Koleżanki i Koledzy!

Wydawało się, że lipiec będzie wreszcie spokojnym, leniwym, może nawet nudnym miesiącem w pracy Centrum Monitoringu Wolności Prasy, tymczasem za sprawą jednej niewielkiej naklejki  – insertu do jednego z lipcowych numerów „Gazety Polskiej” zrobiło się gorąco wokół nas wszystkich. Nie mam wątpliwości, że odmowa dystrybucji naklejki „Strefa wolna od LGBT”  to naruszenie zasady wolności słowa. Zasada ta obejmuje przecież  także możliwość publicznej krytyki wszelkich spraw i wydarzeń, w tym także ideologii, a przecież ta naklejka była jedynie sprzeciwem wobec ideologii LGBT.  Poza tym bezsprzecznie dystrybucja prasy drukowanej w żaden sposób nie może być uzależniona od swobodnej oceny treści prasy wydawanej przez jakąkolwiek firmę, szczególnie w sytuacji, gdy ta firma – jak Empik –  zajmuje sporą część rynku i z dnia na dzień nie można niczym zastąpić jej punktów sprzedażowych. To było w naszym oświadczeniu, ale atak, jaki spadł na CMWP  SDP po tym oświadczeniu w sprawie naklejki „Gazety Polskiej” uświadomił mi,  w jak brutalnej wojnie bierzemy udział i jak potrzebna jest stałe przypominanie zasad, na podstawie których mogą istnieć wolne media. Liczba późniejszych blokad prawicowych kont i profili na YouTube łącznie z zablokowaniem konta nie tylko telewizji wRealu24.pl,  internetowych audycji red. Pawła Lisickiego, lecz także  konta Radia Maryja  udowodniło tylko, iż  próby tłumienia wolności słowa są coraz częstsze i coraz bardziej zuchwałe.  Tym większe słowa podziękowania za wszelkie słowa wsparcia i wyrazy solidarności, jakie  otrzymało CMWP SDP w ostatnim czasie. Wielkie dziękujemy ! I walczymy dalej !

Z pozdrowieniami

Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W LIPCU 2019 R.

 

3 lipca 2019

CMWP SDP o nowym projekcie PO na temat likwidacji mediów publicznych w telewizji wpolsce.pl
Czy można zlikwidować media publiczne? Te i inne pytania dotyczące opublikowanych w ostatnich dniach  w mediach założeń do nowego projektu Platformy Obywatelskiej zakładającego m.in. likwidację mediów publicznych w obecnych kształcie, likwidację abonamentu, likwidację Rady Mediów Narodowych oraz daleko idące zmiany trybu powoływania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji były przedmiotem dyskusji w programie red. Marcina Fijołka pt. „Gorące pytania” w telewizji wPolsce.pl. Gośćmi programu był red. Michał Karnowski z tygodnika „Sieci” oraz dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP.

Całość:

 

8 lipca 2019

Dziennikarz uniewinniony od zarzutu zniesławienia z art. 212 kk. Wyrok Sądu Okręgowego zbieżny ze stanowiskiem CMWP SDP
Red. Andrzej Pieślak został skazany z art. 212 o zniesławienie poprzez zamieszczenie na portalu naszlidzbark.pl, na forum dyskusyjnym, komentarzy określających „Gazetę Olsztyńską” jako „gadzinówkę niemieckiej propagandy”, a tygodnik „Gazeta Lidzbarska” – „szmatą lidzbarską” (oba tytuły prasowe wydawane są przez Grupę WM sp. z o.o., której głównym udziałowcem jest obywatel RFN F.X. Hirtreiter, właściciel F.X. Hirtreiter GMBH). Oskarżenie prywatne wniosła Grupa WM sp. z.o.o. Sprawa była objęta monitoringiem CMWP SDP, Centrum reprezentował w Sądzie Adam Socha. Dziennikarz odwołał się od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie, który 16 kwietnia 2018 roku,  umorzył karę na roczny okres próby oraz wymierzył karę grzywny w kwocie 500 złotych. Dziennikarz nie pogodził się z tym wyrokiem z uwagi na jego „efekt mrożący”. W apelacji napisał, że ogranicza on jego konstytucyjne prawo do wolności słowa, gdyż w obawie przed złamaniem okresu próby będzie musiał cenzurować swoje publikacje.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/dziennikarz-z-lidzbarka-warminskiego-uniewinniony-od-zarzutu-znieslawienia-z-art-212-kk-wyrok-sadu-okregowego-zbiezny-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

 

10 lipca 2019

Oświadczenie Zarządu Grupy Amica w sprawie skazania red. Anny Wilk-Baran
W związku ze skazaniem 24 maja 2019 r. red. Anny Wilk-Baran – dziennikarki „Tygodnika Gazeta Powiatowa” wydawanego we Wronkach – na podstawie art. 212 k.k. w sprawie wniesionej przez Amica Spółkę Akcyjną, na karę grzywny, podanie wyroku do publicznej wiadomości, nawiązkę oraz zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, prowadzenia działalności wydawniczej i zajmowania stanowisk w podmiotach prowadzących działalność wydawniczą na okres 3 lat, CMWP SDP poinformowało, iż 8 lipca br. otrzymało od  rzecznika prasowego oraz PR managera Grupy Amica oświadczenie podpisane „Zarząd Grupy Amica”, w którym przekazano, iż ze względu na społeczną wagę orzeczonego w tym przypadku środka karnego i jego znaczenie dla środowiska dziennikarskiego, zarząd firmy podjął decyzję, że w przypadku złożenia przez drugą stronę apelacji od wyroku, spółka przychyli się do apelacji w części kwestionującej nałożony czasowy zakaz wykonywania zawodu i będzie wnioskować o uchylenie tej właśnie konsekwencji przestępstwa popełnionego przez Annę Wilk-Baran.

Pełen tekst oświadczenia Zarządu Grupy Amica : 19_07_08_oswiadczenie Amica

Stanowisko CMWP SDP w tej sprawie z 30 maja 2019 r.

 

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-zarzadu-grupy-amica-w-sprawie-skazania-red-anny-wilk-baran/

 

16 lipca 2019

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę red. Agaty Mielczarek z Gdańska
W styczniu 2017 r. w „Panoramie” oraz na portalu TVP3 Gdańsk opublikowano materiały, których tematyką były wybory do Rady Programowej TVP 3 Gdańsk. W materiałach tych znajdują się odniesienia do jednego z jej członków w kontekście jego domniemanej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Powyższe materiały dziennikarskie stały się przyczyną wytoczenia powództwa przeciwko red. Agacie Mielczarek. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi zagrożenie naruszenia praw red. Agaty Mielczarek w zakresie wolności słowa i prasy.
Więcej:

 

23 lipca 2019

Oświadczenie CMWP w sprawie działania firmy Empik w stosunku do Gazety Polskiej
Decyzja Empiku jest niezrozumiała w świetle prawa, zarówno polskiego, jak i unijnego, ponieważ łamie fundamentalną w ustroju demokratycznym zasadę wolności słowa. (…) Zdumienie budzi przy tym próba realnej ingerencji firmy zajmującej się dystrybucją prasy w treści zamieszczane przez gazety, w tym wypadku przez redakcję Gazety Polskiej. Jest to praktyka niedopuszczalna. Empik jest jednym z głównych miejsc sprzedaży gazet i jednym z największych na polskim rynku sklepów internetowych, arbitralność decyzji o wycofaniu konkretnego numeru gazety ze sprzedaży oznacza więc dotkliwe straty finansowe dla redakcji, którym nie ma ona jak zapobiec ze względu na krótki czas dystrybucji prasy drukowanej (7 dni w przypadku tygodnika). CMWP SDP zwraca uwagę, iż działanie takie stać się może współczesnym rodzajem cenzury prewencyjnej i w demokratycznym ustroju nigdy nie powinno mieć miejsca.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-w-sprawie-dzialania-firmy-empik-w-stosunku-do-gazety-polskiej/
25 lipca 2019

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie o wstrzymaniu dystrybucji wydania „Gazety Polskiej”, do której dołączona miała być naklejka „strefa wolna od LGBT”.
CMWP SDP z oburzeniem przyjęło postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który 24 lipca 2019 r. nakazał wycofanie z dystrybucji dodatku do numeru 30 tygodnika „Gazeta Polska” z 24 lipca 2019 r. w postaci naklejki, na której zostało wydrukowane hasło „strefa wolna od LGBT”. W ocenie CMWP SDP jest to naruszenie zasady wolności słowa porównywalne do cenzury prewencyjnej, ponieważ uniemożliwia dotarcie do odbiorców z komunikatem (nawet jeśli jest kontrowersyjny), będącym ważnym elementem debaty publicznej dotyczącej spraw światopoglądowych. CMWP SDP przypomina, iż cenzura prewencyjna jest konstytucyjnie zakazana i niedopuszczalna w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co wielokrotnie potwierdzał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdpw-sprawie-decyzji-sadu-okregowego-w-warszawie-o-wstrzymaniu-dystrybucji-wydania-gazety-polskiej-do-ktorej-dolacz/

 

30 lipca 2019

Rok więzienia za napaść na operatora Polsat News. W 2017 przeciwko tej napaści protestowało CMWP SDP
29 lipca br. Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał na rok więzienia dwóch mężczyzn oskarżonych o napaść na operatora Telewizji Polsat w czasie realizacji materiału na temat wycinki drzew i protestów w Puszczy Białowieskiej. Wyrok nie jest prawomocny. 1 sierpnia 2017 Centrum opublikowało Oświadczenie, tym samym stanowczo protestując przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy i osób pracujących pod ich nadzorem (np. operatorów telewizyjnych) podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego skandalicznym przykładem jest atak na operatora redakcji telewizyjnej Polsat News  (…), który został pobity w czasie realizowania materiału o wycince w Puszczy Białowieskiej 29 lipca 2017 r.(…) CMWP  SDP wówczas przypomniało, że fizyczne ataki na dziennikarzy i osoby wykonujące ich obowiązki są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca.
Protest CMWP z 1 sierpnia 2017 r.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/rok-wiezienia-za-napasc-na-operatora-polsat-news-w-2017-przeciwko-napasci-na-niego-protestowalo-cmwp-sdp/

 

30 lipca 2019

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie blokady internetowej telewizji wRealu24.pl przez firmę YouTube
W ocenie CMWP SDP decyzja o usuwaniu treści z portali społecznościowych bez wskazania konkretnych przykładów naruszenia regulaminu serwisu i bez realnej możliwości odwołania się przez ich autorów narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa oraz łamie jej prawne podstawy. Ze względu na powszechność serwisu społecznościowego YouTube działanie takie ma charakter cenzury czyli kontroli publicznego przekazywania informacji, ograniczającej wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań.
materiały uzupełniające:

Poparcie CMWP SDP dla petycji Ordo Iuris w sprawie ograniczenia cenzury w sieci z 15 maja 2018 r.

Link do strony petycyjnej:

http://www.maszwplyw.pl/internet-bez-lewicowej-cenzury-,81,k.html

Link do założeń projektu:

http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/Zalozenia_do_ustawy_dot_mediow_spolecznosciowych-Ordo_Iuris.pdf

Całość: https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-cmwp-sdp-w-sprawie-blokady-internetowej-telewizji-wrealu24-pl-przez-firme-youtube/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowanie informacji CMWP

 • https://dorzeczy.pl/108968/Empik-bojkotuje-Gazete-Polska-Centrum-Monitoringu-Wolnosci-Prasy-ostrzega-przed-cenzura.html
 • https://www.pch24.pl/sad-zakazal-kolportazu-naklejek-strefa-wolna-od-lgbt–dolaczonych-do-gazety-polskiej,69729,i.html
 • https://twnews.pl/pl-news/cmwp-sdp-krytykuje-decyzje-sadu-ws-naklejek-gp
 • https://wiadomosci.onet.pl/kraj/marek-palczewski-odchodzi-z-zarzadu-sdp-to-protest-przeciw-obronie-gazety-polskiej/bbgjghc
 • https://telewizjarepublika.pl/cenzura-prewencyjna-empiku-cmwp-sdp-zdumienie-budzi-proba-ingerencji-w-tresci-zamieszczane-przez-gazety,82833.html
 • https://www.tvp.info/43621704/decyzja-empiku-lamie-wolnosc-slowa-sdp-w-sprawie-naklejek-gp
 • https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2347065,Naruszenie-zasady-wolnosci-slowa-Reakcja-SDP-na-decyzje-sadu-ws-naklejek-GP
 • https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2347065,Decyzja-sadu-ws-naklejek-Gazety-Polskiej-Ostra-reakcja-SDP
 • https://wiadomosci.onet.pl/kraj/marek-palczewski-odchodzi-z-zarzadu-sdp-to-protest-przeciw-obronie-gazety-polskiej/bbgjghc
 • https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-07-23/empik-nie-sprzedaje-w-tym-tygodniu-gazety-polskiej-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-reaguje/
 • https://www.wprost.pl/kraj/10236072/empik-nie-sprzedaje-w-tym-tygodniu-gazety-polskiej-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-reaguje.html
 • https://ddwloclawek.pl/pl/12_biznes/34941_te_gazete_wycofali_za_sprzedazy_powodem_naklejka_przeciw_lgbt.html
 • https://www.stefczyk.info/2019/07/23/wspolczesny-rodzaj-cenzury-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-stanelo-w-obronie-gazety-polskiej/
 • https://poland.shafaqna.com/PL/AL/1120387
 • https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tygodnik-z-naklejka-strefa-wolna-od-lgbt-empik-i-bp-nie-chca-go-sprzedawac,955255.html
 • https://www.fronda.pl/a/cenzura-w-empikucmwp-sdp-lamie-zasade-wolnosci-slowa,130488.html
 • http://wyborcza.pl/7,75398,25019331,sdp-broni-naklejek-strefa-wolna-od-lgbt.html
 • https://www.pch24.pl/empik-odmowil-sprzedazy-gazety-polskiej–znamy-zdanie-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy,69673,i.html
 • http://www.polskaprasa.pl/2677135-CMWP-SDP-krytykuje-decyzje-sadu-ws-naklejek-GP.html
 • https://wiadomosci.wp.pl/gazeta-polska-rozdaje-kontrowersyjne-naklejki-sakiewicz-o-lgbt-ma-cechy-ideologii-totalitarnej-6405898779629185a
 • https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/bp-i-empik-rezygnuj%C4%85-z-%E2%80%9Egazety-polskiej%E2%80%9D-przez-naklejki-jest-komentarz-%E2%80%9Egp%E2%80%9D/ar-AAEKrOO
 • http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=26728
 • https://oko.press/atak-na-marsz-rownosci-w-bialymstoku-kronika-skorzynskiego-20-26-lipca-2019/
 • https://wpolityce.pl/media/456669-cmwp-sdp-krytykuje-decyzje-sadu-ws-naklejek-gp
 • https://www.press.pl/tresc/57990,cmwp-sdp-krytykuje-empik_-bo-nie-bedzie-sprzedawal—-gazety-polskiej—-z-naklejka—-strefa-wolna-od-lgbt—
 • https://wiadomosci.dziennik.pl/media/zdjecia/galeria/603663,1,cmwp-sdp-sad-naklejki-gazeta-polska-cenzura-prewencyjna.html
 • https://www.wirtualnemedia.pl/komentarze/gazeta-polska-naklejka-strefa-wolna-od-lgbt-empik-odmawia-dystrybucji-cmwp-sdp-uznaje-to-za-rodzaj-cenzury-prewencyjnej/page:7