Kara więzienia dla Sławomira Matusza bezterminowo zawieszona ! Postanowienie Sądu zbieżne ze stanowiskiem CMWP SDP

Sąd Rejonowy w Sosnowcu  na posiedzeniu  27 lipca b.r. nie zarządził wykonania wyroku więzienia dla red. Sławomira Matusza, tylko zawiesił je bezterminowo. Jednocześnie Sąd zarządził, iż red. Matusz będzie podlegał systematycznym badaniom zdrowotnym, by stwierdzić, czy jest w stanie odbyć tę karę.  Obecnie skazany red. Matusz przedstawił zaświadczenie lekarskie, iż nie jest w stanie odbyć  kary więzienia. Redaktorowi Matuszowi grozi kara bezwzględnego więzienia, ponieważ nie stać go było na zapłacenie zasądzonej prawomocnie w procesie z  art. 212 kk kary (5 tysięcy zł), a stan zdrowia nie pozwalał mu na odbycie zastępczych prac społecznych.   CMWP SDP wspierało dziennikarza w tym procesie, apelując [...]

By |2021-07-28T17:15:50+02:0027 lipca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Ruszył proces Watchdog Polska przeciwko Fundacji Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam. Sprawa objęta jest monitoringiem CMWP SDP

30 czerwca przed Sądem Rejonowym Warszawa-Wola formalnie ruszył proces karny, który Stowarzyszenie Watchdog Polska wytoczyło Fundacji Lux Veritatis w związku z rzekomym nieujawnieniem informacji publicznej. Sąd m.in. wysłuchał członków zarządu Fundacji m.in. Ojca Dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka.Kolejna rozprawa w sierpniu.  Nie będzie przeszukania Fundacji Lux Veritatis, zabezpieczenia dokumentów, odebrania telefonów komórkowych i odebrania umów o obsługę prawną - postanowił Sąd Rejonowy w Warszawie podczas formalnie pierwszej rozprawy, jaka  odbyła się przed warszawskim Sądem . Wciąż nie wiadomo, czy sąd zażąda dostępu do korespondencji e-mail Fundacji oraz nie zrealizuje innych, obszernych i szczegółowych żądań Stowarzyszenia Watchdog Polska w stosunku do Fundacji Lux [...]

By |2021-07-02T09:16:51+02:002 lipca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

ZUS odpowiada na pytania CMWP w sprawie kontroli w TVN -ie

W odpowiedzi na pytania skierowane przez CMWP SDP do ZUS-u  w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie podlegania  Kamila Różalskiego, byłego operatora Telewizji TVN,  ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek TVN S.A., Dominik Wojtasiak, dyrektor Departamentu Legislacyjno - Prawnego ZUS udzielił odpowiedzi.  Dyrektor potwierdził prowadzenie kontroli w telewizji TVN oraz wyjaśnił przyczyny zwłoki w jej rozpoczęciu.  ZUS uchylił się od odpowiedzi na pytanie, ilu osób i jakiego okresu dotyczy aktualna kontrola . W przesłanym do CMWP  SDP piśmie dyrektor dyrektor Departamentu Legislacyjno - Prawnego ZUS potwierdził, iż obecnie  jest prowadzone  przez ZUS postępowanie kontrolne u płatnika składek - [...]

By |2021-07-02T07:48:32+02:002 lipca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Ostatnia przed wakacjami rozprawa w „procesie ochroniarzy” w Poznaniu. Nasza relacja

23 czerwca 2021 r.,  przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się ostatnia przed wakacjami rozprawa w „procesie ochroniarzy”  w sprawie dot. zabójstwa red. Jarosława Ziętary.  Tego dnia miało zeznawać czworo świadków, dwoje usprawiedliwiło swoją nieobecność, a jedna osoba nie odebrała przesyłki. Przed sądem stawił się jedynie 63 letni Zdzisław W. Na pytanie sędziego jakie relacje łączyły świadka z Mariuszem Ś. [twórca holdingu Elektromis] Zdzisław W. odpowiedział, że poznali się w połowie lat osiemdziesiątych. Na początku wspólnie, prowadzili firmę Elektromis prawdopodobnie do 1989 roku. Następnie biznesowo rozstali się, bowiem Zdzisław W. założył swoją firmę o nazwie Rival, która zajmowała się produkcją napojów [...]

By |2021-06-29T14:19:57+02:0029 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Odpowiedź CMWP SDP na odmowę przyjęcia opinii amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Polska Press

W  odpowiedzi na odmowę przyjęcia opinii Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  jako amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w Warszawie w sprawie dotyczącej nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen, CMWP SDP  ponownie przesłało tę opinię  z wnioskiem o pozostawienie jej w aktach sprawy.  Dyrektor CMWP SDP wyjaśniła w tym piśmie, czym jest instytucja "amicus curiae"  i  że informacja o tym,  iż ,,zarządzono zwrot opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia 5 maja 2021 roku jako wniesionej przez podmiot do tego nieuprawniony” stanowi wyraz niezrozumienia intencji, które przyświecały złożeniu opinii przez CMWP SDP. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wielokrotnie przedstawiało [...]

By |2021-06-24T01:18:24+02:0024 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Zdumiewająca decyzja Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – CMWP SDP odmówiono prawa do bycia amicus curiae w sprawie dot. nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen. Będzie odwołanie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział) przesłał do Centrum Monitoringu Wolności Prasy  SDP   pismo, w którym odmawia Centrum prawa do bycia amicus curiae w sprawie dot. nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen. To niezrozumiała decyzja Sądu,  w ciągu 25 lat istnienia i działalności CMWP SDP nie zdarzyło się jeszcze, by odmówiono Centrum prawa do przedstawienia swojej opinii w sprawach dotyczących mediów i dziennikarzy. CMWP SDP  będzie się odwoływać od tej decyzji i będzie się domagać uwzględnienia w tej sprawie stanowiska CMWP SDP jako amicus curiae. Poniżej publikujemy treść pisma z Sądu (pisownia i gramatyka jak [...]

By |2021-06-23T00:00:24+02:0023 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Zabójstwo Jarosława Ziętary. Kolejna rozprawa w “procesie ochroniarzy” i zeznania kolejnych świadków

Sprawa dotyczy struktur aparatu państwowego i dlatego nigdy nie może być ujawniona. Teraz uważam, że Prokuratura zacierała ślady, a nie dążyła do wyjaśnienia. (…) Nie powiedziałem o tym przez 20 lat. Agencja detektywistyczna oczekiwała od dziennikarzy współpracy, która miała polegać na pozyskiwaniu informacji o Jarku i przekazywaniu ich M. K.(właścicielowi agencji). To fragmenty wypowiedzi red. Stanisława Ruska, którego zeznań Sąd Okręgowy w Poznaniu wysłuchał w czwartek, 17 czerwca br. podczas rozprawy w tzw. „procesie ochroniarzy”. Proces, od początku, objęty jest obserwacją Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, które na sali sądowej reprezentuje red. Aleksandra Tabaczyńska. 17 czerwca zeznawać miało czterech świadków, jednak [...]

By |2021-06-29T18:34:41+02:0021 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Kolejna rozprawa z art. 212 kk przeciwko  redaktorowi Pawłowi Gąsiorskiemu w Sądzie  Rejonowym w Częstochowie

Z wyłączeniem jawności toczy się sprawa red. Pawła Gąsiorskiego  oskarżonego  przez Gminę Rędziny z art. 212 kk za rzekome jej zniesławienie .  15 czerwca 2021 w Sądzie Rejonowym w XVI Wydziale Karnym w Częstochowie odbyła się już trzecia rozprawa  przeciwko dziennikarzowi. Paweł Gąsiorski został oskarżony z art. 212 KK za udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków i dochodów z odbioru, gospodarowania i transportu odpadów od mieszkańców gminy Rędziny za  lata 2017-2018.  Zdaniem oskarżyciela  informacje opublikowane na portalu gminaredziny.pl są nieprawdziwe. Według aktu oskarżenia  gmina Rędziny została zniesławiona oraz  utraciła zaufanie jej mieszkańców. Wg red. Pawła Gąsiorskiego gmina Rędziny poczuła się zniesławiona [...]

By |2021-07-01T17:59:05+02:0020 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

CMWP SDP w obronie red. Jarosława Mazanka z Myszkowa skazanego z 212 kk

W związku ze skazaniem red. Jarosława Mazanka z art. 212 k.k. za publikację artykułu prasowego p.t. „Żarki żyją historią o gwałcie” oraz wniesionym przez obrońcę w/w wnioskiem o sporządzenie skargi kasacyjnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich  Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przyłączyło się do powyższego wniosku z prośbą o jego uwzględnienie. CMWP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności w zakresie wolności słowa. Według opinii CMWP skazanie dziennikarza wyrokiem karnym stanowiło w tym przypadku naruszenie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego każdemu wolność wyrażania opinii oraz art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, zapewniającego [...]

By |2021-06-23T01:14:52+02:003 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę Kamila Różalskiego, byłego operatora TVN

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie podlegania Pana Kamila Różalskiego, byłego operatora Telewizji TVN,  ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek TVN S.A., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP informuje, że ta sprawa została objęta monitoringiem pod kątem przestrzegania praw osób ubezpieczonych zatrudnionych u wskazanego wyżej płatnika składek. Mając na uwadze, że działania płatnika składek, jak również opóźnienie czynności ZUS w niniejszej sprawie mogą stwarzać zagrożenie dla konstytucyjnych praw p. Kamila Różalskiego oraz innych osób w zakresie zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP), podjęcie monitoringu niniejszej sprawy jest uzasadnione i konieczne. W związku z wszczęciem monitoringu w sprawie zostało [...]

By |2021-06-02T08:51:33+02:002 czerwca 2021|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|
Go to Top