hajdasz  w Poranku Radia Wnet w piątek 28 czerwca. Dyr. Hajdasz przypomniała fakty, które sprawiają iż nie można utożsamiać  organizacji, która obecnie posługuje się nazwą „Rada Etyki Mediów ” z  instytucją współtworzoną przez środowisko dziennikarskie w 1995 roku, a rozwiązaną w 2013 r.  po tym jak w proteście przeciwko jej upolitycznieniu i braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska wystąpiły z niej  zarówno SDP, jak i Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz TVP i Polskie Radio.   SDP  wystąpiło z  Konferencji Mediów Polskich (która powołała REM) w grudniu 2013 r.

Całość (w tym: Oświadczenie 20.12.13 Wystąpienie SDP z KMP)

https://cmwp.sdp.pl/25-rocznica-zamkniecia-rozglosni-polskiej-radia-wolna-europa-oraz-fikcja-rady-etyki-mediow-w-poranku-radia-wnet/

 

30 czerwca 2019

CMWP SDP: skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa przez firmę IKEA

CMWP SDP z najwyższym niepokojem i oburzeniem przyjmuje informacje o działaniach sieci IKEA polegających na zwolnieniu z pracy pracownika w związku z wyrażoną przez niego opinią w mediach społecznościowych na temat akcji propagującej ideologię LGBT+. W ocenie CMWP SDP działanie to w skandaliczny sposób narusza konstytucyjne prawa obywatelskie wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP) oraz prawo posiadania i głoszenia poglądów (art. 54 Konstytucji RP). CMWP SDP przypomina, że zgodnie z polską konstytucją oraz kodeksem karnym „nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią”. (…) Pracownik stracił pracę mimo, iż jego praca była pozytywnie oceniana przez klientów i przełożonych. W ocenie CMWP SDP wiele wskazuje na to, iż pracownik ten został ukarany za opublikowanie swojej opinii, co w jednoznaczny sposób narusza fundamentalną dla każdego demokratycznego państwa zasadę wolności słowa. W związku z tym CMWP SDP oświadcza, iż obejmuje monitoringiem działania wszelkich instytucji zajmujących się tą sprawą i zapowiada wsparcie pracownika firmy Ikea, który poniósł dotkliwe konsekwencje  z powodu publicznego wyrażenia swoich poglądów religijnych, w jego sporze z pracodawcą.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-skandaliczne-naruszenie-zasady-wolnosci-slowa-przez-firme-ikea/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowanie informacji CMWP