Koleżanki i Koledzy!

Z opóźnieniem spowodowanym natłokiem spraw i pracy  w CMWP SDP  przekazuję – dla porządku – krótkie podsumowanie naszej działalności w maju 2019 r.  Zwracam uwagę na najważniejszą sprawę, w którą zaangażowane było CMWP SDP  czyli protest przeciwko zaostrzeniu art. 212 kk  (za zniesławienie grozi dziennikarzowi do roku pozbawienia wolności), co groziło nam wszystkim w związku z nowelizacją kodeksu karnego. Na szczęście udało się zastopować to działanie i  przy procedowaniu tych zmian w Senacie poprawki do 212 kk zostały usunięte. Protestowaliśmy także jako jedni z pierwszych przeciwko znieważaniu katolików i osób duchownych  (stanowiska z 4.05.19 i  13.05.19), a jak teraz widać to wyraźnie, były to wówczas zaledwie zapowiedzi kolejnych, bardziej agresywnych prowokacji wymierzonych w katolików w naszym kraju, co w czerwcu widzimy już naprawdę wyraźnie.  Udało nam się także skutecznie pomóc kilku kolejnym dziennikarzom, choć przyznać trzeba , iż nie zawsze są to sprawy jednoznacznie zakończone, apelacje stron przeciwnych są na porządku dziennym,  z reguły trwają aż do ostatecznego wyczerpania całej procedury.  Ale razem z dziennikarzami nauczyliśmy się być cierpliwymi, ciągle wierząc w sprawiedliwość, nawet w sądzie, który zajmuje się w drugiej instancji jednym felietonem na temat jednego radnego (w Sanoku), tekstami „opublikowanymi” w mailach (Sosnowiec), czy lokalnych portalach (Opole, Nadarzyn, Rzeszów, Przemyśl, Zębowice , Kraków….) .  Za miesiąc podsumowanie moich dwóch lat pełnienia funkcji dyrektora CMWP SDP, proszę jak zwykle o uwagi i opinie na temat naszej pracy. Zapewniam, czytamy je zawsze z  wielką uwagą.

Z pozdrowieniami
Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W MAJU 2019 R.

 

4 maja 2019

Protest CMWP SDP przeciwko znieważeniu dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam

CMWP zaprotestowało przeciwko manifestacji środowisk feministycznych pod nazwą: „Na drugi koniec Tęczy z Ojcem Tadeuszem. Chryja 2”, która odbyła się 3 maja br. przed siedzibą Radia Maryja w Toruniu. Podczas manifestacji znieważano kapłanów, a w szczególności dyrektora i redaktora naczelnego Radia Maryja oraz TV Trwam. Podczas pikiety w wulgarny sposób odstawiano scenki obyczajowe m.in. taniec i pocałunek osób w maskach o. Rydzyka i posłanki PiS Anny Sobeckiej, drwiono z ważnych dla katolików symboli, słów i wartości. Takie działania niszczą i w niepodważalny sposób naruszają zasadę wolności słowa, ponieważ jej elementem jest zawsze szacunek i tolerancja dla innych oraz poszanowanie ludzkiej godności.

CMWP zaapelowało do władz i organizacji publicznych, by podjęły działania zapobiegające w przyszłości tego typu prowokacyjnym atakom politycznym na środki masowego komunikowania i osoby w nich pracujące.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-zniewazeniu-redaktora-naczelnego-radia-maryja-i-telewizji-trwam/

  

8 maja 2019

Uwolniono birmańskich dziennikarzy, o których upominało się CMWP

Dwaj reporterzy agencji Reutera, 33-letni Wa Lone i 29-letni Kyaw Soe Oo, których skazano we wrześniu na 7 lat więzienia za rozpowszechnianie tajemnic państwowych, opuścili we wtorek zakład karny.  Dziennikarzy objęły amnestie.

CMWP SDP w ich obronie dwukrotnie wystosowało protesty – w lutym i w lipcu 2018 r.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/dziennikarze-reutera-wyszli-z-wiezienia-w-birmie-w-ich-obronie-protestowalo-cmwp-sdp/

 

10 maja 2019

Protest CMWP SDP przeciwko ujawnieniu informacji o adopcji dzieci przez premiera Mateusza Morawieckiego

Naruszenie prywatności rodziny p. Morawieckich było przedmiotem protestu CMWP SDP.  Szczególnie bulwersujące i oburzające było naruszenie prawa do ochrony prywatności nieletnich dzieci oraz innych członków rodziny premiera. CMWP SDP przypomniało, iż wolność mediów nakłada na dziennikarzy i wydawców odpowiedzialność za treść przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje i apeluje do mediów i dziennikarzy o rzetelność przy opisywaniu tego tematu i uszanowanie prywatności rodziny premiera Mateusza Morawieckiego.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-ujawnieniu-informacji-o-adopcji-dzieci-przez-premiera-mateusza-morawieckiego/

 

13 maja 2019

Protest CMWP SDP przeciwko manipulacjom nt. reakcji abpa Marka Jędraszewskiego na film o pedofilii w Kościele i apel do mediów o rzetelność i uczciwość w przedstawianiu tego tematu

12 maja br. w programie informacyjnym „Fakty” telewizji TVN i 13 maja br. w artykule Gazety Wyborczej „Abp Jędraszewski ma być w Piekarach Śląskich. Szef Związku Górnośląskiego: To mnie tam na pewno nie będzie”, w manipulacyjny sposób zacytowano wyrwane z kontekstu zdanie metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego: cyt. Z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka  przedstawiając je tak jakby było jego reakcją na  film dokumentalny braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Tymczasem, co widać na opublikowanym na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej nagraniu, abp Jędraszewski odpowiadał na inne pytanie, a nadawanie jego wypowiedzi nowego znaczenia jest niczym nieuprawnione i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-manipulacjom-nt-reakcji-abpa-marka-jedraszewskiego-na-film-o-pedofili-w-kosciele-i-apel-do-mediow-o-rzetelnosc-i-uczciwosc-w-przedstawianiu-tego-tematu-w-srodkach-masowego/

 

14 maja 2019

Krytyczna recenzja „Sprawozdania …” Rady Języka Polskiego. Opinia medioznawcy zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

Opracowanie oparte jest na błędnych założeniach teoretycznych, zawiera rażące błędy metodologiczne i wyprowadza nieuprawnione konkluzje – to recenzja naukowa Sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego za lata 2016 -2017- Język informacji politycznej  Rady Języka Polskiego autorstwa  dr hab. Doroty Kubickiej, wykładowcy nieetatowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednoznacznie krytyczna wobec „Sprawozdania” recenzja zbieżna jest ze stanowiskiem CMWP SDP opublikowanym 5 kwietnia b.r., w którym CMWP SDP zwróciło uwagę na jednostronność oceny Rady Języka Polskiego na temat „pasków” w „Wiadomościach” TVP i apelowało o ostrożność i rzetelność przy jej cytowaniu w mediach

Całość: https://cmwp.sdp.pl/krytyczna-recenzja-sprawozdania-rady-jezyka-polskiego-opinia-medioznawcy-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

 

17 maja 2019

Wygrana w Opolu! Sąd Okręgowy oddalił powództwo przeciwko dziennikarzom z art. 212 kk ! Decyzja Sądu zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

Sąd Okręgowy w Opolu rozpatrywał  rzekome naruszenie, jakiego mieli się dopuścić red. Tomasz Kwiatek i red. Wiktor Sobierajski poprzez opublikowanie na łamach gazety internetowej artykułów, w których opisali niejasne i kontrowersyjne praktyki Instytutu Badań Marki sp. z o.o.  polegające na sprzedaży  fikcyjnych certyfikatów i szkoleń dla przedsiębiorców. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  było  obserwatorem tej sprawy. Instytut Badań Marki domagał się  zamieszczenia i utrzymania przez 60 dni w gazecie NGO w centralnym miejscu przeprosin Instytutu Badań Marki za naruszenie dobrego imienia spółki, nakazanie pozwanym zaprzestanie dalszych naruszeń dobrego imienia; zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego na rzecz powoda.

Sąd Okręgowy w Opolu oddalił powództwo w całości i zasądził obciążenie kosztami procesu stronę pozywającą dziennikarzy, czyli Instytut Badań Marki sp. z o.o. Wyrok jest nieprawomocny. 

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/wygrana-w-opolu-sad-okregowy-oddalil-powodztwo-przeciwko-dziennikarzom-z-art-212-kk-decyzja-sadu-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

 

21 maja 2019

ZG SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko zaostrzeniu art. 212 kk i apeluje do Senatu i Prezydenta o wycofanie się z tej zmiany

W przegłosowanej przez Sejm RP 16 maja br. nowelizacji k.k., znalazły się zapisy dotyczące rozszerzenia zakresu obowiązywania art. 212 k.k., który mówi, że „kto dopuszcza się pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Do art. 212 dopisano paragraf 2a, który stwierdza, że „tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w § 1 albo po jego popełnieniu tworzy fałszywe dowody na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłania inne osoby do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią”. W ocenie Zarządu Głównego SDP oznacza to stworzenie nowego typu przestępstwa, polegającego na „tworzeniu fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu” i oznacza zaostrzenie zakresu obowiązywania art. 212 k.k.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/zg-sdp-stanowczo-protestuje-przeciwko-zaostrzeniu-art-212-kk-i-apeluje-do-senatu-i-prezydenta-o-wycofanie-sie-z-tej-zmiany/

 

23 maja 2019

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie źródeł tzw. wiadomości śmieciowych w Polsce

21 maja br. został opublikowany raport „Junk News During the EU Parliamentary Elections” (na temat „śmieciowych newsów” przed wyborami do europarlamentu) autorstwa naukowców z Oxford Internet Institute, jednostki badawczej Uniwersytetu Oksfordzkiego zajmującej się badaniami nad naukami społecznymi w internecie. W Raporcie tym wskazano Polskę jako kraj, który ma najwyższy współczynnik fałszywych informacji rozpowszechnianych w sieci.

W ocenie CMWP SDP rezultat badań uzyskany przez naukowców z Oksfordu jest wynikiem specyficznej metodologii tego badania opartej na ideologicznej interpretacji analizowanych zdarzeń. Badanie, o którym mowa zostało przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z tzw. Junk News Aggregator, narzędzia internetowego, który w oparciu o nieznany użytkownikom algorytm selekcjonuje ukazujące się w internecie treści pod kątem ich prawdziwości wskazując te, które uznaje za „junk news”, czyli „informacje śmieciowe”. Nawet pobieżna analiza tego narzędzia pozwala na stwierdzenie, iż ocena informacji z Polski oparta jest w nim na kryterium ideologicznym, jako „junk news” kwalifikowane są w tym badaniu przede wszystkim informacje pochodzące ze źródeł o konserwatywnym, prawicowym charakterze.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-cmwp-sdp-w-sprawie-zrodel-tzw-wiadomosci-smieciowych-w-polsce/

 

23 maja 2019

22 maja w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się ostatnia przed przerwą wakacyjną rozprawa w procesie dotyczącym uprowadzenia, pozbawienia wolności i pomocnictwa w zabójstwie Jarosław Ziętary. Oskarżeni o te czyny Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala, nie przyznają się do winy. Obaj oskarżeni to byli ochroniarze zatrudnieni w latach 90. w poznańskim holdingu Elektromis. CMWP SDP jest obserwatorem tego procesu, reprezentuje je na nim red. Aleksandra Tabaczyńska.

Tego dnia zeznawał tylko jeden świadek, Marek Z. Świadek ten według zeznań innego świadka w procesie – Macieja B. pseudonim Baryła, miał brać udział w zniszczeniu szczątków poznańskiego dziennikarza. To Baryła zeznał, że zwłoki Jarosława Ziętary zostały rozpuszczone w kwasie, a czynu tego dokonano na terenie posiadłości Marka Z. Tym zeznaniom świadek zaprzecza nazywając je bzdurami.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/nieudana-proba-utajnienia-rozprawy-dotyczacej-zabojstwa-red-jaroslawa-zietary-kolejna-rozprawa-dopiero-we-wrzesniu/

 

30 maja 2019

CMWP SDP o blokowaniu przez spółkę Twitter Inc. kont o profilach historyczno-patriotycznych

W ostatnim czasie przypadki usuwania treści patriotycznych, konserwatywnych i chrześcijańskich z portali społecznościowych bez ostrzeżenia i bez realnej możliwości odwołania się przez ich autorów zgłaszała fundacja Reduta Dobrego Imienia, wcześniej o takich przypadkach informował opinię publiczną m.in. Instytut na Recz Kultury Prawnej Ordo Iuris. CMWP SDP przypomina, iż w wielu przypadkach właściciele internetowych monopolistów w ten sposób bezkarnie łamią przepisy o ochronie konsumentów oraz naruszają prawne gwarancje wolności słowa.

CMWP SDP   zaapelowało do osób i instytucji mających wpływ na realizację zasady wolności słowa w naszym kraju o podjęcie działań prawnych w celu ograniczenia samowoli internetowych monopolistów. Wiele przesłanek wskazuje na to, iż obecnie największe z nich prowadzą ideologiczną cenzurę, która jest sprzeczna z polskim prawem, a która prowadzi do wyeliminowania z przestrzeni publicznej treści o prawicowym i konserwatywnym charakterze.

 

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-blokowaniu-przez-spolke-twitter-inc-kont-o-profilach-historyczno-patriotycznyc/

 

31 maja 2019

CMWP w obronie red. Anny Wilk skazanej z art. 212 kk.

W związku z wniesionym prywatnym aktem oskarżenia, Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał wyrok skazujący Annę Wilk, orzekając m. in. karę grzywny, podanie wyroku do publicznej wiadomości, nawiązkę oraz zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, prowadzenia działalności wydawniczej i zajmowania stanowisk w podmiotach prowadzących działalność wydawniczą na okres 3 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

CMWP jako komórka organizacyjna Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich powołana w celu obrony wolności słowa i prasy zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zawsze wypowiada się przeciwko skazywaniu dziennikarzy za słowo  na podstawie art. 212 k.k., jak również za zniesieniem powyższego artykułu. Dlatego każde skazanie dziennikarza na tej podstawie budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W tej sprawie jednak wyjątkowo dotkliwe i bulwersujące jest  orzeczenie przez sąd kary zakazu wykonywania zawodu dziennikarza i prowadzenia działalności wydawniczej. Zastosowanie takich środków karnych wobec dziennikarki, która wystąpiła z interwencją prasową przeciwko silnemu lokalnemu przedsiębiorcy, jest szczególnie rażące i rodzi skojarzenia z praktykami cenzorskimi. Wspomniane wyżej orzeczenie w praktyce pozbawia dziennikarkę prawa do publikacji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności, a także w ogóle prawa wykonywania zawodu.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-anny-wilk-skazanej-z-art-212-kk/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowanie informacji CMWP