Luty to dwa bardzo ważne wydarzenia w życiu Centrum – 12 lutego odbyła się organizowana przez nas na Foksal konferencja na temat własności mediów w Polsce, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dziennikarzy i ludzi mediów, i której towarzyszyła zasadnicza zmiana strony internetowej CMWP SDP. Zmienił się nie tylko jej wygląd i możliwości techniczne zamieszczania multimedialnych treści, ale zmienił się nawet nasz adres –  chcemy przez tę zmianę podkreślić to, że Centrum jest instytucją Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, że funkcjonuje dzięki SDP i jest (póki co) finansowane przez SDP. Zamiast pod dotychczasowym adresem www.archiwum.freepress.org.pl działamy teraz pod adresem www.cmwp.sdp.pl . Strona ma wszelkie możliwości nowoczesnego medium, które mam nadzieję będziemy docelowo w stanie wykorzystać. Cieszę się, że wszystkim się podoba i mam nadzieję, że znajdą się chętni do współpracy z nami poprzez publikacje na naszej stronie swoich opinii i komentarzy na ważne z punktu widzenia wolności słowa tematy.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Działania CMWP SDP 1.02.18 – 28.02.18

2 luty 2018 r.

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 stycznia 2018 r.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu. W ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ poza wyjątkowo dotkliwą dla dziennikarzy sumą odszkodowania, jaką mają zapłacić autor spornego tekstu i jego przełożony, orzeczenie to zawiera element dodatkowy tzn. ma na celu zniechęcanie dziennikarzy do przedstawiania w postaci publikacji istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim są zawsze zarzuty korupcji dotyczące osoby pełniącej ważną funkcję w społeczeństwie. Zdumienie budzi przy tym fakt blisko dziesięciokrotnego podniesienia sumy odszkodowania finansowego przez sąd wyższej instancji w stosunku do orzeczenia sądu niższej instancji, mimo iż dziennikarze w oczywisty i nie budzący wątpliwości sposób działali w interesie publicznym. Szczególnie bulwersujące jest w tej sytuacji także nałożenie tej wysokiej kwoty finansowej na konkretnych dziennikarzy, a nie na redakcję periodyku, na łamach którego ukazały się sporne artykuły. Traktowanie dziennikarzy w taki sposób prowadzi do uruchomienia i upowszechnienia w pracy dziennikarskiej mechanizmu autocenzury, czyli samoograniczania się także innych dziennikarzy i nie podejmowania przez nich trudnych i kontrowersyjnych problemów społecznych, co w oczywisty sposób niszczy zasadę wolnego słowa i prowadzi do ograniczenia swobód obywatelskich.

CMWP SDP pragnie podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Opisana praktyka sądowa budzi więc zdumienie, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa.

Publikacja – https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-w-sprawie-orzeczenia-sadu-apelacyjnego-w-gdansku-z-30-stycznia-2018-r/

 

8 luty 2018 r.

Stanowisko CMWP SDP w sprawie aresztowanych dziennikarzy w Birmie

CMWP SDP apeluje o jak najszybsze uwolnienie dwóch reporterów agencji Reuters z Mjanmy (znanej w Polsce pod nazwą Birma), którzy zostali aresztowani 12 grudnia 2017 r. Za opisywanie prześladowań mniejszości etnicznej Rohingya, pod pretekstem przechowywania dokumentów dotyczących sił bezpieczeństwa i złamania tajemnicy państwowej. Dziennikarze 31-letni Wa Lone i 27-letni Kyaw Soe stali się obiektem prześladowań władzy  i obecnie grozi im 14 lat więzienia. O ich uwolnienie apelowała ONZ i Unia Europejska. Reporterzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo w ostatnich miesiącach przed aresztowaniem zajmowali się konfliktem w stanie Rakhine, leżącym w zachodniej części Mjanmy (Birmy). W swoich relacjach zwracali uwagę na los społeczności Rohingya, uznawanej przez ONZ za jedną z najbardziej prześladowanych mniejszości etnicznych na świecie. Z powodu brutalnej operacji birmańskiego wojska ponad 650 tysięcy muzułmanów z mniejszości etnicznej  Rohingya zostało zmuszonych do ucieczki do sąsiedniego Bangladeszu. Wysoki komisarz NZ ds. praw człowieka (UNHCHR) ocenił w grudniu, że możliwe jest, iż wówczas w Birmie doszło do ludobójstwa. Zarzutom tym zaprzeczają birmańskie władze.

Aresztowanie dziennikarzy jest przejawem ataku na odradzające się wolne media w Birmie. Jak informowała Polska Agencja Prasowa od dojścia do władzy laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 2016 roku w sprawie przestrzegania zasad wolności słowa w Birmie niewiele się zmieniło. Wiele regionów Birmy jest niedostępnych dla dziennikarzy, a w 2017 r. w tym kraju 11 dziennikarzy zostało aresztowanych z powodu wykonywania swojej pracy.

CMWP SDP przypomina, że wolność i niezależność dziennikarzy jest podstawowym elementem respektowania zasady wolności słowa w demokratycznym społeczeństwie. Zgodnie z nią każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-aresztowanych-dziennikarzy-w-birmie/

 

9 luty 2018

Udział dyr. Jolanty Hajdasz w audycji na żywo w programie I Polskiego Radia pt. „Więcej świata” na temat więzionych w Birmie dziennikarzy w związku z apelem o ich uwolnienie

Nie ulega wątpliwości, że sprawa Wa Lone i Kyaw Soe Oo to jest sprawa, której celem jest uciszenie dziennikarzy w Birmie – powiedział w audycji “Więcej świata” Krzysztof Renik z Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia o zatrzymaniu dwóch piszących dla Reutersa dziennikarzy. – Tutaj mamy do czynienia z realnym zagrożeniem życia i zdrowia, wolności tych ludzi – dodała Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  – Jestem pełna uznania dla inicjatyw dziennikarzy z Polskiego Radia, by wystosować ten apel – powiedziała Jolanta Hajdasz. – To nasz obowiązek ich wspierać – dodała, tłumacząc dlaczego Centrum podpisało się pod apelem. Podkreśliła, że “tutaj mamy do czynienia z realnym zagrożeniem życia, zdrowia, wolności tych ludzi”. Jak wskazała, wie z innych, podobnych przypadków, że dla tych ludzi takie wsparcie jest bardzo ważne. – Ktoś się o tych ludzi upomina – wyjaśniła.

całość audycji  : https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2022319,Apel-o-uwolnienie-dziennikarzy-To-nasz-obowiazek-ich-wspierac

 

9 luty 2018

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie obrażenia dziennikarki przez byłego ministra spraw zagranicznych

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko używaniu słów uważanych powszechnie za obraźliwe przez polityków w stosunku do dziennikarzy w wypowiedziach publicznych, w tym także w mediach społecznościowych, czego przykładem jest określenie „bura suka” użyte przez byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 8.02.2018 w stosunku do dziennikarki śledczej Telewizji Polskiej red. Anity Gargas. Odnosząc się do wypowiedzi red. Gargas wygłoszonej na antenie  Polskiego Radia w w/w dniu, w której krytycznie oceniła ona działania polskiej dyplomacji związane z brakiem starań o zwrot do Polski wraku samolotu TU 154M w czasie, gdy jej prace nadzorował minister Radosław Sikorski, polityk nazwał dziennikarkę określeniem wyjątkowo wulgarnym, którego obraźliwa wymowa jest bezsporna. Szczególnego znaczenia nadaje tej sytuacji temat komentowanej w tak skandaliczny sposób dziennikarskiej opinii. Wypowiedź red. Gargas dotyczyła jednej z największych tragedii państwa polskiego po II wojnie światowej, której okoliczności do dziś nie zostały wyjaśnione. Społeczeństwo ma prawo oczekiwać wyjątkowego szacunku i powagi w omawianiu tego tematu, szczególnie od osób pełniących (zarówno w przeszłości, jak i obecnie)  jedne  z najważniejszych funkcji w naszym państwie.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-w-sprawie-obrazenia-dziennikarki-przez-bylego-ministra-spraw-zagranicznych/

 

12 luty 2018

Konferencja organizowana przez CMWP SDP pt. „Własność mediów w Polsce. Prasa, radio, telewizja ogólnopolska”.

Ważny temat, a brakuje opracowań, konieczny monitoring własności mediów, by naprawiać błędy popełnione w przeszłości i by przeciwdziałać koncentracji środków masowego komunikowania – to najważniejsze wnioski z konferencji organizowanej przez CMWP SDP pt. „Własność mediów w Polsce. Prasa, radio, telewizja ogólnopolska”. Odbyła się ona 12 lutego 2018 w Domu Dziennikarza SDP w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko 100 dziennikarzy reprezentujących największe media w Polsce oraz medioznawców i osób pracujących w środkach masowego komunikowania. Zaprezentowana na niej została przygotowana w CMWP SDP i bardzo dobrze przyjęta przez uczestników konferencji publikacja na ten temat. W konferencji wzięli udział m.in. Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. W dyskusji panelowej wypowiedzieli się m.in. Barbara Bubula, poseł PiS, Teresa Bochwic, członek KRRiT i Wojciech Reszczyński, publicysta, członek SDP. Całość prowadził Krzysztof Skowroński, prezes SDP.

Całość video jest tu : https://cmwp.sdp.pl/konferencja-wlasnosc-mediow-w-polsce-prasa-radio-telewizja-ogolnopolska/

Nasze opracowanie na temat własności mediów w Polsce

Zainteresowanie dziennikarzy i świata mediów zorganizowaną przez nas konferencją na temat struktury własności mediów w Polsce przeszło nasze oczekiwania, wydrukowane w wersji papierowej nasze opracowanie tematu własności mediów w Polsce rozeszło się jak świeże bułeczki (100 egz.)  jeszcze przed rozpoczęciem konferencji . Relacje z dyskusji pojawiły się  w wielu nie tylko branżowych serwisach informacyjnych.  Kilka przykładów tekstów i audycji o tej konferencji  jest poniżej pod tytułem „media o naszym działaniu”.

 

20 luty 2018 r.

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko pobiciu operatora Telewizji Biełsat

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego drastycznym przykładem jest pobicie i aresztowanie operatora Telewizji Biełsat  Andrieja Kozieła, który został zaatakowany w czasie realizowania materiału w lokalu wyborczym w Mińsku 18 lutego 2018 r. Operator Biełsatu prowadził transmisję online z procedury liczenia głosów przez komisję wyborczą. Używał do tego telefonu komórkowego. Przewodnicząca komisji zażądała, by przerwał nagrywanie i wezwała milicję, która siłą wyprowadziła Andrieja Kozieła z lokalu wyborczego. W czasie tej czynności Andriej Kozieł został pobity przez czterech funkcjonariuszy – rozbito mu głowę, bito po nerkach i żebrach, noc spędził w areszcie. Dziennikarz przebywał w lokalu wyborczym legalnie i miał prawo nagrywać procedurę liczenia głosów, ponieważ był mężem zaufania jednego z opozycyjnych kandydatów, Mikałaja Kazłoua. Andriej Kozieł poinformował, że nie udzielono mu pomocy medycznej, chociaż o nią prosił, a po zdarzeniu miał rozbitą głowę i trudności z oddychaniem.

CMWP przypomina, że fizyczne ataki na dziennikarzy są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy osobom relacjonującym wszelkie wydarzenia, w tym konflikty polityczne, jest obowiązkiem  wszystkich stron zaangażowanych w  sytuację konfliktową, zobowiązane one są do zapewnienia dziennikarzom i osobom z nimi pracującym warunków pracy niezagrażających ich życiu i zdrowiu .

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-pobiciu-operatora-telewizji-bielsat/

 

 

WYBRANE MEDIA O NAS I NASZYM DZIAŁANIU:

 

Polskie Radio

https://www.polskieradio.pl/130/5925/Artykul/2025556,Krzysztof-Czabanski-komercjalizacja-najbardziej-niszczacym-procesem-jaki-dotknal-media-publiczne

 

Polskie Radio 24:

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2025484,Krzysztof-Czabanski-media-publiczne-musza-miec-gwarancje-stabilnego-finansowania

 

wirtualne media:

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/debata-cmwp-sdp-o-wlasnosci-mediow-zostalismy-skolonizowani-promowano-obce-wzorce-niezbedna-dekoncentracja

 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/witold-kolodziejski-z-krrit-nowe-badania-ogladalnosci-telewizji-i-sluchalnosci-radia-zwiekszy-pluralizm-pomiar-nielsena-komercyjny-a-radio-track-archaiczne

 

Radio Zachód

http://www.zachod.pl/konferencja-o-wlasnosci-mediow-polsce/

 

 

Niezależna.pl

http://niezalezna.pl/216874-media-w-polsce-czekaja-ogromne-zmiany-pojawil-sie-calkowicie-nowy-pomysl

 

wpolityce.pl

https://wpolityce.pl/media/381142-krrit-chce-ruszyc-z-wlasnymi-badaniami-ogladalnosci-kolodziejski-maja-byc-zrodlem-dla-nadawcow-i-reklamodawcow

 

https://wpolityce.pl/media/379707-kto-jest-wlascicielem-mediow-w-polsce-zapraszamy-na-konferencje-cmwp-sdp

 

dzieje.pl

http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/eksperci-ustawa-dotyczaca-dekoncentracji-mediow-jest-niezbedna

 

Gazeta Prawna.pl

http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1103848,ustawa-dotyczaca-dekoncentracji-mediow-jest-niezbedna.html

 

Polska Aktualności

http://poland.otpisal.com/pl_pl/87924

 

Telewizja Republika

http://telewizjarepublika.pl/zapraszamy-na-transmisje-z-konferencji-o-wlasnosci-mediow-w-polsce,60516.html

TVP INFO

https://www.tvp.info/35986802/bedzie-wniosek-o-stworzenie-krajowego-rejestru-mediow

 

niepoprawni.pl

https://niepoprawni.pl/wiadomosc/cmwp-sdp-wlasnosc-mediow-w-polsce-konferencja

 

solidarni2010

http://solidarni2010.pl/36540-cmwp-sdp-wlasnosc-mediow-w-polsce—konferencja.html?PHPSESSID=abc68ec003a29b12822b497957596471

 

press.pl

https://www.press.pl/tresc/52126,raport-sdp-o-wlasnosci-mediow-w-polsce-nierzetelny-i-z-bledami

 

interia.pl

http://m.interia.pl/biznes/news,2556643,5058

 

wyszperane.info

http://www.wyszperane.info/2018/02/13/media-w-polsce-czekaja-ogromne-zmiany-pojawil-sie-calkowicie-nowy-pomysl/

 

WSKSiM

https://wsksim.edu.pl/konferencja-prasowa-wlasnosc-mediow-w-polsce-prasa-radio-telewizja-ogolnopolska/

 

TVP INFO

https://www.tvp.info/35986015/bedzie-wniosek-o-stworzenie-krajowego-rejestru-mediow

 

www.sdp.pl

http://sdp.pl/felietony/15047,odideologizowac-koncentracje-mediow,1518186894

 

press.pl

http://www.press.pl/tresc/52010,cmwp-sdp_-wyrok-w-tzw_-aferze-sopockiej-narusza-zasade-wolnosci-slowa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

 

Polskie Radio

https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2022319,Apel-o-uwolnienie-dziennikarzy-To-nasz-obowiazek-ich-wspierac