Koleżanki i Koledzy!

 

Podsumowując miniony miesiąc (kwiecień 2019) pragnę zwrócić uwagę na kolejny protest CMWP SDP przeciwko stronniczym ocenom stanu wolności mediów w Polsce zawartej w dorocznym raporcie organizacji „Reporterzy bez granic”. Po raz kolejny obniżono w nim miejsce Polski na podstawie tak wątłych przesłanek, że aż dziw bierze, iż robi to podmiot o międzynarodowym, uznanym autorytecie. Na portalu sdp.pl pojawiła się ważna analiza wskazująca jednoznacznie na manipulatorski charakter Raportu „Reporterów” w stosunku do Polski, zachęcam każdego do jej  przeczytania. Równie kontrowersyjne jest Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o …paskach w „Wiadomościach”.  Radykalnie negatywną ocenę Rada składająca się z naukowców z poważnymi tytułami naukowymi podjęła na podstawie analizy tylko 4%  tych pasków, dobranych wg takich kryteriów, by łatwo było uzasadnić krytykę. Sprawozdanie to złożono w Sejmie, kto i jak może więc z nim skutecznie polemizować, jak skutecznie przeciwstawić się jego tezom?

Zapraszam także do wzięcia udziału w imprezach „Maj na Foksal” w Domu Dziennikarza. Filmy, książki, dyskusje panelowe oraz  na zakończenie konferencja CMWP SDP  o skutecznych (i nieskutecznych) sposobach wspierania dziennikarzy w naszych czasach w procesach, konfliktach, atakach słownych i nie tylko, na nich i na ich pracę.  Już wkrótce podamy szczegóły, dziś tylko termin – 12 czerwca 2019 r.

 

Z pozdrowieniami

 

Jolanta Hajdasz

Dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W KWIETNIU 2019 R.

 

4 kwietnia 2019

W ambasadzie USA o wolności słowa i dostępie Polaków do informacji

Realizacja w praktyce zasady wolności słowa w Polsce, neutralność (lub jej brak) w programach informacyjnych największych telewizji oraz źródła informacji, a także problemy dziennikarzy wynikające z  obowiązywanie art. 212 w kk  to tematy rozmowy p. Triny D. Saha, szefowej wydziału ds. politycznych w ambasadzie USA w Warszawie i dr Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP SDP. Rozmowa odbyła się z inicjatywy i na zaproszenie p. Triny D. Saha.

https://cmwp.sdp.pl/o-wolnosci-slowa-i-dostepie-polakow-do-informacji-w-ambasadzie-usa/

 

 

5 kwietnia 2019

CMWP krytycznie o Sprawozdaniu Rady Języka Polskiego dotyczącego tzw. „pasków informacyjnych” Wiadomości w Telewizji Polskiej

 

Rada Języka Polskiego, działająca przy Polskiej Akademii Nauk, przeanalizowała paski informacyjne z lat 2016-2017 nazywając tę analizę „Sprawozdaniem o stanie ochrony języka polskiego”. Wg tego sprawozdania 75 proc. pasków informacyjnych „Wiadomości” TVP nie pełniło funkcji informacyjnej, tylko perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną. CMWP SDP zwróciło uwagę, iż Rada Języka Polskiego przeanalizowała jedynie treść i formę tzw. belek, czyli słownych zapowiedzi materiałów reporterskich, ukazujących się u dołu ekranu telewizyjnego w trakcie emisji programu informacyjnego (w sprawozdaniu RJP błędnie nazywa się je „paskami informacyjnymi”, podczas gdy pojęcie to w telewizji zarezerwowane jest dla podawanych u dołu ekranu przesuwających się bieżących informacji nie związanych wprost z nadawanym programem). Ocenie poddano jedynie 306 „pasków informacyjnych”, podczas gdy w analizowanym okresie, czyli w latach 2016-2017, wyemitowano ich 8 -9 tysięcy, co oznacza, że przeanalizowano mniej niż 4 % wszystkich wyemitowanych „pasków” w „Wiadomościach”.

CMWP SDP zaapelowało, aby Sprawozdanie RJP cytować w mediach z należytą ostrożnością.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/jednostronnosc-i-subiektywizm-rady-jezyka-polskiego-w-ocenie-paskow-w-wiadomosciach-tvp-apel-cmwp-sdp-o-ostroznosc-przy-cytowaniu-w-mediach-sprawozdania-rpj/

Dodatkowa analiza : http://sdp.pl/analizy/16480,indeks-wolnosci-prasy-jest-nie-do-obrony-lukasz-warzecha-ocenia-ranking-reporterow-bez-granic,1556194870

 

 

6 kwietnia 2019

Kolejna rozprawa w związku z zabójstwem Jarosława Ziętary

Krzysztof Kaźmierczak, był jedynym świadkiem zeznającym w czwartek, 4. kwietnia br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawie uprowadzenia, pozbawienia wolności i pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. O czyny te oskarżeni są Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala, którzy nie przyznają się do winy. CMWP SDP jest obserwatorem toczącego się procesu. Reprezentuje je na niej red. Aleksandra Tabaczyńska.

 

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/zeznania-red-krzysztofa-kazmierczaka-w-procesie-dot-zabojstwa-red-jaroslawa-zietary/

 

8 kwietnia 2019

CMWP SDP zaprotestowało przeciwko atakom na redaktora Adama Michnika

13 marca b.r. na kanale Studio Polaków w sieci społecznościowej youtube zostało zamieszczone nagranie wychodzącego z sądu redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Zarejestrowano na nim przechodzącego korytarzem sądowym red. Michnika, którego nagrywało dwóch mężczyzn, zadając mu tzw. niewygodne pytania w prowokacyjny, natarczywy sposób. Red. Adam Michnik zignorował te zaczepki, nagranie ujawnia jednak niewłaściwe zachowanie pytających i lekceważenie przez nich zasad wykonywania zawodu dziennikarza. CMWP SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko słownym atakom na redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” i zaapelowało do dziennikarzy i dziennikarzy obywatelskich o szanowanie zasad kultury osobistej i dziennikarskiej etyki zawodowej.

CMWP SDP przypomniało, że nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie, a naruszanie prywatności i sfery intymnej innych, także osób publicznych, uzasadnione mogą być w wyjątkowych wypadkach jedynie działaniami w zakresie dziennikarstwa śledczego, co w tym wypadku nie miało miejsca.

 

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-atakom-na-redaktora-adama-michnika/

 

8 kwietnia 2019

Kolejna rozprawa w sprawie dziennikarza oskarżonego z art. 212 kk

Dziennikarz z Lidzbarka Warmińskiego, red. Andrzej Pieślak, został oskarżony o zniesławienie poprzez zamieszczenie w październiku 2018 r.  na portalu www.naszlidzbark.pl, na forum dyskusyjnym, komentarzy określających Gazetę Olsztyńską jako „gadzinówkę niemieckiej propagandy”, a Gazetę Lidzbarską „szmatę lidzbarską” (oba tytuły prasowe wydawane są przez Grupę WM sp. z o.o., której głównym udziałowcem jest obywatel RFN F.X. Hirtreiter, właściciel F.X. Hirtreiter GMBH). Oskarżyciel wniósł o usunięcie z portalu tych słów, przeproszenie na portalu oraz w tytułach, do których się one odnosiły, a także wpłatę 2,5 tysiąca złotych na cel społeczny.

„Z uwagi na złożoność sprawy”  zapowiedziano ogłoszenie wyroku na oskarżonego z art. 212 par. 2 wydawcy i redaktora naczelnego portalu naszlidzbark.pl Andrzeja Pieślaka 16 kwietnia. CMWP SDP jest obserwatorem procesu. Reprezentuje je red. Adam Socha.

 

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/wyrok-oskarzonego-z-art-212-wydawcy-i-redaktora-andrzeja-pieslaka-poznamy-16-kwietnia-z-uwagi-na-zlozonosc-sprawy/

 

9 kwietnia 2019

Protest CMWP SDP przeciwko aresztowaniu dziennikarzy obywatelskich w Symferopolu

CMWP SDP wyraziło protest przeciwko aresztowaniu w marcu b.r. 23 dziennikarzy obywatelskich przez Sąd Rejonowy w Symferopolu i zaapelowało do społeczności międzynarodowej o wykorzystanie wszelkich dostępnych mechanizmów obrony dziennikarzy oraz o wsparcie protestów przeciwko ich prześladowaniu. Aresztowani to osoby przełamujące rosyjską blokadę informacyjną na Krymie. Oskarża się ich o członkostwo w zakazanej w Rosji Partii Odrodzenia Islamskiego (Hizb ut-Tahrir). Grożą im kary od 10 do 20 lat więzienia i od 500 tys. do miliona rubli grzywny. Ponad połowa aresztowanych to aktywiści „Krymskiej Solidarności”, organizacji powstałej w 2016 roku jako wsparcie dla rodzin represjonowanych Tatarów krymskich.

 

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-aresztowaniu-dziennikarzy-obywatelskich-w-symferopolu/

 

15 kwietnia 2019

Rozprawa w związku z zabójstwem Jarosława Ziętary – zeznania kolejnych świadków w sprawie uprowadzenia, pozbawienia wolności i pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza

W piątek, 12. kwietnia br. Sąd Okręgowy w Poznaniu kontynuował przesłuchania świadków w sprawie uprowadzenia, pozbawienia wolności i pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Tym razem przesłuchano dwóch świadków: Volodymyra K. i Pawła B. Na ławie oskarżonych zasiadają Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala, którzy nie przyznają się do winy. Obaj świadkowie to ludzie karani. Nie mieli wiedzy na temat udziału oskarżonych w sprawie porwania i zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary. Ponadto Paweł B. zaznaczył, że zeznania składał w okresie, kiedy notorycznie nadużywał alkoholu.

CMWP SDP jest obserwatorem tego procesu od lutego br. Reprezentuje je red. Aleksandra Tabczyńska.

Zeznania świadków i całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/zeznania-kolejnych-swiadkow-w-sprawie-uprowadzenia-pozbawienia-wolnosci-i-pomocnictwa-w-zabojstwie-poznanskiego-dziennikarza-jaroslawa-zietary/

17 kwietnia 2019

Kara grzywny i umorzenie postępowania karnego dla dziennikarza obywatelskiego z Lidzbarka Warmińskiego za nazwanie „Gazety Olsztyńskiej” gadzinówką. Dziennikarz zapowiedział apelację

Umorzenie na okres roku oraz kara grzywny to wyrok, jaki usłyszał dziennikarz obywatelski z Lidzbarka Warmińskiego Andrzeja Pieślak oskarżony o zniesławienie wydawcy “Gazety Olsztyńskiej”. Wyrok nie jest  prawomocny. Sąd zdjął z rozprawy klauzulę tajności. CMWP SDP było obserwatorem procesu, reprezentował je na rozprawie red. Adam Socha.

„Postępowanie karne wobec oskarżonego Andrzeja Pieślaka sąd warunkowo umarza na okres próby jednego roku i orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne płatne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 500 złotych. Sąd uznał, że postawa oskarżonego, jego właściwości osobiste i dotychczasowy sposób życia przemawiają za uznaniem, iż pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego” – odczytała sentencję wyroku sędzia.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kara-grzywny-i-umorzenie-postepowania-karnego-dla-dziennikarza-obywatelskiego-z-lidzbarka-warminskiego-za-nazwanie-gazety-olsztynskiej-gadzinowka-dziennikarz-zapowiada-apelacje/

23 kwietnia 2019

CMWP SDP przeciwko obniżeniu miejsca Polski w rankingu Reporterów bez Granic 2019

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko krzywdzącej dla Polski ocenie stanu wolności mediów w 2019 r. zawartej w raporcie organizacji „Reporterzy bez Granic”. Raport został opublikowany 16 kwietnia b.r. Według niego poziom wolności mediów w naszym kraju jest obecnie najniższy od dekady, a Polska została sklasyfikowana na 59 miejscu (na 180 ocenianych państw) i od czterech lat systematycznie jest w tym rankingu umieszczana coraz niżej.

Organizacja Reporterzy bez Granic opiera się na analizie ankiet wysyłanych do wybranych przez RWB przedstawicieli mediów w 180 krajach wymienionych w rankingu. Nie ma wśród nich przedstawicieli najliczniejszej i najstarszej organizacji dziennikarzy w Polsce – Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ani przedstawiciela Centrum Monitoringu Wolności Prasy, organu SDP, którego zadaniem jest m.in. publiczne zajmowanie stanowiska i udzielanie pomocy dziennikarzom  w przypadkach zagrożenia wolności słowa.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-przeciwko-obniz%cc%87eniu-miejsca-polski-w-rankingu-reporterow-bez-granic-2019/

26 kwietnia 2019

Protest CMWP SDP przeciwko decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie skazującego „Gazetę Polską” za publikację dot. męża szefowej Fundacji Otwarty Dialog

W ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ poza wyjątkowo dotkliwą dla każdej redakcji sumą odszkodowania, jaką ma zapłacić Redakcja „Gazety Polskiej” orzeczenie to zawiera element dodatkowy tzn. ma na celu zniechęcanie dziennikarzy do przedstawiania w postaci publikacji istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim jest zawsze transparentność finansowania działalności publicznej oraz zaangażowanych w nią osób, a na ten temat był artykuł w „Gazecie” oraz zapowiadająca go okładka, co w tym przypadku dotyczyło p. Bartosza Kramka i jego związków z kontrowersyjną Fundacją Otwarty Dialog.

Całkowicie niezrozumiały jest przy tym fakt wydania wyroku w tak istotnej dla realizacji zasady wolności słowa sprawie w dniu, w którym odbyła się pierwsza w niej rozprawa – 24 kwietnia b.r. Sąd nie rozpatrzył na niej żadnego materiału dowodowego i nie dopuścił do przesłuchania świadków, mimo iż dziennikarze w oczywisty i nie budzący wątpliwości sposób działali w interesie publicznym.

 

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-decyzji-sadu-okregowego-w-warszawie-skazujacego-gazete-polska-za-publikacje-dot-meza-szefowej-fundacji-otwarty-dialo/

 

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowanie informacji CMWP

 

https://wpolityce.pl/media/443975-mocne-stanowisko-sdp-ws-rankingu-reporterow-bez-granic

https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/sad-skazal-gazete-polska-za-bartosza-kramka-w-mundurze-wermachtu-cmwp-sdp-protestuje

https://www.press.pl/tresc/57146,sad-skazal-_gazete-polska_-za-kramka-w-mundurze-wehrmachtu_-protest-cmwp-sdp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

https://reporterzy.info/przeglad/media

https://nowosci.com.pl/komentarz-wolnosc-prasy-nic-nie-dziwi-mydlo-mediow/ar/c1-14081663

https://www.press.pl/tresc/57084,_krzywdzacy-dla-polski__-cmwp-sdp-protestuje-po-rankingu-reporterow-bez-granic

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cmwp-sdp-o-raporcie-reporterow-bez-granic-o-wolnosci-mediow-w-polsce-jest-ideologiczny-a-nie-merytoryczny

https://niezalezna.pl/269240-stowarzyszenie-dziennikarzy-polskich-oburzone-wyrokiem-przeciwko-gazecie-polskiej

https://telewizjarepublika.pl/haniebny-wyrok-skazujacy-gp-za-publikacje-dot-meza-szefowej-fundacji-otwarty-dialog-nie-pozostanie-bez-echa-jest-reakcja-cmwp-sdp,79269.html

https://twitter.com/TomaszSakiewicz/status/1121746255867195392

http://sdp.pl/informacje/16485,protest-cmwp-sdp-przeciwko-decyzji-sadu-okregowego-w-warszawie-skazujacego-gazete-polska-za-publikacje-dot-meza-szefowej-fundacji-otwarty-dialog,1556280289

http://sdp.pl/informacje/16465,cmwp-sdp-przeciwko-obnizeniu-miejsca-polski-w-rankingu-reporterow-bez-granic-2019,1556055060

http://sdp.pl/informacje/16421,protest-cmwp-sdp-przeciwko-aresztowaniu-dziennikarzy-obywatelskich-w-symferopolu,1554822213

http://sdp.pl/informacje/16417,protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-atakom-na-redaktora-adama-michnika,1554707055

http://sdp.pl/informacje/16410,jednostronnosc-i-subiektywizm-rady-jezyka-polskiego-w-ocenie-paskow-w-wiadomosciach-tvp-apel-cmwp-sdp-o-ostroznosc-przy-cytowaniu-w-mediach-sprawozdania-rjp,1554470596

https://poland.shafaqna.com/PL/AL/1020081j

https://wpolityce.pl/media/441355-rjp-ocenila-paski-w-tvp-cmwp-sdp-reaguje

https://theworldnews.net/pl-news/czabanski-bedziemy-bronic-mediow-publicznych

http://sdrp.katowice.pl/2019/04/08/cmwp-sdp-potepia-atak-na-adama-michnika/

https://www.press.pl/tresc/56943,centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-potepia-atak-na-adama-michnika