ZUS odpowiada na pytania CMWP w sprawie kontroli w TVN -ie

W odpowiedzi na pytania skierowane przez CMWP SDP do ZUS-u  w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie podlegania  Kamila Różalskiego, byłego operatora Telewizji TVN,  ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek TVN S.A., Dominik Wojtasiak, dyrektor Departamentu Legislacyjno - Prawnego ZUS udzielił odpowiedzi.  Dyrektor potwierdził prowadzenie kontroli w telewizji TVN oraz wyjaśnił przyczyny zwłoki w jej rozpoczęciu.  ZUS uchylił się od odpowiedzi na pytanie, ilu osób i jakiego okresu dotyczy aktualna kontrola . W przesłanym do CMWP  SDP piśmie dyrektor dyrektor Departamentu Legislacyjno - Prawnego ZUS potwierdził, iż obecnie  jest prowadzone  przez ZUS postępowanie kontrolne u płatnika składek - [...]

By |2021-07-02T07:48:32+02:002 lipca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Ostatnia przed wakacjami rozprawa w „procesie ochroniarzy” w Poznaniu. Nasza relacja

23 czerwca 2021 r.,  przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się ostatnia przed wakacjami rozprawa w „procesie ochroniarzy”  w sprawie dot. zabójstwa red. Jarosława Ziętary.  Tego dnia miało zeznawać czworo świadków, dwoje usprawiedliwiło swoją nieobecność, a jedna osoba nie odebrała przesyłki. Przed sądem stawił się jedynie 63 letni Zdzisław W. Na pytanie sędziego jakie relacje łączyły świadka z Mariuszem Ś. [twórca holdingu Elektromis] Zdzisław W. odpowiedział, że poznali się w połowie lat osiemdziesiątych. Na początku wspólnie, prowadzili firmę Elektromis prawdopodobnie do 1989 roku. Następnie biznesowo rozstali się, bowiem Zdzisław W. założył swoją firmę o nazwie Rival, która zajmowała się produkcją napojów [...]

By |2021-06-29T14:19:57+02:0029 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Odpowiedź CMWP SDP na odmowę przyjęcia opinii amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Polska Press

W  odpowiedzi na odmowę przyjęcia opinii Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  jako amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w Warszawie w sprawie dotyczącej nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen, CMWP SDP  ponownie przesłało tę opinię  z wnioskiem o pozostawienie jej w aktach sprawy.  Dyrektor CMWP SDP wyjaśniła w tym piśmie, czym jest instytucja "amicus curiae"  i  że informacja o tym,  iż ,,zarządzono zwrot opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia 5 maja 2021 roku jako wniesionej przez podmiot do tego nieuprawniony” stanowi wyraz niezrozumienia intencji, które przyświecały złożeniu opinii przez CMWP SDP. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wielokrotnie przedstawiało [...]

By |2021-06-24T01:18:24+02:0024 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Zdumiewająca decyzja Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – CMWP SDP odmówiono prawa do bycia amicus curiae w sprawie dot. nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen. Będzie odwołanie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział) przesłał do Centrum Monitoringu Wolności Prasy  SDP   pismo, w którym odmawia Centrum prawa do bycia amicus curiae w sprawie dot. nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen. To niezrozumiała decyzja Sądu,  w ciągu 25 lat istnienia i działalności CMWP SDP nie zdarzyło się jeszcze, by odmówiono Centrum prawa do przedstawienia swojej opinii w sprawach dotyczących mediów i dziennikarzy. CMWP SDP  będzie się odwoływać od tej decyzji i będzie się domagać uwzględnienia w tej sprawie stanowiska CMWP SDP jako amicus curiae. Poniżej publikujemy treść pisma z Sądu (pisownia i gramatyka jak [...]

By |2021-06-23T00:00:24+02:0023 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Zabójstwo Jarosława Ziętary. Kolejna rozprawa w “procesie ochroniarzy” i zeznania kolejnych świadków

Sprawa dotyczy struktur aparatu państwowego i dlatego nigdy nie może być ujawniona. Teraz uważam, że Prokuratura zacierała ślady, a nie dążyła do wyjaśnienia. (…) Nie powiedziałem o tym przez 20 lat. Agencja detektywistyczna oczekiwała od dziennikarzy współpracy, która miała polegać na pozyskiwaniu informacji o Jarku i przekazywaniu ich M. K.(właścicielowi agencji). To fragmenty wypowiedzi red. Stanisława Ruska, którego zeznań Sąd Okręgowy w Poznaniu wysłuchał w czwartek, 17 czerwca br. podczas rozprawy w tzw. „procesie ochroniarzy”. Proces, od początku, objęty jest obserwacją Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, które na sali sądowej reprezentuje red. Aleksandra Tabaczyńska. 17 czerwca zeznawać miało czterech świadków, jednak [...]

By |2021-06-29T18:34:41+02:0021 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Kolejna rozprawa z art. 212 kk przeciwko  redaktorowi Pawłowi Gąsiorskiemu w Sądzie  Rejonowym w Częstochowie

Z wyłączeniem jawności toczy się sprawa red. Pawła Gąsiorskiego  oskarżonego  przez Gminę Rędziny z art. 212 kk za rzekome jej zniesławienie .  15 czerwca 2021 w Sądzie Rejonowym w XVI Wydziale Karnym w Częstochowie odbyła się już trzecia rozprawa  przeciwko dziennikarzowi. Paweł Gąsiorski został oskarżony z art. 212 KK za udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków i dochodów z odbioru, gospodarowania i transportu odpadów od mieszkańców gminy Rędziny za  lata 2017-2018.  Zdaniem oskarżyciela  informacje opublikowane na portalu gminaredziny.pl są nieprawdziwe. Według aktu oskarżenia  gmina Rędziny została zniesławiona oraz  utraciła zaufanie jej mieszkańców. Wg red. Pawła Gąsiorskiego gmina Rędziny poczuła się zniesławiona [...]

By |2021-07-01T17:59:05+02:0020 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

CMWP SDP w obronie red. Jarosława Mazanka z Myszkowa skazanego z 212 kk

W związku ze skazaniem red. Jarosława Mazanka z art. 212 k.k. za publikację artykułu prasowego p.t. „Żarki żyją historią o gwałcie” oraz wniesionym przez obrońcę w/w wnioskiem o sporządzenie skargi kasacyjnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich  Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przyłączyło się do powyższego wniosku z prośbą o jego uwzględnienie. CMWP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności w zakresie wolności słowa. Według opinii CMWP skazanie dziennikarza wyrokiem karnym stanowiło w tym przypadku naruszenie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego każdemu wolność wyrażania opinii oraz art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, zapewniającego [...]

By |2021-06-23T01:14:52+02:003 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę Kamila Różalskiego, byłego operatora TVN

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie podlegania Pana Kamila Różalskiego, byłego operatora Telewizji TVN,  ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek TVN S.A., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP informuje, że ta sprawa została objęta monitoringiem pod kątem przestrzegania praw osób ubezpieczonych zatrudnionych u wskazanego wyżej płatnika składek. Mając na uwadze, że działania płatnika składek, jak również opóźnienie czynności ZUS w niniejszej sprawie mogą stwarzać zagrożenie dla konstytucyjnych praw p. Kamila Różalskiego oraz innych osób w zakresie zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP), podjęcie monitoringu niniejszej sprawy jest uzasadnione i konieczne. W związku z wszczęciem monitoringu w sprawie zostało [...]

By |2021-06-02T08:51:33+02:002 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Kolejny świadek w procesie b. senatora Aleksandra Gawronika oskarżonego o podżeganie i pomoc w zabojstwie red. Jarosława Ziętary . Relacja z procesu

Podczas trzeciej w tym roku rozprawy przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi zeznawał tylko jeden świadek. W czwartek, 20 maja 2021 roku, na rozprawę dotyczącą śmierci red. Jarosława Ziętary, w której oskarża się byłego senatora o podżeganie i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza, nie stawiła się, ze względu na stan zdrowia, Monika P. Proces ten, toczący się  przed poznańskim Sądem Okręgowym, objęty jest obserwacją przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, a obserwatorem jest red. Aleksandra Tabaczyńska. Zeznania Zdzisława K. Do sądu zgłosił się sam, uprzednio kontaktując się z redakcją Głosu Wielkopolskiego. Do tej pory milczał (28 lat), jednak postanowił powiedzieć przed sądem co wie [...]

By |2021-05-25T01:57:09+02:0022 maja 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Kara więzienia dla red. Sławomira Matusza odroczona ! Decyzja Sądu zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach zapadłym w sprawie Pana Sławomira Matusza oskarżonego z art. 212 k.k.  Sąd Rejonowy w Sosnowcu 18 maja b.r. rozpatrzył wniosek o wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności dla red. Sławomira Matusza.  Redaktorowi Matuszowi groziła kara bezwzględnego więzienia, ponieważ nie stać go na zapłacenie zasądzonej grzywny, a stan zdrowia nie pozwala mu aktualnie na odbycie zastępczych prac społecznych. Sąd odroczył podjęcie decyzji w tej sprawie do lipca b.r.  CMWP SDP wspiera dziennikarza w tym procesie, apelując do Sądu o powstrzymanie wykonywania tak drastycznej kary za publikacje opinii oraz poprzez apel do Prezydenta RP o jego [...]

By |2021-05-20T18:28:43+02:0018 maja 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|
Go to Top