Koleżanki i Koledzy!

 Zawsze przyjdzie „ten pierwszy raz”. W czerwcu 2021 okazał się tym „pierwszym razem” dla Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP – po raz pierwszy bowiem w już ponad 25 – letniej historii naszej instytucji sąd odmówił przyjęcia opinii Centrum wyrażonej w ramach „przyjaciela sądu”, tzw. amicus curiae. Ten sąd to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a sprawa, której dotyczy nasza opinia ma wielkie znaczenie dla ładu medialnego w Polsce, dotyczy bowiem sprawy nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen.  CMWP SDP

wielokrotnie przedstawiało swoje stanowisko w licznych sprawach, które toczyły się przed różnymi sądami powszechnymi i miały różnorodny charakter, nigdy jednak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie zostało potraktowane tak jak przez w/w sąd.  Amicus curiae jest to prawniczy termin rzymski, oznaczający dosłownie „przyjaciel sądu”. Określa on osobę lub organizację, niebędącą stroną w postępowaniu sądowym, która dobrowolnie, z własnej inicjatywy, oferuje sądowi opinię prawną lub inną dotyczącą przedmiotu postępowania. Opinia, przekazywana w postaci listu, ma wesprzeć sąd w rozstrzygnięciu rozpatrywanej przezeń sprawy. Sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia takiej opinii.  Dlaczego więc Sąd nie chce zostawić naszej opinii w aktach sprawy? Może jest tak dlatego, że opinia CMWP SDP zwraca uwagę na te aspekty tej sprawy, które sąd chciałby w ogóle pominąć? A może w ogóle jest dla sądu niewygodna? Czy naprawdę Sąd orzekając w tej – podkreślam-  ważnej dla naszego systemu medialnego sprawie nie może wziąć pod uwagę opinii największej i najstarszej organizacji dziennikarskiej w Polsce? Wysłaliśmy więc do sądu po raz drugi naszą opinię z prośbą o jej uwzględnienie. Czekamy na odpowiedź.

Życzę każdemu udanego letniego odpoczynku. I informuję przy okazji, że i w lipcu, i w sierpniu CMWP SDP pracuje bez wakacyjnych ograniczeń.

 dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

  

Wybrane sprawy z działalności CMWP SDP w czerwcu 2021 r.

 

1 czerwca 2021

“Ukochana praca stała się największym koszmarem w moim życiu” – raport CMWP SDP i Kuriera Wnet na temat pracy dziennikarzy w Polska Press w cytatach mediów

 Pomyśleliśmy, że trzeba zrobić coś w rodzaju bilansu zamknięcia Polski Press. Nie myśleliśmy, że to były aż tak złe warunki pracy. Pierwsza wypowiedź z ankiety: „Ukochana praca w czasie, gdy gazeta została sprzedana, stała się największym koszmarem w moim życiu. Miałam myśli samobójcze”. Takie cytaty pokazują, jak była stosowana zasada “pluralizmu” i w jakich warunkach pracowali dziennikarze. W “Raporcie” udało się pokazać mechanizm sterowania dziennikarzami w wolnej Polsce – powiedziała dr Jolanta Hajdasz w audycji na żywo z telefonicznym udziałem widzów i słuchaczy p.t. „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam (1godz. 15’) i w Radiu Maryja (2 godziny). Audycja odbyła się 29 maja 2021. W sumie na przełomie maja i czerwca Raport cytowany był także m.in. przez Polskie Radio, TVP Info, Radio Maryja, Radio Szczecin i Radio Poznań, telewizję Wpolsce.pl i TV Republika oraz portale wpolityce.pl, wirtualnemedia.pl i press.pl oraz sdp.pl. Obszernie jego fragmenty cytował Kurier Wnet. “Porażający raport! Jak wyglądały media Polska Press za niemieckiego kapitału?” „Dziennikarz stał się niewolnikiem za coraz mniejsze pieniądze”, “Bezdyskusyjna wartość Raportu”, „To, o czym dziennikarze mówili po cichu, zostało powiedziane głośno” – to nagłówki informacji w mediach tradycyjnych i społecznościowych na temat Raportu z projektu badawczego dotyczącego warunków pracy dziennikarzy, wolności słowa oraz stosunków redakcyjnych w grupie medialnej Polska Press przygotowanego przez CMWP SDP i Kurier Wnet.

 Więcej: https://cmwp.sdp.pl/ukochana-praca-stala-sie-najwiekszym-koszmarem-w-moim-zyciu-raport-cmwp-sdp-i-kuriera-wnet-na-temat-pracy-dziennikarzy-w-polska-press-w-cytatach-mediow/

 

 

2 czerwca 2021

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę Kamila Różalskiego, byłego operatora TVN

W związku z wszczęciem postępowania z urzędu w sprawie podlegania Kamila Różalskiego, byłego operatora Telewizji TVN, ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek TVN S.A. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło monitoringiem tę sprawę pod kątem przestrzegania praw osób ubezpieczonych. Mając na uwadze, że działania płatnika składek, jak również opóźnienie czynności ZUS w niniejszej sprawie, mogą stwarzać zagrożenie dla konstytucyjnych praw Kamila Różalskiego oraz innych osób w zakresie zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP), podjęcie monitoringu niniejszej sprawy jest uzasadnione i konieczne.

Kamil Różalski, były operator telewizji TVN, który pracował w niej przez 23 lata, 27 lutego b.r. zarzucił nadawcy poważne naruszenia praw pracowniczych, zwłaszcza wobec grupy osób, które pod presją ze strony firmy musiały przejść z etatów na umowy cywilnoprawne. Według operatora w takiej formie związanych jest z telewizją TVN nawet 1,8 tys. osób, którzy przez nadawcę mają być traktowani jak „ludzie drugiej kategorii”, stając się wręcz ofiarami mobbingu. Biuro prasowe TVN Grupy Discovery odniosło się do zarzutów z w/opisanego listu w oświadczeniu, które pojawiło się na stronach portalu Wirtualnemedia.pl, w którym zapewnia, że „warunki zatrudnienia wszystkich osób wykonujących wolne zawody w ramach współpracy z telewizją TVN, w tym operatorów kamer, są zgodne z prawem”.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-sprawe-kamila-rozalskiego-bylego-operatora-tvn/

 

3 czerwca 2021

CMWP SDP w obronie red. Jarosława Mazanka z Myszkowa skazanego z 212 kk

W związku ze skazaniem z art. 212 k.k. red. Jarosława Mazanka za publikację artykułu prasowego p.t. „Żarki żyją historią o gwałcie” oraz wniesionym przez jego obrońcę wnioskiem o sporządzenie skargi kasacyjnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przyłączyło się do powyższego wniosku z prośbą o jego uwzględnienie. CMWP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności w zakresie wolności słowa. 

Z uwagi na przewidziane w art. 523 § 2 k.p.k. zastrzeżenie, że kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, obrońca dziennikarza nie ma możliwości wniesienia kasacji w niniejszej sprawie. W tej sytuacji w pełni uzasadnione jest jej wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest uprawniony do wniesienia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-jaroslawa-mazanka-z-myszkowa-skazanego-z-212-kk/

 

 9 czerwca 2021

CMWP SDP na rozdaniu nagród Wielkopolskiego Oddziału SDP

CMWP SDP z okazji jubileuszu 25.lecia swojego istnienia objęło patronatem uroczystość wręczenia nagród w tegorocznym Dziennikarskim Konkursie Wielkopolskiego Oddziału SDP. 8 czerwca br., w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, wręczono nagrody laureatom. Zebrani wysłuchali m.in. prelekcji na temat historii i dnia dzisiejszego Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.  

We wtorek 8 czerwca 2021 r., w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, odbyło uroczyste wręczenie nagród w tegorocznym Konkursie Dziennikarskim Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  Jego laureatami są w tym roku red. red. Jan Martini z Wielkopolskiego Kuriera Wnet, Łukasz Kaźmierczak z Radia Poznań Marcin Wróblewski i Krystian Kaliszak z TVP 3 Poznań oraz Wojciech Czeski z Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Po raz pierwszy w tym roku przyznano także nagrody honorowe za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej – Laur Wielkopolskiego Oddziału SDP.  Laur otrzymała red. Barbara Miczko-Malcher z Radia Poznań, która obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy zawodowej oraz red. Sławomir Kmiecik, były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, autor książki „Przemysł pogardy” (wydawnictwo dwutomowe).

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-na-rozdaniu-nagrod-wielkopolskiego-oddzialu-sdp/

  

20 czerwca 2021

Kolejna rozprawa z art. 212 kk przeciwko redaktorowi Pawłowi Gąsiorskiemu w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

 Z wyłączeniem jawności toczy się sprawa red. Pawła Gąsiorskiego, oskarżonego przez Gminę Rędziny z art. 212 kk za rzekome jej zniesławienie.  15 czerwca 2021 w Sądzie Rejonowym w XVI Wydziale Karnym w Częstochowie odbyła się już trzecia rozprawa przeciwko dziennikarzowi. Paweł Gąsiorski został oskarżony z art. 212 KK za udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków i dochodów z odbioru, gospodarowania i transportu odpadów od mieszkańców gminy Rędziny za  lata 2017-2018.  Zdaniem oskarżyciela informacje opublikowane na portalu gminaredziny.pl są nieprawdziwe. Według aktu oskarżenia gmina Rędziny została zniesławiona oraz utraciła zaufanie jej mieszkańców. Wg red. Pawła Gąsiorskiego gmina Rędziny poczuła się zniesławiona tym, iż napisał on artykuł na podstawie informacji publicznej przesłanej przez wójta Pawła Militowskiego, który dotyczył wpływów i wydatków za śmieci w gminie Rędziny. Gminie nie spodobało się sformowanie, że “gmina nieźle zarabia na Waszych odpadach”. Według aktu oskarżenia, są to nieprawdziwe informacje.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich objęło tę sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela a w szczególności w zakresie wolności słowa i prasy. W imieniu CMWP sprawę obserwuje red. Halina Żwirska.

Na rozprawie sąd postanowił, że nadal będzie ona kontynuowana z wyłączeniem jawności pomimo sprzeciwu oskarżonego Pawła Gąsiorskiego .

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kolejna-sprawa-z-art-212-kk-przeciwko-redaktorowi-pawlowi-gasiorskiemu-w-sadzie-rejonowym-w-czestochowie/

 21 czerwca 2021

Zabójstwo Jarosława Ziętary. Kolejna rozprawa w “procesie ochroniarzy” i zeznania kolejnych świadków

Sprawa dotyczy struktur aparatu państwowego i dlatego nigdy nie może być ujawniona. Teraz uważam, że Prokuratura zacierała ślady, a nie dążyła do wyjaśnienia. (…) Nie powiedziałem o tym przez 20 lat. Agencja detektywistyczna oczekiwała od dziennikarzy współpracy, która miała polegać na pozyskiwaniu informacji o Jarku i przekazywaniu ich M. K. (właścicielowi agencji). To fragmenty wypowiedzi red. Stanisława Ruska, którego zeznań Sąd Okręgowy w Poznaniu, wysłuchał w czwartek, 17 czerwca br. podczas rozprawy w tzw. „procesie ochroniarzy”. Proces, od początku objęty jest obserwacją Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, które na sali sądowej reprezentuje red. Aleksandra Tabaczyńska.

17 czerwca zeznawać miało czterech świadków, jednak w sądzie stawiło się jedynie dwoje: m.in. były dziennikarz, Stanisław Rusek.

Stanisław Rusek: „Jeżeli dzisiaj zginąłby jakiś dziennikarz w niewyjaśnionych okolicznościach, to w sposób naturalny jedną przynajmniej z hipotez badawczych byłoby powiązanie jego losów z kwestiami zawodowymi. Analizowanie czym się zajmował i jakie były jego ostatnie dni i ostatnie kontakty.” (..) „Uznaliśmy za mało prawdopodobne, część kolegów znała Jarka osobiście, że mógł się kierować jakimiś przesłankami irracjonalnymi, na przykład zniknąć bo miał taką zachciankę. Wręcz przeciwnie (…) był to młody człowiek operujący kategoriami racjonalnymi, twardo stąpający po ziemi. (…) Założenia, że urwał się i poszedł w Polskę i zakpił sobie z rodziców uznaliśmy za absolutnie, absolutnie bez podstawne” – stwierdził Rusek.

 

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/zabojstwo-jaroslawa-zietary-kolejna-rozprawa-w-procesie-ochroniarzy-i-zeznania-kolejnych-swiadkow/

23 czerwca 2021

Zdumiewająca decyzja Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – CMWP SDP odmówiono prawa do wystąpienia przed sądem w charakterze amicus curiae, w sprawie dot. nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen. Zapowiedź odwołania

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział) przesłał do Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP   pismo, w którym odmawia Centrum prawa do występowania przed sądem w charakterze amicus curiae w sprawie dot. nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen. To niezrozumiała decyzja Sądu, w ciągu 25 lat istnienia i działalności CMWP SDP nie zdarzyło się jeszcze, by odmówiono Centrum prawa do przedstawienia swojej opinii w sprawach dotyczących mediów i dziennikarzy.

CMWP SDP  zapowiedziało, że będzie się odwoływać od tej decyzji i że będzie domagać się uwzględnienia w tej sprawie swojego stanowiska jako amicus curiae.

Więcej (w tym treść pisma z SO): https://cmwp.sdp.pl/zdumiewajaca-decyzja-sadu-ochrony-konkurencji-i-konsumentow-w-warszawie-cmwp-sdp-odmowiono-prawa-do-bycia-amicus-curiae-w-sprawie-dot-nabycia-spolki-polska-press-przez-pkn-orlen-bedzie-odwolanie/

24 czerwca 2021

Odpowiedź CMWP SDP na odmowę przyjęcia opinii amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Polska Press

W odpowiedzi na odmowę przyjęcia opinii Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jako amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w sprawie dotyczącej nabycia spółki Polska Press przez PKN Orlen, CMWP SDP ponownie przesłało tę opinię z wnioskiem o pozostawienie jej w aktach sprawy. Dyrektor CMWP SDP wyjaśniła w tym piśmie, czym jest instytucja “amicus curiae”,  i  że informacją o tym,  iż ,,zarządzono zwrot opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia 5 maja 2021 roku jako wniesionej przez podmiot do tego nieuprawniony” stanowi wyraz niezrozumienia intencji, które przyświecały złożeniu opinii przez CMWP SDP. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wielokrotnie przedstawiało swoje stanowisko w licznych sprawach, które toczyły się przed różnymi sądami powszechnymi i miały różnorodny charakter. Nigdy jednak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie zostało potraktowane tak jak przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

CMWP SDP przedstawia swoją opinię w tej sprawie ze względu na jej wagę dla ładu medialnego w Polsce. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP nie domagało się przystąpienia do toczącego się postępowania, jak wskazuje przepis art. 61 k.p.c. , czym  w/w Sąd uzasadnił swoją decyzję. CMWP SDP przedstawiło jedynie opinię prawną, mając nadzieję, że może być ona przydatna przy wydawaniu końcowego orzeczenia w sprawie. Nie domagano się i nie wskazywano, że taka opinia ma być dla Sądu wiążąca. Odrzucona przez Sąd opinia CMWP SDP z dnia 5 maja 2021 roku pośrednio została złożona w oparciu o przepis art. 63 k.p.c. Decyzja Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w Warszawie jest więc niezrozumiała i całkowicie sprzeczna z dotychczasową praktyką sądów w Polsce.

 

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/odpowiedz-cmwp-sdp-na-odmowe-przyjecia-opinii-amicus-curiae-przez-sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow-w-sprawie-polska-press/

 

24 czerwca 2021

Czy PiS chce zamknąć Gazetę Wyborczą?  – CMWP SDP w telewizji wPolsce.pl

 

Czy PiS chce zamknąć „Gazetę Wyborczą”? Gośćmi Aleksandry Jakubowskiej  w telewizji wPolsce.pl.  była dr Jolanta Hajdasz, dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy i dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

Więcej:  http://wpolsce.pl/magazyn/14521-czy-pis-chce-zamknac-gazete-wyborcza

 

29 czerwca 2021

Ostatnia przed wakacjami rozprawa w „procesie ochroniarzy” (w zw. z zabójstwem J. Ziętary).  Relacja CMWP SDP

 23 czerwca 2021 r., przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się ostatnia przed wakacjami rozprawa w „procesie ochroniarzy” w sprawie dot. zabójstwa red. Jarosława Ziętary.  Tego dnia miało zeznawać czworo świadków, dwoje usprawiedliwiło swoją nieobecność, a jedna osoba nie odebrała przesyłki. Przed sądem stawił się jedynie 63. letni Zdzisław W. Zdzisław W. ma od lat kłopoty z prawem. Na rozprawę został doprowadzony w kajdankach, w asyście dwóch policjantów, wprost z aresztu. Najgłośniejszym jego wyczynem było dwukrotne upozorowanie własnej śmierci. W 2005 roku podrobił akt zgonu, jednak sprawa wyszła na jaw. Rok później przekupił policjanta, który podrzucił do zmasakrowanych i niezidentyfikowanych zwłok, znalezionych przy torach kolejowych, jego dowód osobisty. Sprawę miał uwiarygodnić syn W., który „zidentyfikował zwłoki ojca”. Za te czyny W. został skazany prawomocnym wyrokiem.

Sąd pytał m.in.: „co zrobiono z ciałem redaktora po jego śmierci, to jest rozpuszczono w kwasie?” – W okresie 2005-2006 odbarwialiśmy paliwo kwasem siarkowym i 500 litrów kwasu się rozlało. Wypaliło wszystko i się dymiło. Pytanie Sądu: „czy posiadasz wiedzę jakich przedmiotów użyto do zacierania tej zbrodni – to jest beczka z kwasem, worek, podrzucenie dokumentów redaktora do jego mieszkania po uprowadzeniu?” – Jeśli chodzi o beczkę z kwasem to być może była to reakcja związana z tym wypadkiem. (…) Nie wiem skąd reakcja na podrzucenie dokumentów. Być może stąd, że w sprawach karnych dotyczących mojej osoby przewijały się wątki z podrzuceniem fałszywych dokumentów – zeznał świadek. 

W dalszej części  rozprawy świadek stwierdził, że nie zna Aleksandra Gawronika oraz kolejny raz oświadczył, że nie ma nic wspólnego z uprowadzeniem Jarosława Ziętary i nie ma w tym temacie żadnej wiedzy.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/ostatnia-przed-wakacjami-rozprawa-w-procesie-ochroniarzy-w-poznaniu-nasza-relacja/

  

MEDIA O NAS 

 wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w czerwcu 2021 r.

 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sad-odmowil-cmwp-sdp-prawa-do-bycia-amicus-curiae-ws-polska-press

https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/8171691,warunki-pracy-w-grupie-medialnej-polska-press-pogorszyly-sie-raport.html

https://gloswielkopolski.pl/stowarzyszenie-dziennikarzy-polskich-nagrodzilo-wielkopolskich-redaktorow/ar/c1-15652694

https://www.fronda.pl/a/cmwp-sdp-sad-podjal-decyzje-szkodliwa-dla-ladu-medialnego,160048.html

https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/redaktor-naczelna-nowa-trybuna-opolska-krzysztof-zyzik-nie-dam-sie-zastraszyc-mniejszosc-niemiecka

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145681,Wyroznienie-dla-redaktora-naczelnego-Zeszytow-Historycznych-Solidarnosci-Wielkop.html

https://www.jarocinska.pl/kultura/wyroznienie-dla-dziennikarki-gazety-jarocinskiej/R6nPVVFPT9sj82gLqtYE

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/myslac-ojczyzna-2517/

https://radiopoznan.fm/informacje/kluczowy-temat/publicysci-radia-poznan-nagrodzeni-w-konkursie-wielkopolskiego-oddzialu-sdp

https://gloswielkopolski.pl/stowarzyszenie-dziennikarzy-polskich-nagrodzilo-wielkopolskich-redaktorow/ar/c1-15652694

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-chcialabym-publicznie-podkreslic-ogromne-zaslugi-ojca-dr-t-rydzyka-cssr-dla-polskiego-systemu-medialnego-dla-fundamentalnego-we-wspolczesnym-swiecie-procesu-jakim-jest/

https://poznan.tvp.pl/53900430/dziennikarze-tvp3-poznan-nagrodzeni

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-najwazniejsze-aby-nie-przezywac-beatyfikacji-ks-kard-s-wyszynskiego-w-samotnosci-zatomizowanie-spoleczenstwa-moze-sie-okazac-najbardziej-trwalym-skutkiem-pandemii/

 https://www.facebook.com/watch/?v=343041897331736

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-konferencji-polskiego-stowarzyszenia-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow-zarzucono-rzadzacym-niewlasciwa-strategie-medycznego-dzialania-w-czasie-pandemii-zamiast-leczyc-c/