Koleżanki i Koledzy !  

Problemy red. Ewy Stankiewicz z premierą jej filmu dokumentalnego o katastrofie smoleńskiej w TVP i zawieszenie programu red. Jana Pospieszalskiego i red. Pawła Nowackiego dostarczyły argumentów przeciwnikom tzw. „dobrej zmiany” w telewizji publicznej.  Premierę filmu „Stan zagrożenia” przekładano w TVP aż 5 razy, dopiero szósta data okazała się tą właściwą. Jak to w przysłowiu, lepiej późno niż wcale. Na taki finał czeka jeszcze redakcja „Warto rozmawiać”. Im dłużej trwa ta sytuacja, tym bardziej jest żenująca i przykra. Jestem pewna, że program telewizyjny poruszający kilka powszechnie dyskutowanych tematów dotyczących medycznych i leczniczych aspektów naszej obecnej sytuacji jest najzwyczajniej w świecie potrzebny wszystkim stronom tego sporu, a próba eliminowania z przestrzeni publicznej takiej dyskusji jest przeciw skuteczna – zakaz bardziej nagłaśnia temat niż zrobiłby to sam program.

I jeszcze jeden mocny temat z kwietnia – zadziwiająca decyzja nikomu nieznanego sądu „ochrony konkurencji i konsumentów” przeciwko zakupowi gazet i portali Polska Press przez PKN Orlen. Niezrozumiała i nieuzasadniona jest przede wszystkim ingerencja sądu w działania niezależnych podmiotów gospodarczych, jakimi są uczestnicy tej transakcji, firma polska i niemiecka. Niemiecki właściciel prawie wszystkich naszych gazet regionalnych i związanych z nimi portali internetowych chciał je po prostu sprzedać, a nie słychać nigdzie, by jakakolwiek inna firma poza Orlenem chciała je kupić.  Wg sądu widocznie lepiej by było, by te gazety upadły, by z rynku zniknęły tytuły znane od wielu lat niż by wykupiła je polska spółka z większościowym udziałem skarbu państwa.  Kondycja tych mediów jest dzisiaj już bardzo słaba, więc nowy właściciel jakim jest Orlen to dla tych tytułów szansa na poprawę sytuacji. Trudno zrozumieć, dlaczego sąd nie chce dać tej szansy tym gazetom. Dlatego Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  objęło tę sprawę  monitoringiem  bo decyzja sądu konsumenckiego narusza polski ład medialny. Oparty jest on przecież na zasadzie wolnej prasy, co oznacza, że rynek prasy drukowanej w Polsce, tak jak i w innych państwach europejskich rozwija się w absolutnie swobodny sposób, bez ingerencji instytucji państwowych. Przez lata tą zasadą wolnego i nieskrepowanego rynku mediów drukowanych tłumaczono brak jakiejkolwiek reakcji publicznych podmiotów na przejmowanie polskiego rynku prasy przez podmioty zagraniczne, więc może akurat tym razem niech ta „niewidzialna ręka rynku” działa tak jak przedtem, czyli bez sądowego hamulca.

dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

 

Wybrane sprawy z działalności CMWP SDP w kwietniu 2021

 

8 kwietnia 2021

Ordo Iuris wspiera dziennikarkę bronioną przez CMWP SDP

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zapowiedział walkę ze zmanipulowanymi informacjami, jakie pojawiły się na profilu w mediach społecznościowych Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. CMWP SDP wspiera w procesie red. Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską, dziennikarkę pomówioną przez tę organizację. W związku z tym, że działania prawne, które mogą być w tej sprawie podejmowane, napotykają wiele trudności, Instytut Ordo Iuris zdecydował się na przeciwdziałanie tej przemocy internetowej – podkreślił Mecenas Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Przedstawiciele Ordo Iuris poinformowali o złożeniu pozwu o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez OMZRiK. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do „ranienia i zabijania przeciwnika”. Podczas konferencji przypomniano jednak, że zapadł już wyrok w sprawie przeciwko Ośrodkowi, który dopuścił się pomówienia dziennikarki portalu „Dzień Dobry Białystok”, Agnieszki Siewiereniuk-Maciorowskiej. Sąd stwierdził w nim, że facebookowy profil OMZRiK jest prowadzony przez tę organizację. Dziennikarka ta była też pozywana za artykuły, które pisała na temat fundacji.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/przeciwko-manipulacjom-organizacji-osrodek-monitorowania-zachowan-ksenofobicznych-i-rasistowskich-w-mediach-spolecznosciowych/

10 kwietnia 2021

Protest CMWP SDP przeciwko kolejnemu przesunięciu premiery filmu dokumentalnego Stan zagrożenia Ewy Stankiewicz w TVP

W specjalnym stanowisku CMWP SDP zaprotestowało przeciwko kolejnemu odwołaniu premiery telewizyjnej filmu dokumentalnego red. Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia poświęconego katastrofie smoleńskiej. Centrum zaapelowało jednocześnie o jego emisję po tym, jak okazało się, że film który miał być wyemitowany w TVP1 10 kwietnia wieczorem, w 11 rocznicę katastrofy smoleńskiej, po raz piąty spada z ramówki i nie będzie pokazany. Reżyserka filmu, red. Ewa Stankiewicz, nie została poinformowana o zmianie daty premiery filmu, dowiedziała się o tym z komunikatu w mediach. TVP zapowiedziała jednocześnie emisję filmu Stan zagrożenia na 18 kwietnia br.; była to już szósta data emisji tego filmu. 18 kwietnia film został wyemitowany. TVP w komunikacie tłumaczyła, że „jako nadawca publiczny, w sprawie tak ważnej, jak wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej, czuje się zobowiązana w pierwszej kolejności publikować materiały autoryzowane przez instytucje państwowe, w drugiej zaś – o charakterze dziennikarskim i publicystycznym”.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-kolejnemu-przesunieciu-premiery-filmu-dokumentalnego-stan-zagrozenia-ewy-stankiewicz-z-anteny-tvp-1/

10 kwietnia 2021

Kancelaria Premiera Rady Ministrów odpowiada na apel SDP, Ordo Iuris i CMWP SDP

Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych – czytamy w odpowiedzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i Instytutu Ordo Iuris dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycję z apelem do premiera RP Mateusza Morawickiego o jak najszybsze przyjęcie przepisów gwarantujących wolność słowa w internecie złożyli pod koniec stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kancelaria-premiera-rady-ministrow-odpowiada-na-apel-sdp-ordo-iuris-i-cmwp-sdp/

 12 kwietnia 2021

CMWP SDP obejmuje monitoringiem proces karny przeciwko zarządowi fundacji Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam

CMWP SDP objęło monitoringiem sprawę z subsydiarnego aktu oskarżenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przeciw Zarządowi toruńskiej Fundacji Lux Veritatis, czyli precedensową sprawę karną przeciwko o. Tadeuszowi Rydzykowi, o. Janowi Królowi i Lidii Kochanowicz-Mańk pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa i prasy. Fundacja jest nadawcą TV Trwam, ale akty oskarżenia są kierowane personalnie wobec ww. osób. Organizacja Watchdog Polska domaga się informacji publicznej o 9-letnim okresie działalności Fundacji Lux Veritatis, tj. od 2008 roku do 2016 r., w szczególności tego, jakie środki publiczne otrzymała fundacja dla realizacji swoich celów statutowych oraz szczegółowej informacji o wydatkowaniu tych środków, z podaniem danych dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i umów z przedsiębiorstwami i umów cywilno-prawnych. Fundacja Lux Veritatis twierdzi, iż po otrzymaniu wniosku o ww. informacje z dnia 3 listopada 2016 wykonała swój obowiązek i przekazała informacje organizacji Watchdog Polska, co potwierdził wojewódzki sąd administracyjny oraz prokuratura, która później trzykrotnie umarzała w tym zakresie postępowanie. Mimo to Watchdog Polska złożyła oskarżenie przeciwko członkom zarządu fundacji Lux Veritatis, że nie dopełnili swoich obowiązków i nie udzielili informacji tej organizacji.

 Więcej : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-proces-karny-przeciwko-zarzadowi-fundacji-lux-veritatis-nadawcy-tv-trwam/

13 kwietnia 2021

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę przejęcia spółki Polska Press przez PKN Orlen

8 kwietnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał postanowienie w związku ze złożonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK, wydającej zgodę na przejęcie przez PKN Orlen spółek należących do Polska Press, do czasu zbadania przez sąd odwołania Rzecznika Prawa Obywatelskich. Sąd uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonaniem zaskarżonej przez RPO decyzji. W ocenie CMWP SDP decyzja SOKiK jest szkodliwa dla ładu medialnego w Polsce, gdyż spowoduje, iż wejście w życie decyzji UOKiK zostaje odłożone na czas nieoznaczony, a nawet stoi pod znakiem zapytania, bo ta decyzja oznacza, że sąd po prostu próbuje wstrzymać zakup gazet regionalnych i regionalnych portali przez polską firmę od niemieckiego właściciela. Stąd niepokój i zdziwienie CMWP SDP. CMWP SDP przypomina, iż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wielokrotnie wskazywało niebezpieczeństwa związane z nadmierną obecnością kapitału zagranicznego na polskim rynku medialnym, w tym praktycznie monopolistyczną wydawnictwa Verlagsgruppe Passau. W ocenie SDP zakup firmy Polska Press przez PKN Orlen jest szansą na poprawę tej sytuacji.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-sprawe-przejecia-spolki-polska-press-przez-pkn-orlen/

16 kwietnia 2021

Gmina Rędziny kontra dziennikarz. Kolejna sprawa z 212 kk objęta monitoringiem CMWP SDP. Relacja z rozprawy

13 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w XVI Wydziale Karnym w Częstochowie odbyła się druga rozprawa przeciwko redaktorowi Pawłowi Gąsiorskiemu z oskarżenia Gminy Rędziny (sygn. akt XVI K 1266/20). Rozprawę prowadził SSR Marek Garlik. Red. Paweł Gąsiorski został oskarżony z art. 212 kk za opublikowanie dwóch artykułów na swoim portalu gminaredziny.pl na temat wydatków i dochodów dotyczących odbioru, gospodarowania śmieciami i ich transportu. Według aktu oskarżenia gmina została zniesławiona m.in. sformułowaniem „gmina nieźle zarabia na Waszych odpadach”. Według wójta Rędzin są to nieprawdziwe informacje, a twierdzenie, że m.in. „mieszkańcy za dużo płacą za śmieci”, spowodowało utratę zaufania do gminy Rędziny przez mieszkańców. Gmina nie zwróciła się do portalu o sprostowanie treści artykułu ani w części, ani w całości. Rozprawa toczy się w trybie niejawnym. CMWP SDP wystąpi do sądu o przywrócenie jawności tej sprawy ze względu na precedensowy jej charakter, bo według oskarżenia dziennikarz naruszył dobra osobiste całej gminy, a do tej pory ta kategoria odnosiła się jedynie do konkretnych osób. CMWP SDP w tej sprawie stoi z pełnym przekonaniem po stronie dziennikarza, broniąc jego prawa do niezależnej oceny faktów dotyczących także gminy Rędziny.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/gmina-redziny-kontra-dziennikarz-kolejna-sprawa-z-212-kk-objeta-monitoringiem-cmwp-sdp/

16 kwietnia 2021

Mowy końcowe w sprawie z powództwa przeciwko red. Joannie Strzemiecznej – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz Agacie Mielczarek, dziennikarce TVP3 Gdańsk. Sprawa objęta monitoringiem CMWP SDP.

16 kwietnia 2021 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku kolejna już i wszystko wskazuje na to, że przedostatnia rozprawa przeciwko red. Joannie Strzemiecznej – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz Agacie Mielczarek, dziennikarce TVP3 Gdańsk. Dziennikarki zostały pozwane przez Henryka Jezierskiego, właściciela wydawnictw motoryzacyjnych, a przedmiotem sporu jest wyemitowany 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk materiał informacyjny dotyczący wyboru członków do Rady Programowej w tejże stacji oraz w Radiu Gdańsk. Powód, czyli Henryk Jezierski, który miał wejść w skład Rady Programowej TVP3 Gdańsk, zarzuca pozwanym bezpodstawne przypisanie mu współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa z czasów PRL. Od 2018 r. obie rozprawy toczyły się osobno – były to dwa różne powództwa, jesienią 2020 r. połączono je w jedną sprawę.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/mowy-koncowe-w-sprawie-z-powodztwa-przeciwko-red-joannie-strzemiecznej-rozen-dyrektor-tvp3-gdansk-oraz-agacie-mielczarek-dziennikarce-tvp3-gdansk/

17 kwietnia 2021

Kulisy blokady kanału Adoracji EWTN Polska na YouTube. Program w telewizji internetowej EWTN z udziałem CMWP

Program narusza standardy społeczności YouTube. Taki komunikat przeczytali widzowie kanału Adoracji telewizji internetowej EWTN na YouTube w sobotę przed Świętem Miłosierdzia Bożego (10 kwietnia br.). Jak wielu użytkowników mediów społecznościowych, katolicka telewizja EWTN Polska była skazana na wyjaśnianie sprawy w „rozmowach z botami”. Nie pomagało wysyłanie dokumentów poświadczających prawa do kolejnych utworów. Zablokowano także kanał Adoracji 24h. Jak wyglądają kulisy blokady kanału Adoracji EWTN Polska? Czy to adoracja faktycznie narusza „standardy YouTube”, czy odwrotnie: to YouTube narusza standardy polskiego prawa? Co sprawiło, że transmisję udało się odblokować w ciągu doby? I czy ta sytuacja może stać się kazusem, ułatwiającym działanie kolejnym polskim organizacjom? – na te pytania odpowiadali goście red. Doroty Niedźwieckiej z EWTN : Piotr Pietrus – prezes i dyrektor zarządzający EWTN Polska, dr Jolanta Hajdasz – dziennikarka, reżyser, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Jacek Karnowski – dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”, były kierownik redakcji „Panoramy” w TVP2 i redaktor naczelny „Wiadomości” w TVP1.

Więcej:  https://cmwp.sdp.pl/kulisy-blokady-kanalu-adoracji-ewtn-polska-na-youtube-program-z-udzialem-cmwp/

21 kwietnia 2021

Kolejny dziennikarz z Gdańska pozwany z art. 212 kk przez Henryka Jezierskiego

Kolejny dziennikarz z Gdańska został pozwany z art. 212 kk przez Henryka Jezierskiego w związku z podejrzeniami dotyczącymi jego domniemanej współpracy ze służbą bezpieczeństwa PRL. Rozprawa pojednawcza zakończyła się fiaskiem, pierwsza rozprawa sądowa zaplanowana została na wrzesień br. Tym razem Henryk Jezierski wniósł akt oskarżenia z art. 212 kk przeciwko red. Krzysztofowi Załuskiemu. Henryk Jezierski to właściciel i redaktor naczelny wydawnictw motoryzacyjnych. Przyczyną oskarżenia jest opublikowany 7 stycznia 2018 r. na portalu internetowym www.sdp.pl artykuł autorstwa Załuskiego pt. Układ trójmiejski kontra repolonizacja. CMWP SDP objęło tę sprawę monitoringiem.

Z aktu oskarżenia wiadomo, że Henryk Jezierski domaga się od oskarżonego red. Krzysztofa Załuskiego publikacji wyroku sądu nie później niż 14 dni od jego uprawomocnienia się, w formie ogłoszeń na stronach głównych portalu SDP oraz wydawanego przez siebie portalu, oraz utrzymania ogłoszeń na tychże stronach przez co najmniej miesiąc, po czym przeniesieniem ich na kolejne 24 miesiące do działu Publicystyka lub pokrewnego tych dwóch portali. Ponadto Henryk Jezierski domaga się od Krzysztofa Załuskiego wypłacenia na rzecz oskarżyciela 20 tys. zł, a także zwrotu kosztów procesowych.

W spornym artykule autorstwa Załuskiego ukazały się dwa sformułowania dotyczące Henryka Jezierskiego, które według oskarżyciela są nieprawdziwe, gdyż mają związek z podejrzeniem oskarżyciela o współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Podejrzenie o agenturalną przeszłość Jezierskiego Załuski oparł na publikacji Daniela Wicentego Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym (wydanej przez IPN w Gdańsku w 2015 r.). Jezierski twierdzi, że w czerwcu 2017 r. otrzymał z IPN całą zawartość swojej teczki, w której nie ma dokumentu potwierdzającego fakt współpracy z SB. Natomiast jest tam dokument potwierdzający odmowę współpracy.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/kolejny-dziennikarz-z-gdanska-pozwany-z-art-212-kk-przez-henryka-jezierskiego/

21 kwietnia 2021

Protest CMWP SDP w sprawie programu „Warto rozmawiać”

CMWP SDP apeluje do kierownictwa TVP SA o emisję programu „Warto rozmawiać” z 19 kwietnia br. autorstwa redaktorów Jana Pospieszalskiego i Pawła Nowackiego i przywrócenie dotychczasowego stałego miejsca tego programu w ramówkach Telewizji Polskiej.

19 kwietnia br. o godz. 20.35 miał być wyemitowany na żywo w TVP3 kolejny odcinek programu „Warto rozmawiać”. Jak poinformował w mediach społecznościowych prowadzący program red. Jan Pospieszalski, przed wejściem do studia poinformowano autorów, że program jest nagrywany i zostanie wyemitowany później. Jego tematem były konsekwencje nauczania zdalnego dla dzieci, nauczycieli, rodzin. Wziął w nim udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według informacji CMWP SDP program „Warto rozmawiać” został nagrany i nie podano terminu jego emisji. Jak informują media, TVP oświadczyła, że prowadzi rozmowy z producentem w sprawie utrzymania cyklu w ramówce. Do czasu wysłania tego numeru „Kuriera WNET” do drukarni nie było decyzji TVP o przywróceniu programu „Warto rozmawiać” na antenę. 19 kwietnia br. Komisja Etyki Telewizji Polskiej stwierdziła, że wyemitowany 12.04.21 r. odcinek „Warto rozmawiać” o walce rządu z pandemią naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w TVP. Skargę na program złożyła Joanna Lichocka, posłanka PiS, członek Rady Mediów Narodowych. Redakcja programu „Warto rozmawiać” oświadczyła w mediach społecznościowych, że nie przyjmuje do wiadomości orzeczenia Komisji Etyki TVP z 19.04.2021, ponieważ w ich ocenie orzeczenie to wydane zostało z pominięciem procedur, które zakładają wysłuchanie wszystkich stron prowadzonego postępowania. Prowadzący i producent programu nigdy nie zostali wezwani przed Komisję, by złożyć wyjaśnienia w sprawie programu z 12.04.2021.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-sprawie-programu-warto-rozmawiac/

 29 kwietnia 2021

CMWP SDP na konferencji prasowej kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich

29 kwietnia b.r  Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP   uczestniczyła w konferencji prasowej posła Bartłomieja Wróblewskiego, kandydata do objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich ,  gdyż poseł zadeklarował, iż  wolność słowa i związane z nią działania będą przedmiotem jego szczególnej troski, gdyby udało mu się uzyskać akceptację Senatu, po tym jak  15 kwietnia b.r. został wybrany na funkcję  Rzecznika Praw Obywatelskich przez Sejm RP.

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-na-konferencji-prasowej-kandydata-na-rzecznika-praw-obywatelskich/

 

MEDIA O NAS 

 wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w kwietniu 2021 r.

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8153091,wroblewski-sejm-wolnosc-slowa-debata-publiczna.html

https://poznan.tvp.pl/53556007/wroblewski-zadne-srodki-prawne-nie-moga-kneblowac-wolnosci-slowa-i-debaty-publicznej

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-usuwanie-dziennikarzy-z-przestrzeni-publicznej-za-to-ze-poruszaja-tematy-w-sposob-ktory-sie-komus-nie-podoba-jest-dzialaniem-szkodliwym-dla-wszystkich-stron/

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/lux-veritatis-fudacja-o-tadeusz-rydzyk-oskarzony-proces

https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/warto-rozmawiac-jan-pospieszalski-odcinek-epidemia-odwolany-dlaczego

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-politycy-z-rzadzacej-w-2010-r-koalicji-po-psl-licza-ze-temat-katastrofy-smolenskiej-wreszcie-przycichnie/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-ataku-watchdog-polska-na-fundacje-lux-veritatis-domagaja-sie-czegos-co-zostalo-im-udzielone/

https://wpolityce.pl/media/548003-cmwp-sdp-apeluje-do-tvp-chodzi-o-warto-rozmawiac

https://pch24.pl/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-apeluje-o-przywrocenie-programu-warto-rozmawiac/

https://fr-fr.facebook.com/pg/Warto-Rozmawia%C4%87-284786781556387/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/Warto-Rozmawia%C4%87-284786781556387/

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1384881196900003840

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-press-kupno-orlen-zgoda-uokik-wstrzymana-opinia-cmwp

https://www.youtube.com/watch?v=Qm5Nk5HFwb4

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-press-dzienniki-zmiany-redaktor-naczelny-dorota-kania-zarzad

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wroblewski-zadne-srodki-prawne-nie-moga-kneblowac-wolnosci-slowa-i-debaty-publicznej,138990.html

https://niezalezna.pl/392933-koniec-z-batem-na-niezaleznych-dziennikarzy-wroblewski-chce-ograniczyc-artykul-o-znieslawieniu

https://www.fronda.pl/a/wroblewski-za-zwiekszeniem-niezaleznosci-niezaleznych-dziennikarzy,160814.html

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/cmwp-sdp-zajmie-si%C4%99-spraw%C4%85-polska-press-komunikat-hajdasz/ar-BB1fBGAe?li=BBr5MK7

https://tylkotorun.pl/proces-przeciwko-fundacji-lux-veritatis-w-dalszym-ciagu-nie-ruszyl-sprawa-bedzie-monitorowana-przez-cmwp/

https://www.wirtualnemedia.pl/komentarze/lux-veritatis-fudacja-o-tadeusz-rydzyk-oskarzony-proces/page:2

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/lux-veritatis-fudacja-o-tadeusz-rydzyk-oskarzony-proces

https://wpolityce.pl/media/546756-atak-na-lux-veritatis-hajdasz-to-wpisuje-sie-nagonke

https://www.facebook.com/RadioMaryja/posts/4081689755187828

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/katastrofa-smolenska-film-dokument-ewa-stankiewicz-stan-zagrozenia-online-gdzie-obejrzec

https://wnet.fm/broadcast/andrzej-grzyb-jakub-maciejewski-prof-wlodzimierz-bernacki-wojciech-wybranowski-popoludnie-wnet-13-04-2021-r/

https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/polska-press-kupno-orlen-zgoda-uokik-wstrzymana-przez-sad-prawincy-komentuja

https://wpolityce.pl/polityka/546871-polityczna-ingerencja-w-rynek-jest-bardzo-niebezpieczna

https://wpolityce.pl/media/546912-cmwp-sdp-zajmie-sie-sprawa-polska-press-komunikat-hajdasz

https://wpolityce.pl/media/546756-atak-na-lux-veritatis-hajdasz-to-wpisuje-sie-nagonke

http://wpolsce.pl/magazyn/13956-kto-nakreca-przemysl-pogardy

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-proces-wytoczony-przez-organizacje-watchdog-jest-wyjatkowo-bulwersujacy-i-wpisuje-sie-w-szereg-nagonek-jakie-byly-kierowane-przez-30-lat-przeciwko-srodowisku-radia-maryja/

https://m.facebook.com/wojtek.pokora.7/posts/1323332868048186?comment_id=1344768222571317&reply_comment_id=1344785715902901&src=email_notif

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-badanie-katastrofy-smolenskiej-ciagle-trwa-regularnie-pojawiaja-sie-nowe-fakty-informacje-ktore-do-tej-pory-byly-ukryte-w-archiwach-albo-publikowane-sa-kolejne-nowe-eks/