Witam!

Z punktu widzenia zasady wolności słowa tematem numer 1 w listopadzie 2018 r. był reportaż „Polscy neonaziści” telewizji TVN, a raczej wszystkie okoliczności jego powstania, ujawnione przez media szczegóły śledztwa, które jest konsekwencją jego emisji oraz medialne odzwierciedlenie tych faktów. To sporo, ale wagę tego tematu  widać także po tym, iż zajęły się nim służby dyplomatyczne najsilniejszego na świecie państwa – USA. Jak wielu dziennikarzy czekam na ustalenia i oficjalne informacje z tego śledztwa przypominając jednocześnie, iż w tym przypadku wyjątkowo istotne są zasady etyki dziennikarskiej. Na ile dziennikarze inspirowali „neonazistów”,  czy emitowany reportaż odzwierciedla wszystkie elementy historii skandalicznych obchodów „urodzin Hitlera” i czy po prostu redakcja nie naginała faktów i „podkręcała temat” jakby nie zdając sobie sprawy z konsekwencji ? Na te pytania być może nie odpowie jednoznacznie śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu prowadzone przez Prokuraturę w Katowicach, ale odpowiedzi na nie powinniśmy znaleźć my, dziennikarze. Także po to, by poznawać prawdziwe funkcje, jakie pełnią media w naszej rzeczywistości.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

 

WYBRANE SPRAWY Z   DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W LISTOPADZIE  2018

 

9 listopada 2018

 

Wsparcie CMWP SDP dla dziennikarzy TV Republika w procesie ze spadkobiercami Jana Kulczyka

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Jana Kulczyka (obecnie jego spadkobierców) i Kulczyk Holding w sprawie przeciwko Telewizji Republika, Anicie Gargas, Cezaremu Gmyzowi, Antoniemu Trzmielowi i Tomaszowi Terlikowskiemu. Wyrok jest prawomocny. Dziennikarze dochowali najwyższej staranności zarówno na etapie zbierania materiałów, jak i na etapie samej publikacji – ocenił sprawę sąd. Według pełnomocnika pozwanych celem pozwu było zastraszenie dziennikarzy, ale sąd podzielił stanowisko pozwanych, że były to sprawy, gdzie interes społeczny był ważniejszy od dóbr osobistych powodów. Analogiczna sprawa z powództwa Ciech S.A. również została wygrana przez pozwanych w pierwszej instancji, a jej ostateczne rozstrzygnięcie (na skutek apelacji Ciechu) planowane jest na 30 listopada br.  W obu sprawach CMWP SDP wspiera dziennikarzy od początku procesu.

Więcej:

https://cmwp.sdp.pl/telewizja-republika-wygrala-proces-ze-spadkobiercami-jana-kulczyka-cmwp-sdp-wspieralo-w-tej-sprawie-dziennikarzy/

 

 

9 listopada 2018

 

Instytut Badań Marki w procesie cywilnym oskarżył dziennikarzy: Tomasza Kwiatka i Wiktora Sobierajskiego o naruszenie dóbr osobistych. Rozprawa odbyła się 25.10.2018 r. w Sądzie Okręgowym w Opolu. CMWP SDP jest obserwatorem sprawy.

 

Dziennikarze opisali kontrowersyjne praktyki Instytutu Badań Marki. Na rozprawie powoda reprezentował adw. Sebastian Drzazga, oskarżonych reprezentował radca prawny Roman Jarosiński. Pełnomocnik powoda wniósł o zamieszczenie i utrzymanie przez 60 dni w gazecie NGO w centralnym miejscu przeprosin Instytutu Badań Marki za naruszenie dobrego imienia spółki w artykułach opublikowanych w NGO, nie tylko w Opolu, sugerujących że Instytut działa w sposób przestępczy i nieetyczny;  nakazanie pozwanym zaprzestanie dalszych naruszeń dobrego imienia; zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego na rzecz powoda. Oskarżeni dziennikarze uważają, że nie naruszyli prawa i działali w obronie pokrzywdzonych osób. Strona pozwana ostatecznie nie wyraziła zgody na mediacje i zawarcie ugody. Nadal wnosiła o przesłuchanie świadków, którzy przyjechali nawet z odległości 400 km. Stawiło się 4 świadków ze strony oskarżonych. W zeznaniach świadków powtarzał się opis tego samego mechanizmu działania Instytutu Badań Marki, potwierdzający opisy dziennikarskie.

 

Całość relacji:

https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-z-art-212-kk-odbyla-sie-w-sadzie-okregowym-w-opolu/

 

 

9 listopada 2018

 

Kolejna sprawa z art. 212 kk. CMWP SDP jest obserwatorem na rozprawach red. Daniela Możwiłło

 

Zastępca wójta Gminy Zębowice poczuł się dotknięty stwierdzeniem, iż przetarg na konkretną inwestycję o wartości kilkuset tysięcy był ustawiony oraz  tym, że red. Możwiłło napisał, że będzie sprawdzał hamulce w swoim samochodzie. Na kolejnej już rozprawie w tym procesie sąd przesłuchał oskarżyciela i świadka. Pełnomocnik powoda zawnioskował o przesłuchanie wójta gminy i wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 30 listopada br.

 

Całość relacji:

 

https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-z-art-212-kk-odbyla-sie-w-sadzie-okregowym-w-opolu/

 

 

15 listopada 2018

 

CMWP zwróciło się do Prokuratury w Gliwicach w związku ze śledztwem dot. reportażu „Polscy neonaziści” z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej ustaleń Prokuratury w sprawie udziału nadawcy audycji TVN w wydarzeniach będących przedmiotem śledztwa oraz informacji na temat roli dziennikarzy w tej sprawie.

W styczniu dziennikarze audycji „Superwizjer” telewizji TVN Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski ujawnili wyniki swego dziennikarskiego śledztwa. Ukrytą kamerą zarejestrowano m.in. zorganizowane w maju 2017 r., w lesie, „obchody” 128. urodzin Hitlera. Po publikacji materiału prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuratorowi regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa w tej sprawie, wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. 8 listopada b.r. portal wPolityce.pl napisał o kulisach śledztwa. Z zeznań organizatora „urodzin” Mateusza S., do których dotarł portal, ma wynikać, że cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była inscenizacją, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tys. zł.  Wg CMWP SDP sprawa ta jest bardzo istotna w kontekście realizacji zasady wolności słowa w demokratycznym państwie, także ze względu na społeczne skutki, jakie wywołała emisja audycji stacji TVN nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

 

Szerzej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-do-prokuratury-w-gliwicach-w-sprawie-sledztwa-dot-reportazu-o-urodzinach-hitlera/

 

 

17 listopada 2018

Komentarz CMWP SDP  w sprawie  śledztwa  dot. reportażu „Polscy neonaziści” telewizji TVN  w „Wiadomościach”  TVP

 

17 listopada gł„ Wiadomości” TVP  zaprezentowały  opinie CMWP SDP w sprawie  śledztwa  dot. reportażu „Polscy neonaziści” telewizji TVN.  Wypowiedzi dyr. J. Hajdasz w tej sprawie emitowano także 20 i 21 listopada br. w „Wiadomościach” i w TVP Info.

 

https://wiadomosci.tvp.pl/39671522/17112018-1930 – 17.11.18

http://wiadomosci.tvp.pl/39751446/21112018-1930 – 21.11.18

 

 

19 listopada 2018

CMWP SDP  w Polskim Radiu –  udział w „Debacie Jedynki” w programie I Polskiego Radia

 

Dyrektor Jolanta Hajdasz wzięła udział w programie red. Witolda Gadowskiego „Debata Jedynki”, w którym dyskutowano o granicach prowokacji dziennikarskiej i ocenie reportażu  telewizji TVN pt. „Polscy neonaziści” oraz ujawnionych przez media okolicznościach jego powstania i emisji. Jolanta Hajdasz ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wskazała na szereg kwestii, które należy zbadać w tej sprawie. Wg CMWP SDP  w tej sprawie ważne są także okoliczności pracy autorów reportażu i redakcji, o których dzisiaj nie wiemy nic. Jaki był scenariusz tego reportażu i kto go zatwierdził? Dlaczego tak trudny temat powierzono młodej i niedoświadczonej dziennikarce? – pytała Jolanta Hajdasz. Gościem programu był także medioznawca prof. Maciej Mrozowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który stwierdził, iż żyjemy w czasach, w jakich walka polityczna przenosi się na teren mediów. Ona zawsze może spowodować rozchwianie standardów, już nie tylko etycznych, ale również profesjonalnych. skomentował sprawę medioznawca prof. Maciej Mrozowski.

 

Całość: https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2216775,Gdzie-lezy-granica-prowokacji-dziennikarskiej

 

 

22 listopada 2018

 

Dekoncentracja mediów oraz sytuacja mediów regionalnych w Polsce były tematem dyskusji ministra Pawła Lewandowskiego, podsekretarza Stanu w MKiDN oraz Jolanty Hajdasz dyrektor CMWP i wiceprezes SDP. Moderatorem dyskusji był Piotr Legutko, członek Zarządu Głównego SDP i dyrektor TVP Historia.

 

Minister Lewandowski pytany w czasie spotkania o losy przepisów dekoncentracyjnych  dotyczących prasy w Polsce potwierdził, iż projekty, które przygotowało MKiDN, nie będą w najbliższym czasie procedowane. Minister podkreślił, że rozważane są warianty w oparciu o działania UOKiK-u. Jolanta Hajdasz przypomniała o dyskusji nt. trudnej sytuacji mediów regionalnych podczas Zjazdu Programowego SDP w 2015 r., i że od tamtej pory sytuacja niewiele się zmieniła. Trudno mówić jak to zmienić, bo tak naprawdę niewiele wiemy na temat rynku mediów regionalnych – mówiła Jolanta Hajdasz. – Dane na ten temat są bardzo rozproszone (…) Dlatego np. opracowując w ub. roku w Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP raport na t. własności mediów w Polsce musieliśmy wyłączyć z niego media regionalne, bo z uwagi na złożoność problemu i ogrom materiału do analizy nikt nie chciał się podjąć całościowego opracowania tego tematu – powiedziała dyrektor CMWP SDP.

Informacja o  spotkaniu:  https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-mediach-regionalnych/

 

23 listopada 2018

 

CMWP SDP w związku z szeroko zapowiadanym procesem Witolda Gadowskiego kontra RAS wystosowało do Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienie o przystąpieniu do tego procesu w charakterze amicus curie. Zaplanowana na 23 listopada b.r.pierwsza rozprawa w tej sprawie została odwołana przez „wgląd na bezpieczeństwo”. W związku z rozprawą w sądzie zebrała się bardzo liczna publiczność. Witold Gadowski został pozwany przez RAS za stwierdzenie m.in., że RAS działa wbrew polskiej racji stanu oraz za stwierdzenie m.in., że „rozumie skąd ta agresja na Polskę, bo m.in. w ZDF, Fakcie, RAS zasiadali wermachtowcy, SS-mani”.

 

Więcej:  https://cmwp.sdp.pl/sprawa-witold-gadowski-vs-axel-springer/

 

25 listopada 2018

 

CMWP na temat wezwania do prokuratury współautora reportażu „Polscy Neonaziści”

W reakcji na pytania dziennikarskie i informacje prasowe o tym, iż Piotr Wacowski, operator TVN i współautor reportażu „Superwizjera” TVN  pt. „Polscy neonaziści”, czyli tzw. „urodzin Hitlera”, otrzymał wezwanie do prokuratury, a w piśmie tym zawarto zarzut o propagowanie nazizmu, CMWP SDP poinformowało na swojej stronie internetowej, że na tym etapie śledztwa nie komentuje pracy organów śledczych, które wykonują swoje ustawowe obowiązki.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-nt-wezwania-do-prokuratury-wspolautora-reportazu-polscy-neonazisci/

 

 

Media o nas – wybrane artykuły:

 

https://wiadomosci.tvp.pl/39671522/17112018-1930 – 17.11.18

http://wiadomosci.tvp.pl/39751446/21112018-1930 – 21.11.18

https://dorzeczy.pl/84431/SDP-zwrocilo-sie-do-prokuratury-ws-reportazu-TVN-Polscy-neonazisci.html

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2217566,Centrum-Monitoringu-Wolnosci-Prasy-chce-od-prokuratury-informacji-o-roli-dziennikarzy-TVN-w-urodzinach-Hitlera

https://www.press.pl/tresc/55332,sdp-pyta-prokurature-o-sledztwo-dotyczace-reportazu-_superwizjera_

https://wyborcza24.pl/abw-w-tvn-rzad-chce-znacjonalizowac-media/

https://twitter.com/cmwp_sdp

https://wpolityce.pl/polityka/421954-dziennikarz-onetu-kpi-z-dzialan-sdp-ws-urodzin-hitlera

https://wpolityce.pl/media/421950-sdp-pyta-prokurature-o-reportaz-tvn-o-urodzinach-hitlera

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cmwp-sdp-pyta-prokurature-o-udzial-tvn-w-urodzinach-hitlera-pokazanych-w-superwizjerze

https://dorzeczy.pl/kraj/84431/SDP-zwrocilo-sie-do-prokuratury-ws-reportazu-TVN-Polscy-neonazisci.html

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/jaka-by%C5%82a-rola-dziennikarzy-tvn-na-urodzinach-hitlera-sdp-chce-precyzyjnych-informacji/ar-BBPUFEX?li=BBr5KbO

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2217566,Centrum-Monitoringu-Wolnosci-Prasy-chce-od-prokuratury-informacji-o-roli-dziennikarzy-TVN-w-urodzinach-Hitlera

https://twitter.com/cmwp_sdp

https://poland.shafaqna.com/PL/AL/883064

https://www.press.pl/tresc/55332,sdp-pyta-prokurature-o-sledztwo-dotyczace-reportazu-_superwizjera_

https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2216775,Gdzie-lezy-granica-prowokacji-dziennikarskiej