Koleżanki i Koledzy !

Styczeń to przede wszystkim blokada kont prezydenta Trumpa w mediach społecznosciowych, która zszokowała tzw. opinię publiczną, ale jej mechanizm nie był zaskoczeniem dla dziennikarzy. Przecież media FAGAM to firmy prywatne, więc „co komu do domu, jak dom nie jego”. Stąd próby zwrócenia uwagi po raz kolejny odbiorcom mediów na tę lukę w traktowaniu Facebooka, Twittera, Googla itd. , bo z jednej strony zachowują się jak dostawca narzędzia typu dostawca papieru  dla gazety drukowanej i twierdzą, że  nie obowiązują ich reguły Prawa prasowego, ale wtedy gdy uznają to za stosowne stają się Redakcją, która analizuje treści i zabrania czegoś publikować, a coś inne pozwala … To mechanizm cenzorski bardzo niebezpieczny, bo działa zupełnie bez jakiejkolwiek kontroli społecznej.  Stąd  tak wiele w tym miesiącu naszych komentarzy i udziału w różnych programach, i petycja do Premiera o ochronę wolności słowa w Internecie. By ukazywać się w nim mogło wszystko, co jest prawnie dozwolone, oraz by chociaż utworzyć szybką ścieżkę odwoławczą dla każdego w razie blokady jego konta.  Póki co przecież trzeba iść do sądu w Kalifornii (Facebook), czy do Irlandii (Google), by skutecznie wyrazić swoją niezgodę na blokadę.

Chciałabym także zwrócić uwagę  na jeszcze jedną sprawę w tym miesiącu – jeszcze jeden kontrowersyjny aspekt tragedii Pana Sławomira z Polski, który umarł z głodu i pragnienia w szpitalu w Plymouth . Otóż warto zauważyć, iż w ostatnich dniach grudnia ub. roku sąd w Wielkiej Brytanii  zakazał mediom z Polski informować opinię publiczną o tej sprawie oraz zakazał informować o działaniach polskiego rządu w sprawie umierającego z głodu i pragnienia naszego rodaka. Decyzję o zakazie informowania mediów o tej sprawie Sąd podjął 28 grudnia b.r.  Dwa dni później  sąd cofnął ten zakaz, ale nadał był on obwarowany licznymi ograniczeniami, w związku z tym dziennikarze z Polski nie mieli od początku informacji na ten temat, ani  nie byli  informowani przebiegu tej sprawy, co więcej , w  skomplikowaną procedurę odwoławczą zaangażowana została walcząca o życia syna i brata rodzina oraz wspierający ją prawnicy z  chrześcijańskiej organizacji pro life., wszyscy  musieli więc milczeć, by nie zaprzepaścić szans na legalne uzyskanie zgody i pozwolenia na wyjazd do Polski.  Przeciwko tej decyzji sądu 2 stycznia zaprotestowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale  to wszystko okazało się  mało efektywne  i zabierało tak cenny dla umierającego człowieka czas. Trzeba to powiedzieć wprost – skandaliczna w tych okolicznościach decyzja sądu w Wielkiej Brytanii w wyjątkowo skuteczny sposób zahamowała rozprzestrzenianie się informacji o umierającym, potrzebującym wsparcia człowieku w pierwszych dniach walki o jego życie, bo  nie chcąc zaszkodzić działaniom dyplomatycznym oraz  by nie zepsuć działań bliskich zabiegających z determinacją o możliwość przewiezienia naszego rodaka do kraju, dziennikarze musieli milczeć. W pierwszych dniach stycznia te prawne procedury skutecznie praktycznie wyeliminowały z przestrzeni publicznej informacje o dramacie pana RS i jego mamy i sióstr. Dopiero kolejne odmowy sprawiły, iż z impetem ruszyły nasze  publikacje . Dziennikarzom tzw. mediów prawicowych w Polsce należy się wielkie podziękowanie za tę społeczną kampanię medialną. Czy akcja byłaby bardziej skuteczna, gdyby działaniom dyplomatycznym od początku towarzyszył medialny rozgłos? Tego już się nie dowiemy, ale z całą pewnością  możemy dziś stwierdzić, że na pewno w tej sprawie ten medialny rozgłos niczego by nie pogorszył. Bo przecież gorzej już chyba być nie mogło, pogrążony w śpiączce pan  Sławomir umarł z głodu i pragnienia w szpitalu w Wielkiej Brytanii.  Na oczach nas wszystkich.

dr Jolanta Hajdasz
Dyrektor CMWP SDP

WYBRANE SPRAWY Z DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W STYCZNIU 2021

 

2 stycznia 2021

Protest CMWP SDP  przeciwko blokowaniu informacji o walczącym o życie Polaku przez brytyjski Sąd 

CMWP SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko próbom ograniczenia przez Sąd w Wielkiej Brytanii prawa do korzystania z wolności słowa przez polską opinię publiczną poprzez wydany czasowo zakaz informowania o sprawie Polaka, któremu szpital odmawia podawania pokarmów i płynów w efekcie czego może on umrzeć z głodu i z pragnienia. Decyzję o zakazie informowania mediów o tej sprawie Sąd podjął 28 grudnia b.r. zakazując przekazywania mediom z Polski informacji na temat dramatycznej sytuacji pana SR oraz o działaniach polskiego rządu w jego sprawie. 30 grudnia zmieniono tę decyzję, ale nadal była ona obwarowana licznymi ograniczeniami, w związku z tym dziennikarze z Polski nie mieli informacji na ten temat i nie byli informowani o jej przebiegu.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-blokowaniu-informacji-o-walczacym-o-zycie-polaku-przez-brytyjski-sad-6341-2/

4 stycznia 2021

Odłożony wyrok na red. Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci

Ogłoszenie wyroku w sprawie red. Wojciecha Biedronia w związku z jego artykułem na temat byłego sędziego Wojciecha Łączewskiego przez Sąd Okręgowy w Łodzi zostało odłożone. Sprawa dotyczy publikacji na temat b. sędziego W. Łączewskiego, w której opisano, jak miał on nawiązać prywatną korespondencję z osobą, którą uznał za dziennikarza Tomasza Lisa i miał namawiać red. naczelnego “Newsweeka” do obrania nowego kierunku w politycznej walce z rządem. Sąd Okręgowy uznał, że redaktor Wojciech Biedroń pomówił sędziego “o właściwości, które mogły go narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego poprzez nieprawdziwe wskazanie, że wobec pokrzywdzonego toczy się postępowanie dyscyplinarne”. Sprawa jest objęta monitoringiem CMWP SDP.

https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-blokowaniu-informacji-o-walczacym-o-zycie-polaku-przez-brytyjski-sad-6341-2/

 

6 stycznia 2021

Protest ZG SDP przeciwko apelowi  Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy o zajęcie się przez KE rynkiem prasy w Polsce 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowczo zaprotestowało przeciwko ingerencji Deutsche Journalisten-Verband  (Niemieckiego Związku Dziennikarzy, DVJ) w wewnętrzne sprawy Polski  poprzez  apel do Komisji Europejskiej „o przyjrzenie się rozwojowi rynku gazet w Polsce w momencie, gdy na początku 2021 roku w Polsce ma obowiązywać mechanizm praworządności”. DVJ stwierdziło, iż z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź komisarz UE ds. Praworządności Very Jourovej w Tagesspiegel o zastosowaniu mechanizmu praworządności wobec Polski ze względu na ingerencję w niezależność sądownictwa.  – Nie można na tym poprzestać – powiedział przewodniczący DJV – podstawowe prawo do wolności prasy jest w wielkim niebezpieczeństwie także w naszym sąsiednim kraju. Komisja UE nie może stać bezczynnie, gdy narodowo-konserwatywna partia PiS stopniowo znosi niezależne dziennikarstwo. Tymczasem w rzeczywistości nic  takiego nie ma miejsca, media  w Polsce funkcjonują na podstawie prawa stanowionego w demokratyczny sposób, a obowiązujące w polskim systemie prasowym przepisy respektują wszystkie zasady wolnych i niezależnych mediów.  Z nieznanych nam powodów Frank Uberall po raz kolejny używa DVJ do prowadzenia działalności politycznej, co jest zaprzeczeniem rzetelnego i etycznego dziennikarstwa i w oczywisty sposób stoi w sprzeczności z misją Niemieckiego Związku Dziennikarzy.

https://cmwp.sdp.pl/protest-zg-sdp-przeciwko-apelowi-niemieckiego-stowarzyszenia-dziennikarzy-o-zajecie-sie-przez-ke-rynkiem-prasy-w-polsce/

12 stycznia 2021

CMWP SDP o blokowaniu kont Donalda Trumpa na Twitterze, Facebooku i Instagramie w TV Republika

Jolanta Hajdasz, dyr.CMWP SDP komentowała zablokowanie w mediach społecznościowych kont prezydenta USA Donalda Trumpa w porannym programie TV Republika 12 stycznia br. – Przyzwyczailiśmy się do tego, że Facebook, Twitter czy Google to jest technologia, takie nowoczesne narzędzie usprawniające komunikację miedzy nami. Tak nie było,  o czym dość boleśnie  się teraz przekonujemy. Skoro można zablokować konta urzędującego prezydenta USA, to można w każdej chwili zablokować konto każdego z nas, praktycznie bez względu na publikowane przez nas treści – mówiła Jolanta Hajdasz. Gospodarzem programu był red. Aleksander Wierzejski .

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-blokowaniu-kont-na-twitterze-facebooku-i-instagramie-w-tv-republika/

 

14 stycznia 2021

CMWP SDP w Polskiej Agencji Prasowej o blokadzie kont w mediach społecznościowych i konieczności ochrony wolności słowa w sieci

Dopiero po likwidacji kont społecznościowych Donalda Trumpa wiele osób uświadamiło sobie, że należy bronić się przed ideologiczną cenzurą – powiedziała PAP dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w rozmowie z red. Hubertem Bekrychtem.  – Okazało się, że portale społecznościowe to  środki masowego komunikowania – tak jak prasa, radio, czy telewizja, w których ktoś konkretny decyduje o tym, czy coś będzie publikowane, czy nie – zwróciła uwagę Hajdasz. Każdy przekaz, który nie narusza przepisów prawnych, powinien mieć szansę na publikację, a od oceny, czy ktoś te przepisy naruszył czy nie, są niezawisłe sądy – podkreśla szefowa CMWP SDP. Szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy uważa, że należy jak najszybciej opracować działania zapobiegające cenzurze mediów społecznościowych. Są opracowania i projekty Unii Europejskiej, jak z tym zjawiskiem walczyć. Warto je analizować. Pod koniec ubiegłego roku również nasze Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internecie. Przyjmuję te działania z nadzieją, czekam na publikację ostatecznej wersji tego projektu, w mojej ocenie mogą to być  korzystne dla nas wszystkich rozwiązania” – poinformowała.  „Trzeba zacząć kontrolować to, co kontrolowane być powinno. Wolność słowa  nie oznacza wolności od wszystkiego i do wszystkiego” – zaznaczyła  dziennikarka. „Wolność słowa musi być związana z odpowiedzialnością, ale jest dobrem nas wszystkich, na pewno nie powinni o niej decydować właściciele wielkich korporacji medialnych  – powiedziała Jolanta Hajdasz

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-blokadzie-kont-w-mediach-spolecznosciowych-i-koniecznosci-ochrony-wolnosci-slowa-w-sieci/

 

14 stycznia 2021

Debata w Senacie na temat sprzedaży spółki Polska Press koncernowi PKN Orlen z udziałem SDP i CMWP SDP

Jadwiga Chmielowska, sekretarz generalna SDP i Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, uczestniczyły we wspólnym  posiedzeniu Senackich Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jakie odbyło się 14 stycznia br. Tematem dyskusji  było przede wszystkim przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen. Jolanta Hajdasz przedstawiła stanowisko ZG SDP w sprawie zakupu od niemieckiego wydawcy Verlagsgruppe Passau gazet i portali regionalnych przez PKN Orlen podkreślając, iż  SDP z nadzieją przyjmuje tę transakcję i widzi w niej szansę na przełamanie dominacji wydawnictw zagranicznych na rynku regionalnej prasy drukowanej i regionalnych portali w Polsce. Przeciwnego zdania byli m.in przedstawiciele Towarzystwa Dziennikarskiego oraz zaproszeni medioznawcy, którzy widzą przede wszystkim zagrożenia związane z przejęciem gazet od niemieckiego wydawcy przez firmę państwową.

https://cmwp.sdp.pl/debata-w-senacie-na-temat-sprzedazy-spolki-polska-press-koncernowi-pkn-orlen-z-udzialem-cmwp-sdp/

14 stycznia 2021

CMWP SDP o cenzurze w mediach społecznościowych w Radiu Zawiercie

14 stycznia br. Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP  była gościem audycji „Gość dnia” w Radiu Zawiercie. Gospodarzem programu  był red. Paweł Kmiecik. Gdy powstawały media społecznościowe, traktowaliśmy je jako emanację wolności słowa w Internecie, czy tak jest nadal? Czy wolność słowa w mediach społecznościowych (a więc i w mediach w ogóle) jest zagrożona? Czy koronawirus może spowodować bankructwa redakcji? Co oznacza przejęcie przez Orlen spółki Polska Press dla mediów regionalnych i lokalnych  – to tematy poruszane w audycji.

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-cenzurze-w-mediach-spolecznosciowych-w-radiu-zawiercie/

 

15 stycznia 2021

Odłożony wyrok przeciwko TVP3 Gdańsk. Sprawa objęta monitoringiem CMWP SDP

Sąd Okręgowy w Gdańsku zaplanował na 15 stycznia 2021 r. zakończenie toczącego się od 2018 r. procesu z powództwa Henryka Jezierskiego podejrzanego o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa przeciwko dziennikarce TVP3 Gdańsk oraz dyrekcji TVP3 Gdańsk. Wszystko wskazywało na to, iż tego dnia zostanie wydany wyrok. Z nieznanych przyczyn sprawę przełożono, wyznaczając nowy termin – 12 marca 2021 r. W imieniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy rozprawy obserwuje red. Maria Giedz.

https://cmwp.sdp.pl/odlozony-wyrok-przeciwko-tvp3-gdansk-sprawa-objeta-monitoringiem-cmwp-sdp/

 

19 stycznia 2021

Jolanta Hajdasz w PR 24: poglądy koncernów ważniejsze niż demokratycznie wybrana władza

Dr Jolanta Hajdasz 18 stycznia br., w audycji PR24, zwróciła uwagę, że problem cenzury w mediach społecznościowych był znany już od dłuższego czasu, a ostatnie wydarzenia go uwypukliły. – Dziś okazuje się, że nie jest kwestią zbudowanie firmy alternatywnej i mozolne konkurowanie z gigantami, które – jak wierzyliśmy – są oazą wolności słowa w sieci, ale ważny jest także dostęp do serwerów. Wypowiadanie dostępu do serwerów takim serwisom jak Parler pokazuje, że dziś to drukarnia decyduje o tym, co będzie publikowane w gazecie. To ogromnie niebezpieczny mechanizm – podkreśliła na antenie Polskiego Radia 24.

https://cmwp.sdp.pl/dr-jolanta-hajdasz-w-pr-24-poglady-koncernow-wazniejsze-niz-demokratycznie-wybrana-wladza/

 

19 stycznia 2021

Wsparcie CMWP SDP dla walki o życie Polaka w szpitalu w Plymouth

Jolanta Hajdasz jako dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz Prezes SDP Krzysztof Skowroński, podpisali 16 stycznia br. petycję  do władz Wielkiej Brytanii  z  apelem o przekazanie do naszego kraju rodaka, który przebywa w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii oraz 19 stycznia br. petycję w języku angielskim w tej samej sprawie. CMWP SDP protestowało przeciwko ograniczaniu przez Sąd w Wielkiej Brytanii prawa do korzystania z wolności słowa przez polską opinię publiczną poprzez wydany czasowo zakaz informowania “o sprawie Polaka w średnim wieku znanego  pod inicjałami RS, któremu szpital odmawia podawania pokarmów i płynów. Protest był opublikowany 2 stycznia br.

https://cmwp.sdp.pl/wsparcie-cmwp-sdp-dla-walki-o-zycie-polaka-w-szpitalu-w-plymouth-aktualne-informacje/

 

21 stycznia 2021

Wsparcie CMWP SDP dla Ewy Stankiewicz w związku z odwołaniem przez TVP premiery jej filmu „Stan Zagrożenia”

W związku z zaskakującym odwołaniem premiery filmu „Stan Zagrożenia” autorstwa  Ewy Stankiewicz  przez TVP S.A., Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oświadczyło, iż w pełni solidaryzuje się z red. Ewą Stankiewicz, dziennikarką i dokumentalistką i apeluje do Telewizji Publicznej o emisję tego filmu w najbliższym możliwym terminie. „Stan Zagrożenia” miał zostać pokazany w TVP1 20 stycznia br. o godz. 21.00 w ramach pasma dokumentalnego. W dniu planowanej premiery, po południu, pojawiły się informacje, że emisję filmu odwołano, co potwierdziło się wieczorem, gdyż o godz. 21.00 w TVP1 transmitowano mecz piłkarski o Superpuchar Włoch.

https://cmwp.sdp.pl/wsparcie-cmwp-sdp-dla-ewy-stankiewicz-w-zwiazku-z-odwolaniem-premiery-jej-filmu-stan-zagrozeniaprzez-tvp/

22 stycznia 2021

Protest CMWP SDP przeciwko skazaniu red. Michała Majewskiego za ochronę źródeł informacji w tzw. aferze taśmowej

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraziło stanowczy protest przeciwko apelacyjnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie którego były dziennikarz „Wprost”, red. Michał Majewski, został uznany winnym i skazany na 18 tys. zł grzywny za obronę wydania laptopa red. nacz. Tygodnika, Sylwestra Latkowskiego, prokuraturze i agentom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, by zachować  tajemnicę dziennikarską. CMWP SDP podtrzymało swoje stanowisko w tej sprawie sformułowane po wyroku skazującym w sądzie I instancji w lutym 2020 r. i zapewnia, iż nadal będzie wspierać dziennikarza w skardze kasacyjnej, jeśli zdecyduje się ją złożyć.

https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-skazaniu-red-michala-majewskiego-za-ochrone-zrodel-informacji-w-tzw-aferze-tasmowej/

26 stycznia 2021

Apel do Premiera RP o ochronę wolności słowa w Internecie

Petycję z apelem do premiera RP Mateusza Morawickiego o jak najszybsze przyjęcie przepisów gwarantujących wolność słowa w Internecie złożyli we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Podczas briefingu prasowego, który towarzyszył przekazaniu petycji, Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP oraz wiceprezes SDP, podkreśliła, że petycja nie idzie w kierunku cenzurowania internetu, tylko zapewnienia wolności słowa. – To jest naszym celem. Widzimy jaki jest problem, gdzie są luki, także w przepisach prawnych, mam nadzieję że jest szansa by to zlikwidować  – powiedziała dyrektor CMWP SDP. Razem z petycją, w KPRM złożono również przygotowany przez Ordo Iuris raport „Wolność słowa w Internecie. Diagnoza problemów i kierunki zmian” pokazujący m.in. jak inne kraje uregulowały działalność gigantów technologicznych oraz omawiający proponowane w Polsce rozwiązania prawne.

https://cmwp.sdp.pl/apel-do-premiera-rp-o-ochrone-wolnosci-slowa-w-internecie/

 

25 stycznia

Gmina kontra dziennikarz. Kolejna sprawa z 212 kk objęta monitoringiem CMWP SDP

25 stycznia br. przed Sądem Rejonowym w Częstochowie odbyła się rozprawa z prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 kodeksu karnego Gminy Rędziny przeciwko red. Pawłowi Gąsiorskiemu, redaktorowi naczelnemu portalu gminaredziny.pl. Gminie nie spodobało się sformułowanie, że “gmina nieźle zarabia na Waszych odpadach”. Według aktu oskarżenia są to nieprawdziwe informacje, a twierdzenie, że m.in. “mieszkańcy za dużo płacą za śmieci”  spowodowało utratę zaufania do gminy Rędziny przez mieszkańców. Według aktu oskarżenia, Gmina Rędziny poczuła się zniesławiona tym, iż red. Paweł Gąsiorski napisał artykuł  na temat wpływów i wydatków za śmieci w gminie Rędziny. Wg red. Pawła Gąsiorskiego źródłem informacji zawartych w artykule była  informacja publiczna przesłana przez wójta gminy.

https://cmwp.sdp.pl/gmina-kontra-dziennikarz-kolejna-sprawa-z-212-kk/

27 stycznia 2021

Kolejne odłożenie ogłoszenia wyroku  ws. red. Wojciecha Biedronia

Tym razem okazało się, że  b. sędzia Wojciech Łączewski domaga się wyłączenia przewodniczącego składu orzekającego Przed Sądem Okręgowym w Łodzi już po raz drugi nie ogłoszono wyroku w sprawie redaktora Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci w związku z jego artykułem na temat byłego sędziego Wojciecha Łączewskiego, który teraz występuje w roli oskarżyciela prywatnego. 4 stycznia 2021 roku wyroku nie było, ponieważ Łączewski zmienił miejsce zamieszkania i – jak argumentował były sędzia – nie wiedział o poprzednich terminach a na rozprawie 27 stycznia oskarżyciel prywatny wystąpił do łódzkiego sądu o wyłączenie z postępowania sędziego Marka Pietruszki, który przewodniczy składowi orzekającemu.  Sprawa dotyczyła publikacji na temat b. Sędziego W. Łączewskiego, w której opisano, jak miał on nawiązać prywatną korespondencję z osobą, którą uznał za dziennikarza Tomasza Lisa i miał namawiać red. naczelnego “Newsweeka” do obrania nowego kierunku w politycznej walce z rządem. Wojciech Łączewski, jeszcze jako sędzia, wystąpił w listopadzie 2016 r. z prywatnym aktem oskarżenia wobec red. Wojciecha Biedronia.   Latem 2018 roku sąd I instancji uznał dziennikarza za winnego. Podstawą był art. 212 kodeksu karnego mówiący o zniesławieniu. Biedroniowi wymierzono 25 tysiące złotych grzywny. Na początku 2019 roku, po apelacji, Sąd Okręgowy w Łodzi złagodził wyrok i zmniejszył grzywnę do 3 tys. zł., ale uznał winę dziennikarza. We wrześniu 2020 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok wymierzający grzywnę red. Biedroniowi. Sprawa wróciła do II instancji, czyli do Sądu Okręgowego w Łodzi. Na jego wokandzie pojawiła się na początku 2021 roku.

https://cmwp.sdp.pl/bez-wyroku-ws-red-wojciecha-biedronia-bo-b-sedzia-wojciech-laczewski-domaga-sie-wylaczenia-przewodniczacego-skladu-orzekajacego/

28 stycznia 2021

Protest CMWP SDP przeciwko atakowi na ekipę Mediów Narodowych podczas Strajku Kobiet

CMWP SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko atakowi na ekipę telewizji internetowej Media Narodowe w czasie demonstracji „Strajk Kobiet” i jednocześnie apelowało do przedstawicieli władz o szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zajścia zajść oraz ukaranie osób winnych tej sytuacji. W środę 27 stycznia b.r. dziennikarze Mediów Narodowych , tak jak ekipy innych redakcji, relacjonowali protest środowisk lewicowych po publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na temat aborcji eugenicznej. Dziennikarka Agnieszka Jarczyk i operator Mediów Narodowych zostali zaatakowani przez agresywnych demonstrantów. W stronę dziennikarzy wykrzykiwano wulgarne hasła, także przez megafony przystawiane blisko ich głów, tłum na nich napierał, atakowano operatora kamery, któremu protestujący starali się wyrwać sprzęt realizacyjny. Po szarpaninie jednemu z uczestników protestu to się udało, wyrwał z rąk operatora sprzęt i uciekł.

https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-atakowi-na-ekipe-mediow-narodowych/

29 stycznia 2021

Protest CMWP SDP przeciwko atakowi na dziennikarza Radia Poznań 

CMWP SDP zaprotestowało przeciwko atakowi na dziennikarza Radia Poznań  w czasie demonstracji „Strajk Kobiet” w Poznaniu i apeluje do przedstawicieli władz o szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zajścia zajść oraz o ukaranie osób winnych tej sytuacji.

Grupka zamaskowanych mężczyzn związanych z anarchistyczną grupą Freedom Fighters zaatakowała reportera Radia Poznań Huberta Jacha podczas demonstracji „Strajk Kobiet” na poznańskim Placu Wolności. Mimo iż dziennikarz okazał legitymację prasową, uniemożliwiono mu przygotowanie relacji reporterskiej. Podczas ataku nikt z organizatorów, ani uczestników demonstracji nie zareagował na agresywne zachowania mężczyzn w stosunku do dziennikarza.

https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-atakowi-na-dziennikarza-radia-poznan/

MEDIA O NAS 

 wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w styczniu 2021 r.